|| ไปหน้าแรกของเว็บ ||
- ทัวร์ปีนัง 1 วัน
- ทัวร์เกาะลังกาวี เกาะปายาร์
- ล่องเรือสตาร์ครูซ ปีนัง เก็นติ้ง
- ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่
- ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง
- ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
- ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน
- ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
- ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พักกัวลาฯ 2 คืน
- ทัวร์เกาะลังกาวี ดายังบุนติ้ง
- ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ เกาะลังกาวี
รหัสทัวร์ R64
เที่ยวปีนัง ล่องเรือสตาร์ครูซ
กลับมาอีกครั้งกับการล่องเรือสำราญระดับโลกที่เกาะปีนัง 1 คืน ล่องเรือสตาร์ครูซ ซุปเปอร์สตาร์ลิบร้า เพื่อชมความงามของน่านน้ำมาเลเซีย และสิงคโปร์ บนเรือมีสิงอำนวยความสะดวกที่หรูหรามากมายให้ท่านได้เลือกใช้บริการ เช่น สระว่ายน้ำ มุมนั่งดื่ม บาร์ ร้านช้อปปิ้ง ร้านอาหารนานาชาติ เป็นต้นครับ นอกจากนี้เราจะพาท่านเที่ยวส่วนอื่นๆ ของเกาะปีนังด้วยครับ เช่นปีนังฮิล  ปีนังอาร์ต วัดชัยมัคราราม วัดพม่า ช้อปปิ้ง เป็นต้นครับ
โทรจองที่ 085 384 0228 // 075 502 938 // 081 415 5955
กำหนดการเดินทาง ::  กรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านขั้นไป
วันแรก หาดใหญ่-ปีนังฮิล-ปีนังอาร์ตสตรีด-ล่องเรือสตาร์ครูซ                    (--เที่ยง/ค่ำ)
06.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพม ในเมืองหาดใหญ่
จากนั้นเดินทางสู่ ด่านสะเดา ผ่านด่านฝั่งไทย และเข้าด่านจังโหลนฝั่งมาเลเซีย
  จากนั้นเดินทางตรงสู่ เมืองจอร์ททาวร์ รัฐปีนัง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
13.00 น.

พาคณะนั่งรถไฟราง ขึ้นยอดเขาปีนังฮิล เพื่อชมความงามของเมืองปีนัง มุมสูง และถ่ายรูปมุมสวยๆ บนยอดเขาปีนัง อย่างจุใจครับ

14.00 น. พาคณะชม ย่านเมืองเก่าปีนัง ที่ย่านอาร์ตสตรีดปีนัง ที่มีรูปวาดฝาผนังเก่าๆ เล่าเรื่องราวของคนปีนังในสมัยอดีตได้อย่างลงตัว หรือ จะเลือกซื้อของฝากจากย่านนี้ก็น่าสนใจดีครับ
15.30 น. แวะชม และถ่ายรูป ย่านป้อมปืนคอนวอลิส ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของปีนัง
16.00 น. พาคณะไปเช็คอินที่ ท่าเรือปีนัง เพื่อเตรียมลงเรือสตาร์ครูซ
ไกด์จะทำการเช็คอินให้ท่าน หลังจากเช็คอินเสร็จไกด์จะแจกคีการ์ด สำหรับใช้เปิดประตู และใช้จ่ายต่างๆ บนเรือสตาร์ครูซ
16.30 น. พาคณะเดินลงเรือ เพื่อไปหาห้องพักของท่านโดยมีไกด์พาไปส่งที่ห้อง จากนั้นเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยบนเรือ
18.00 น. พร้อมกันที่ห้องอาหารของเรือสตาร์ครูซ (2) เพื่อรับประทานอาหารค่ำ สุดหรูบนเรือสตาร์ครูซ พร้อมบรรยากาศสุดชิว จากนั้นเชิญท่านชมบรรยากาศอย่างเต็มอิ่มบนเรือสตาร์ครูซมุมต่างๆ เช่น ลานสระว่ายน้ำ น้ำแสดงโชว์ นั่งดื่มที่บาร์ต่างๆ หรือชมวิวบนชั้นด่านฟ้าเรือ เป็นต้น ครับ
วันที่สอง เรือสตาร์ครูส-วัดชัยมังคราราม-วัดพม่า-วัดเขาเต่า-หาดใหญ่                 (เช้า/เที่ยง/--)
05.30 น. แนะนำให้ท่านตื้นเช้า เพื่อเดินขึ้นไปชมชั้นด่านฟ้าของเรือตอนพระอาทิตย์ขึ้น พร้อมรับลมเย็นๆ ยามเช้า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (3)
08.30 น. ให้ท่านทยอย เช็คเอาร์ท ด้วยตัวท่านเอง โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำ และช่วยเหลือท่านอยู่ตลอด
(หมายเหตุ:: ทุกท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายคนละ 50 ริกิต หรือประมาณ 500 บาท เป็นค่าธรรมเนียมขึ้นเรือ)
09.00 น. พาคณะขึ้นจากเรือ แล้วเดินไปขึ้นรถที่จอดรอรับอยู่แล้ว
10.00 น. พาท่านไปสักการะวัดไทยในเมืองปีนัง ที่วัดชัยมัคราราม ที่มีพระนอนองค์ใหญ่ให้ท่านได้สักการะ และตรงข้ามกันให้ท่านได้สักการะวัดพม่า พร้อมทั้งเลือกซื้อของฝากจากหน้าวัดทั้งสอง
  จากนั้นพาท่านไปชมวัดเขาเต่า ซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงเขาปีนัง ที่มีจุดเด่นของวัดอยู่ที่หลังคาของเจดีย์ที่มีศิลปะของสามชาติ คือ พม่า จีน และไทย ครับ ระหว่างเดินขึ้นไปด้านบนมีร้านค้าของฝากมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)
13.30 น. พาท่านไปช้อปปิ้งที่ร้านของฝากในเมืองปีนัง มีสินค้าที่น่าซื้อเช่น ไวส์คอฟฟี่ บะกุเต๋ ตุงกัดอาลี โชโกแลต เป็นต้น
15.30 น. พาคณะเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
หากมีเวลา แวะให้ท่านซื้อของฝากที่ เดอะโซนดิวตี้ฟรี
จากนั้นเดินทางต่อสู่ หาดใหญ่
19.00 น. คณะเดินทางถึงหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ราคานี้รวม ::
  1. ค่ารถบริการตลอดการเดินทาง
  2. ค่าที่พักบนเรือสตาร์ครูซ 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
  3. ค่าอาหาร 4 มื้อ คือ มื้อเที่ยง 2 มื้อ,มื้อเช้า 1 มื้อ,มื้อค่ำ 1 มื้อ
  4. อาหารว่าง ขนม น้ำหวาน น้ำดื่ม แจกวันละ 1 รอบ
  5. ค่าไกด์บริการตลอดการเดินทาง
  6. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินสูงสุดท่านละ 1 ล้านบาท
ราคานี้ไม่รวม ::
  1. ค่าบัตรขึ้นเรือสตาร์ครูซ ทางเรือเก็บตอนเช็คเอาร์ท่านละ 500 บาท
  2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็น หรือ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็น(เฉพาะ กรณีจะเอา vat เท่านั้น)
  3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ท่านเรียกใช่เพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ ที่ปีนัง 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ล่องเรือสำราญ สตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เที่ยวครบ ปีนังอาร์ตสตรีด ป้องปืนคอนวอลิส วัดเก็กล็อกซี่ ช้อปปิ้ง
กำหนดการเดินทาง:: กรุ๊ปเหมาส่วนตัว 8 ท่านขึ้นไป
ออกเดินทางได้ทุกวัน

เที่ยวปีนัง ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
ขึ้นไปนังฮิลล์ เที่ยวปีนังอาร์ทสตรีด วัดไทย
วัดพม่า วัดเขาเต่า
เดินทาง :: เป็นกรุ๊ปเหมา 8 ท่านขึ้นไป

ทัวร์สตาร์ครูซ ปีนัง 2 วัน 1 คืน
ล่องเรือสำราญซุปเปอร์สตาร์ลิบร้า ชมปีนังอาร์ตสตรีด
วัดไทย วัดพม่า อลอสตาร์ พระราชวังบาไลเบซา
กำหนดการเดินทาง :: กรุ๊ปเหมา 8 ท่านขึ้นไป

ทริปล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
ชมเมืองอลอสตาร์ พระราชวังบาไลเบซา
หอคอยอลอสตาร์ เกาะปีนัง ปีนังฮิล
เดินทาง :: กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน ขึ้นไป
โปรแกรมทัวร์ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญนอวีเก็น 8 วัน 7 คืน
เดินทางวันที่ 15-22 ธ.ค. 59
ราคาเริ่มที่ท่านละ 35,300 บาท
เที่ยวแหลมฉบัง-โฮจิมิน-ญาจาง-
ชานย่า-ฮ่องกง

เที่ยวเรือสำราญ สิงคโปร์ - เกาะสมุย - แหลมฉบัง
เดินทางวันที่ 11-14 ธ.ค. 59
ทริป 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ท่านละ 18,300 บาท

ล่องเรือสำราญดรีมเก็นติ้ง ใหม่ล่าสุด
เส้นทาง :: จีน - เวียดนาม
เส้นทาง :: กวางเจา - ฮ่องกง
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้ง 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 075 502 938 // 085 384 0228 // 081 415 5955
เที่ยวปีนัง สตาร์ครูซ