ทัวร์โมรอคโค
มาราเกชเมืองสีชมพู เฟซเมืองมรดกโลกบ่อหนังนอน กลางทะเลทราบขี่อูฐดูพระอาทิตย์ ป้อมฟ้าขาว
www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com ดำเนินงานโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00338 เป็นบริษัททัวร์ที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด คืออยู่ที่ตรัง แต่ทำทัวร์ไปต่างประเทศมาดมาย ช่วงแรกลูกค้าก็สงสัยว่าเราจะทำได้หรือ แต่ด้วยระยะเวลาที่เราทำมาเราได้เปิดเส้นทางใหม่ๆ ขึ้นมาเรื่อยๆ เช่นเดียวกัน ทัวร์โมรอคโค เราก็มีจัดขายทัวร์ในราคาที่ถูกกว่าที่อื่นๆ แต่โปรแกรมทัวร์เหมือนกัน เราได้พัฒนาตัวเองมาทุกวันทำให้เราเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทั่วไทยแล้ว ณ ตอนนี้
ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์โทร. 081 415 5955 , 085 384 0228 เบอร์สำนักงาน 075 502 938 / หากหาโปรแกรมทัวร์ไม่เจอโทรถามเจ้าหน้าที่ได้เลยค๊ะ
ADD ID Line ที่ : maiteawsanook (เบอร์นี้ใช้ไลน์ 093 657 7766)
|| FB : เที่ยวสนุกทัวร์ แอนด์แทรเวล หรือ ทัวร์เกาะลังกาวี ดอทคอม || YouTube ช่อง : เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ||
Memory Morocco :: ทัวร์โมรอคโค 9 วัน 6 คืน
คาซาบลังก้า-ราบัต-เชฟชาอูน -เฟซ-เมอร์ซูก้าร์-วอซาเซท- มาราเกช
**จุดเด่นน่าสนใจ ทำไมต้องเลือกเรา**
ขี่อูธดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า - มีบริการ WI-FIในรถบัส – เที่ยวบินโดยสายการบินอิมิเรท
วันแรก
กรุงเทพฯ
22.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินอิมิเรทแอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับรอทำการเช็คอิน กรุณาสังเกตุป้าย MEMORY MOROCCO
วันที่ 2 
ไคโร–คาซาบลังก้า- ราบัต
01.35 น.    
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  EK385 BKKDXB 01.35-04.40 (6 ช.ม) เชิญเพลิดเพลินกับจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง
05.50 น.  
ถึงสนามบินนานาชาติเมืองดูไบ เปลี่ยนเครื่องบินไปคาซาบลังก้า เที่ยวบิน EK751 DXBCMN 07.35-12.55  (6 ช.ม)
12.55 น.
นำเครื่องลงจอดที่สนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังก้า (Casablanca) ประเทศโมรอคโค (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 7 ช.ม.)  นำท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแล้วนำท่านเริ่มออกเดินทาง
บ่าย
นั่งรถเดินทางสู่เมืองราบัต (Rabat) นำท่านชมเมืองราบัตเมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 เมื่อโมรอคโคหลุดพ้นจากการเข้าแทรกแซงทางการเมืองของฝรั่งเศส และเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง และทำเนียบทูตานุทูตจากต่างแดน เป็นเมืองสีขาวที่สะอาดและสวยงาม จากนั้นชมสุเหร่าหลวง และ พระราชวังหลวง  ที่ทุกเที่ยงวันศุกร์ กษัตริย์แห่งโมรอคโคจะทรงม้าจากพระราชวังมายังสุเหร่า เพื่อประกอบศาสนกิจ ชมสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 พระอัยกาของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน ซึ่งมีทหารยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดให้คนทุกชาติทุกศาสนาเข้าไปเคารพพระศพที่ฝังอยู่เบื้องล่าง ด้านหน้าของสุสาน คือสุเหร่าฮัสซันที่เริ่มสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 แต่ไม่สำเร็จ และพังลงจนเหลือแต่เพียงเสาไว้ 365 ต้น ในบริเวณกว้าง 183x139 เมตร แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารในโรงแรม
พักค้างคืนในราบัตโรงแรม ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 
ราบัต - เมืองเชฟชาอูน - เฟซ
07.00น.
รับประทานอาหารเช้าที่ในโรงแรมฯ
นำท่านออกเดินทางสู่ (CHEFCHAOUEN) เมืองที่เต็มไปด้วยสีน้ำเงินทุกบ้านเรือนบนเนินเขาได้ทาด้วยสีน้ำเงินทั้งเมือง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่ไม่ควรพลาดเก็บภาพความประทับใจ เมืองเชฟชาอูนเป็นเมืองที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโมร็อกโค ตั้งอยู่ ในเทือกเขา RIF ไม่หากจากทะเลแทนเจียร์ โดยเมืองนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1471  เป็นป้อมปราการขนาดเล็ก ซึ่งยังคงอยู่ มาจนถึงทุกวันนี้ โดย เบนอาลี ซา เบน ต่อสู้กับการรุกรานของชาวปรตุเกส ใน ปี 1920 เมืองนี้ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของสเปน จากนั้นในปี 1956 เมืองนี้ได้กลับสู่การปกครองของโมร็อกโกจากความช่วยเหลือของฝรั่งเศล อิสระเก็บภาพแห่งความประทับใจ ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่เมืองเฟซ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ในเมดิน่า
นำท่านเที่ยวชมเมืองเฟซ (Fes) เมืองหลวงเก่าในศตวรรษที่ 8 ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ชมวิวบนป้อมปราการ ต่อด้วยชมประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟซ (The Royal Palace) ที่มีทหารยามยืนเฝ้าหน้าประตูอย่างสง่างาม ประตูทางเข้าพระราชวังเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยและสง่างาม เป็นเอกลักษณ์แห่งราชวงศ์โมรอคโค จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เขาวงกตอันซับซ้อนแห่งเมดินาเมืองเฟซ เดินผ่านเข้าไปในเขตเมดิน่าแล้วเหมือนข้ามกาลเวลาย้อนสู่อดีต นำท่านเดินผ่านตลาดสดขายข้าวปลาอาหาร และผักผลไม้สดต่างๆนาๆ ชม เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย (Merdersa Bou Imania) ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ที่สวยงามประณีต ในเขตเมืองเก่าได้แบ่งออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกว่า 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม.ถึง กว้าง 3 เมตร จะแบ่งเป็นย่านต่างๆ เช่น ย่านเครื่องใช้ทองเหลือง ทองแดง จะมีร้านค้าเล็กๆที่หน้าร้านจะมีหม้อ กะทะ อุปกรณ์เครื่องครัว วางแขวนห้อยเต็มไปหมด ย่านขายพรมที่วางเรียงรายอย่างสวยงาม ย่านงานเครื่องจักสาน งานแกะสลักไม้ และย่านเครื่องเทศ (Souk El Attarine) ที่มีการจัดเรียงสินค้าได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ระหว่างที่เดินตามทางในเมดิน่าท่านจะได้พบกับน้ำพุธรรมชาติ (Nejjarine Fountain) เพื่อให้ชาวมุสลิมให้ล้างหน้าล้างมือก่อนเข้า ในบริเวณมัสยิด  แวะชมสุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 ที่ชาวโมรอคโคถือว่าเป็นแหล่งมาแสวงบุญที่
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารในโรงแรม
พักค้างคืนในเฟซโรงแรม ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
เฟซ-อิเฟรน –เออร์ฟอย์ด-มอร์ซูก้า
07.00น.       
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมฯ

นำท่านเดินต่อในเมดิน่าแห่งเฟซ ผ่านชม สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque) ซึ่งเป็นทั้งมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโคและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว (เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น) จากนั้นนำท่านเดินชมย่านเครื่องหนังและแวะชม บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองเฟซ ถูกอนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเออร์ฟอย์ด โดยเดินทางข้ามเขา Middle Atlas ภูมิประเทศเขียวชอุ่มไปด้วยป่าไม้  บางช่วงต้นไม้พุ่มเตี้ยแปลกตา สวนต้นซีดาร์ ผ่านเส้นทางความสูง 3,090 เมตร ปกคลุมด้วยหิมะ และต้นสนขนาดใหญ่
เข้าสู่เมืองอิเฟรน  (Ifrane )

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
นำท่านเดินทางผ่านเมืองออร์ฟอย์ดเมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางกองคาราวานพ่อค้า ที่เดินทางมาจากตะวันออกกลางอย่างซาอุดิอารเบียและซูดาน บนเส้นทางผ่านข้ามเขตแห้งแล้งแต่มีโอเอซิสที่หุบเขาเดดส์ (Dades) ซึ่งแนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาที่ถูกกัดกร่อนจากแรงลม ทำให้หุบเขากลายเป็นรูปร่างต่างๆสวยงาม ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางโดยรถ 4x4 เข้าสู่ทะลทรายซาฮารา
ค่ำ  
รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม จากนั้นพักผ่อนนอนดูดาว ตามอัธยาศัย
พักผ่อนค้างคืนโรงแรมระดับ 5 ดาว KASBAH TOMBOUCTOU MERZOUGA หรือเทียบเท่า
สำหรับท่านที่ต้องการสัมผัสการนอนเต้นท์แทนนอนโรงแรมในทะเลทรายซาฮาร่า กรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
**หมายเหตุ** เต้นท์เป็นห้องน้ำรวม เต้นท์ไม่มีฮีทเตอร์ หรือแอร์-พัดลม มีเพียงผ้าห่มหลายผืนเพื่อกันความหนาวในทะเลทราย
วันที่ 5
เมอร์ซูก้า - ทินเฮียร์– ทอด้าจอร์จ วอซาเซท
เช้าตรู่
ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนำท่านขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทะเลทรายซาฮาร่า **พิเศษ** รวมค่าขี่อูฐ 1 ท่าน อูฐ 1 ตัวกลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อกลับออกมาแล้วเปลี่ยนเป็นรถโค้ชเดินทางต่อไปที่เมืองทินเฮียร์ แวะชมโอเอซิส Tinerhir ชุมชนที่เกาะกลุ่มอยู่รวมกัน ท่ามกลางความแห้งแล้ง ยังมีความชุ่มชื้นของโอเอซิส ต้นปาล์ม เคยเป็นที่ตั้งของกองทหารที่เดินทางมาจากวอซาเซท จากนั้นเดินทางสู่ทอด้าจอร์จ ชมความงามของช่องเขาที่ซ่อนตัวอยู่ในโอเอซิส ลำน้ำใสไหลผ่านช่องเขากับหน้าผาสูงชันแปลกตาเป็นแหล่งปีนหน้าผาสำหรับนักเสี่ยงภัยทั้งหลาย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ทอด้าจอร์จ
บ่าย
เดินทางสู่เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในปี ค.ศ. 1928 ฝรั่งเศสได้ตั้งกองกำลังทหารและพัฒนาที่นี่ให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร วอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่แวดล้อมไปด้วยสตูดิโอภาพยนตร์ วอซาเซทอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวที่มองหาความแตกต่าง และความผจญภัยที่หาไม่ได้จากที่ไหน วอซาเซทเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดของทางตอนใต้ และที่นี่ยังเป็นทางเชื่อมระหว่างเหนือกับใต้ และตะวันออกกับตะวันออก สำหรับนักท่องเที่ยวบางคนที่ชอบรสชาติของความเป็นทางใต้ ณ แห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสำรวจเมืองต่างๆได้ทุกวัน 
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารในโรงแรม
พักค้างคืนในวอซาเซทโรงแรม ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 6
วอซาเซท – มาราเกซ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม-เช็คเอ้าท์
เดินทางสู่เมืองไอท์ เบนฮาดดู (Ait Benhaddou) ชมเมืองไอท์ เบนฮาดดู เป็นเมืองที่ชื่อเสียงในเรื่องการหารายได้จากกองถ่ายทำภาพยนตร์กว่า 20 เรื่อง โดยเฉพาะป้อมที่งดงามและมีความใหญ่ที่สุดในโมรอคโคภาคใต้ คือ ป้อมไอท์ เบนฮาดดู (Kasbash of Ait Ben Hadou) เป็นป้อมหินทรายซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางสวนอัลมอนด์ เป็นปราสาทที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องที่โด่งดังอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์การยูเนสโก้
เที่ยง
ทานอาหารกลางวัน
บ่าย
เดินทางสู่เมืองมาราเกช (Marakesh) ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่ตั้งอยู่เชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งนี้เป็นที่พักของกองคาราวานอูฐที่มาจากทางตอนใต้ของโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อค้าต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมัยราชวงศ์อัลโมราวิดช่วง ศ.ต.ที่ 11 ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด สภาพบ้านเมืองที่เราเห็นได้คือ สองข้างทางแวดล้อมด้วยบ้านเรือนที่ถูกฉาบด้วยปูนสีส้มๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลกำหนดไว้
นำท่านเยือน จัตุรัสกลางเมือง Djemaa Fnaa Square ที่มีขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า ตลาด ทั้ง 4 ด้าน เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวา ที่มีสีสันและกลิ่นอาย
แบบโมรอคโคขนานแท้ พร้อมจับจ่ายหาซื้อของฝาก ของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ได้ที่
ตลาดเก่า
(Old Market) ที่อยู่รายรอบจัตุรัสอย่างเพลิดเพลิน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ที่ Fantasia ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของสถานที่
และสีสันของชาวโมรอคกันที่ต้อนรับท่านด้วยอาหารและพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
พักค้างคืนในมาราเกชโรงแรม ระดับ 4 ดาว  MARRAKECH หรือเทียบเท่า
วันที่ 7
สวนจาร์ดีน มาจอแรล-มัสยิด คูตูเบีย-พระราชวังบาเฮีย-คาซาบลังก้า
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม-เช็คเอ้าท์
เดินทางพาท่านไปชมสวนจาร์ดีน มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนยิปแซงลอเร้นซ์
(Yves Saint Laurent Gardens) ชื่อนี้เป็นที่คุ้นเคยของสาวๆ ที่ชื่นชอบแฟชั่นสุดหรูของ
Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชั่นดีไซน์แห่งปารีส ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสวนแห่งนี้
ในช่วงที่โมรอคโคตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส ยิปแซงลอเร้นซ์มาที่ประเทศโมรอคโค
เพื่อพักผ่อนหลังจากเคร่งเครียดจากงานออกแบบแฟชั่นโชว์ บ้านหลังนี้เคยตกเป็นของเศรษฐีแห่งมาราเกช
หลังจากยิปแซงมาเยือนมาราเกช ก็ได้เกิดความหลงใหลในเมืองแห่งนี้ และซื้อบ้านหลังนี้ไว้เป็นที่พักผ่อน 
ชมสวนที่ถูกออกแบบโดยใช้สีฟ้า และสีส้มเป็นองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นเสา แจกัน
และชมนานาพรรณของต้นไม้แห่งทะเลทราย ที่จัดได้อย่างสวยงาม
นำท่านชมมัสยิด คูตูเบีย (Koutoubia Mosque)  ซึ่งเป็นมัสยิดใหญ่เก่าแก่ที่สุดในเมือง
ไม่ว่าจะเดินไปแห่งใดในตัวเมืองก็จะเห็นมัสยิดนี้ได้ จากหอวังที่มีความสูง 226 ฟิต (70 เมตร)
จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมสวน      เมนารา (Menara Garden)  ซึ่งแต่เดิมสร้างเป็นบ่อเก็บน้ำ
และล้อมรอบด้วยต้นมะกอกและสน มีตัวอาคารที่งดงามและเทือกเขาแอตลาสเป็นฉากหลัง
เป็นสวนต้นแบบที่ราชวงศ์โมรอคโคนิยมกันในเวลาต่อมา นำท่านเยี่ยมชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace)
เป็นพระราชวังของท่านมหาอำมาตย์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนยุวกษัตริย์ในอดีต 
สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกแบบเป็นแนวสมัยใหม่
โดยที่ตั้งใจจะให้เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และหรูหราที่สุดในสมัยนั้น แต่ด้วยความที่มีการวางแผน
ก่อสร้างและตกแต่งอย่างเร่งรีบจึงเป็นที่วิจารณ์กันว่ารายละเอียดหลายๆ
อย่างในพระราชวังแห่งนี้ยังไม่สมบูรณ์ลงตัวพระราชวังมีการตกแต่งโดยการแกะสลักปูนปั้น(Stucco)
มีการวาดลายบนไม้และประดับประดาด้วยโมเสดเป็นลวดลายที่สวยงามละเอียดอ่อนมาก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
เดินทางสู่ 'คาซาบลังก้า' หมายถึง บ้านสีขาว คำว่า 'คาซา' แปลว่า บ้าน
และ 'บลังกา' แปลว่า สีขาว เป็นเมืองที่คนทั่วโลกรู้จัก และอาจรู้จักมากกว่า 'ราชอาณาจักรโมรอคโค' ด้วยซ้ำ เพราะนอกจากจะเป็นเมืองท่าและเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานระหว่างประเทศแล้ว ยังถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง Casablanca (โดยที่ไม่ได้ถ่ายทำในคาซาบลังก้าเลย) เป็นเรื่องราวความรักระหว่างนายทหารอเมริกันและหญิงคนรัก ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้คาซาบลังก้าเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และปัจจุบันเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของโมรอคโคที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณเกือบ 5 ล้านคน ชมเมืองคาซาบลังก้า นำท่านแวะช็อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นของที่ระลึก ตามอัธยาศัย
ค่ำ  
**พิเศษ ** รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมระบำหน้าท้อง
พักค้างคืนในคาซาบลังก้าโรงแรม ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 8
คาซาบลังก้า -ไคโร
เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ฯ
นำท่านชม สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากเมืองเมกกะและเมดิน่า สุเหร่านี้งดงามประณีตด้วยสถาปัตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง **พิเศษ** นำท่านเข้าชมข้างในมัสยิดเต็มไปด้วยการประดับตกแต่งที่สุดแสนจะอลังการงานสร้าง ชมห้องสำหรับทำพิธีการละหมาด ห้องน้ำเพื่อทำการชำระล้างร่างกายให้สะอาดก่อนละหมาด และห้องอาบน้ำแบบแบบเตอร์กิชบาทหรือห้องอาบน้ำแบบอาหรับในสมัยก่อน ชมทิวทัศน์รอบๆสุเหร่าอันเป็นจุดชมวิวริมฝั่งทะเลซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อน
ที่สวยงามของชาวโมรอคโคที่ชอบมาเดินเล่น
11.00น.
เดินทางสู่สนามบินเมืองคาซาบลังก้า
14.30 น.
บินสู่เมืองดูไบโดยเที่ยวบินที่ EK752 CMN-DXB 14.30-01.10 (6 ช.ม) 
เปลี่ยนเครื่องบินสู่เมืองไทย EK384 DXB-BKK 03.05-12.25 (6 ช.ม)
วันที่ 9
กรุงเทพฯ
12.25 น.
คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ
กำหนดการเดินทางปี 59  (คณะ15ท่าน)
ระดับที่พัก
พักคู่
พักเดี่ยวเพิ่ม
4-12 มี.ค
4 ดาว
65,900
8,000
*หมายเหตุ* ราคาทัวร์นี้ไม่มีแจกกระเป๋าเดินทางหรือสมนาคุณ
อัตรานี้รวม
J ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ดูไบ –คาซาบลังก้า-ดูไบ - กรุงเทพฯ โดยมิเรทแอร์ ชั้นประหยัด พร้อมภาษี
J ค่าที่พัก ห้องละ 2-3 ท่าน 6 คืน โรงแรมฯ 4 ดาว
J ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
J ค่ารถโค้ช แอร์ ในการนำเที่ยวตามรายการ
J บริการไกด์จากประเทศโมรอคโค  ภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์คนไทย ในกรณี คณะ 15 ท่าน
J ค่าประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท
J ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
J ค่าน้ำดื่มระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ / น้ำดื่มระหว่างวัน 2 ขวดเล็ก/ท่าน
J ค่าวีซ่าประเทศโมรอคโค
อัตรานี้ไม่รวม
K ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
K ค่าใช้จ่ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม
K ค่าทิปไกด์ขั้นต่ำ 3 $  และคนรถ ขั้นต่ำ 2 $ ต่อคน ต่อวัน / ค่าทิปขี่อูฐ / สำหรับหัวหน้าทัวร์ทิปตามอัธยาศัย
K VAT 3 %, 7 %

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

  1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน)
  2. ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการออกตั๋ว 35 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
  3. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า,   ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
  4. การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ งวดแรก
  5. กรณียกเลิกหลังยืนวีซ่าและออกตั๋ว 25  วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 70 % ของค่าทัวร์

6.กรณียกเลิกกะทันหันหลังยื่นวีซ่าและออกตั๋ว ก่อนการเดินทางไม่เกิน 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินเต็มจำนวน 100% ของค่าทัวร์

อาหารในโมรอคโค
-ทาจีน Tagine
-ผลไม้
-คู้สคู้ส Cous Cous
-ซุ๊ปไก่มะนาว
-เครื่องเทศ
-แกะย่างโมรอคโค
ที่เที่ยวโมร็อคโค
-มัสยิดคูตูเบีย
-มหาสมุทรแอตแลนด์ติก
-เมืองเอลจาดีด้า
-มาซากัน
-อ่างเก็บน้ำใต้ดินโมรอคโก
-ทะเลทรายซาฮาร่า
-เมอร์ซูก้า
-โวลูบิลิส
-มัสยิดฮัสซันที่2
-พระราชวังบาเฮีย
-สุสานราชวงศ์ซาเดียน
-สวนเมนารา
-ป้อมทาเริต
-เมดาซ่าบูอิมาเนีย
-เมืองโรมันโวลูบิลิส
-เมืองคาซาบลังก้า
-ป้อมอูดายะ
-มัสยิดไคเราวีน
-คาสบาห์ไอท์เบนฮาดดู
-เมืองมาราเกซ
-เมืองอิเฟรน
-เมืองเฟซ
-เมืองเมคเนส
-สุสานโมฮัมเหม็ดที่5
-เมืองเชฟชาอูน
-เมืองราบัต
-โทดร้ากอร์จ
-คาสบาห์ไอท์เบนฮัดดู
-ชมพระอาทิตย์
-อนุสรณ์สิงห์โต
-เมืองคา
ของฝากจากมอรอคโค
-ช๊อปปิ้งมอรอคโค
-ผ้าทอโมรอคโค
-เครื่องใช้ต่างๆ
-ร้องเท้าหนัง
-เครื่องแต่งกาย
-เครื่องครัว
-เครื่องแต่งกายเด็ก
-เครื่องแต่งกายเบอร์เบอร์
-ภาพวาด
-บ่อฟอกหนัง
-หินฟอสซิล
-ขุดน้ำชา เซรามิค
-ถ้วยกาแฟ
-ชุดน้ำชา
-
โปรแกรมทัวร์เส้นทางต่างๆ
ทัวร์ดูไบ ทัวร์โมรอคโค    
เมืองมรดกโลกทั้ง 9 แห่งของโมรอคโค
- Archaeological Site of Volubilis
- Historic City of Meknes
- Ksar of Essaouira
- Medina of Fez
- Medina of Essaouira
- Medina of Marrakesh
- Medina of Tetouan
- Portuguese City Mazagan
- Rabat Modern Capital and Historic City
ดูโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ คลิกตรงนี้
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้ง:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
ทัวร์โมรอคโค