ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทัวร์ปีนังจากหาดใหญ่ ทัวร์ปีนัง 2 วัน 1 คืน ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย

กำหนดการเดินทาง

วันแรก
หาดใหญ่ - เกาะปีนัง – ช้อปห้างเกอร์นี                                                                                                                                   
08.00 น.      

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัด หาดใหญ่ หรือจังหวัดของท่าน โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านในการจัดเก็บภาระ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ด่านจังโหลน

09.00 น.        

ถึงด่านสะเดาผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่านบูกิตคายูอีตั้ม ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ จากนั้นนำสู่ เกาะปีนัง Penang

เที่ยง    

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

บ่าย
ถึงเกาะปีนัง นำเที่ยว เกาะปีนัง Penang Islandหรือที่คนไทยรู้จักในนาม เกาะหมาก “ไข่มุกแห่งตะวันออก” ข้ามสะพานปีนัง เชื่อมโยงแผ่นดินใหญ่ ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก 13.5 กม. ชมความ พิเศษที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากลักษณะอาคารตึกรามบ้านช่องของตะวันและตะวันออก อันเป็นสมบัติที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมา ชม เมืองจอร์จทาวน์ ป้อมปืนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรีย์ สงครามโลกครั้งที่ 1 CITI HALL ไหว้ เจ้าแม่กวนอิมที่ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอาทิเช่น ขนมเปี้ยะ , บะกุ๊ดแต๋ , น้ำมันนวดแก้ปวดเมื่อย ต่อด้วยช้อปห้างคอมต้าร์ ห้างเกอร์นี สินค้าแบรนเนมมากมาย
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ  ณ ร้านอาหาร (2)  หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
พัก ณ  โรงแรมซิตี้เทลปีนัง  พักผ่อนตามอัธยาศัย  

วันที่สอง

วัดไทย – วัดพม่า – วัดเขาเต่า -  ดิวตี้ฟรีด่านจังโหลน – หาดใหญ่                                                                                                    

07.00 น     

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.    

เดินทางสู่ วัดเขาเต่า นมัสการไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ “ วัดเขาเต่า “ ชมเจดีย์หมื่นพระ อันเป็นพุทธศิลป์ที่รวมความงามของสามประเทศเข้าไว้ด้วยกัน      อันได้แก่ ไทย จีน และพม่า นำท่านชมวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “ วัดไชยมังคลาราม ” ซึ่งมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย   ตรงข้ามกันให้ท่านได้ชม วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา จากนั้นต่อด้วยช้อปที่ห้างเกอร์นี

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (4)   จากนั้นเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

15.00 น.

ถึงด่านจังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่

18.30 น.
ถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ

                                                                               

สนใจท่องเที่ยว ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย 2 วัน 1 คืน ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 502 938 / โทร.081 415 5955
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

เที่ยวปีนัง ตามรอยละครดัง นางอาย
CONVANT LIGHT STREET เที่ยวถ่ายรูปที่ปีนังอาร์ตสตรีด ไปเช้ากลับเย็น
ราคาคณะครบ 10 ท่าน  แบบเหมากรุ๊ป ไม่รวมอาหารกลางวัน ราคาท่านละ 950 บาท
ราคาสำหรับกรุ๊ปเหมา คณะครบ 40 ท่าน แบบรวมอาหารเที่ยง 1 มื้อ ราคาท่านละ 1,050 บาท
สำหรับทัวร์จอยในราคานี้ ออกเดินทางทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ ที่ปีนัง 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ล่องเรือสำราญ สตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เที่ยวครบ ปีนังอาร์ตสตรีด ป้องปืนคอนวอลิส วัดเก็กล็อกซี่ ช้อปปิ้ง
กำหนดการเดินทาง:: กรุ๊ปเหมาส่วนตัว 8 ท่านขึ้นไป
ออกเดินทางได้ทุกวัน

เที่ยวปีนัง ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
ขึ้นไปนังฮิลล์ เที่ยวปีนังอาร์ทสตรีด วัดไทย
วัดพม่า วัดเขาเต่า
เดินทาง :: เป็นกรุ๊ปเหมา 8 ท่านขึ้นไป

ทัวร์สตาร์ครูซ ปีนัง 2 วัน 1 คืน
ล่องเรือสำราญซุปเปอร์สตาร์ลิบร้า ชมปีนังอาร์ตสตรีด
วัดไทย วัดพม่า อลอสตาร์ พระราชวังบาไลเบซา
กำหนดการเดินทาง :: กรุ๊ปเหมา 8 ท่านขึ้นไป

ทริปล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
ชมเมืองอลอสตาร์ พระราชวังบาไลเบซา
หอคอยอลอสตาร์ เกาะปีนัง ปีนังฮิล
เดินทาง :: กรุ๊ปเหมา 8 ท่าน ขึ้นไป
เที่ยวปีนัง (แบบเป็นกรุ๊ปเหมา) เริ่มที่ 4 ท่าน ขึ้นไป
รหัสทัวร์ R102 :: เที่ยวปีนัง One Day Trip
เที่ยวจุดเด่นๆ ของเมืองปีนัง เดินทางไปแบบ ไปเช้ากลับเย็น เดินทางได้เป็นกรุ๊ปส่วนตัวทั้ง กรุ๊ปครอบครัวเล็กๆ หรือ กลุ่มเพื่อน
ที่เที่ยวเช่น วัดเก็กล็อกซี่,ย่าน Convant Light Street,ป้อมคอนวอลลิส,ปีนังอาร์ตสตรีท,ขึ้นปีนังฮิลล์
วันที่เดินทาง :: รับจัดแบบเป็นกรุ๊ป ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
อาหารรวมแล้ว 1 มื้อ

รหัสทัวร์ R103 :: เที่ยวปีนัง 2 วัน 1 คืน
ราคาเดินทางเป็นกรุ๊ปเหมา ตั้งแต่ 4 ท่าน ขึ้นไป ราคารวมทุกอย่างแล้ว
หากมองว่าราคาสูงไปท่านสามารถ เช่ารถตู้ บวก ที่พัก และวให้ DRIVER GUIDE ของเรานำเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ได้เลยครับ (หรือปรกษาเราพิเศษ)
ที่เที่ยวตามโปรแกรมนี้ เช่น สตรีตอาร์ทปีนัง,CITY HALL,ป้อมปืนคอนวอลลิส,
วัดไทย,วัดพม่า,ปีนังฮิล,วัดเขาเตา (เจดีหมื่นราม)
ราคานี้รวม ::
- รถตู้หรือรถบัสบริการตามโปรแกรมทัวร์
- ค่าที่พัก 1 คืน,อาหาร 4 มื้อ,ค่าขึ้นปีนังฮิลล์,ค่าประกันภัยการเดินทาง,ค่าอาหารว่าง,ค่ามัคคุเทศก

รหัสทัวร์ R104 :: เที่ยวปีนัง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
มาครั้งเดียวเที่ยวมาเลเซีย 2 เมือง 2 บรรยากาศ คือ
- เกาะปีนัง มีแหล่งท่องเที่ยว เช่น แวะอลอสตาร์,ชใวัดเก็กล็อกซี่,อาร์ตสตรีทปีนัง,ย่าน CONVANT LIGHT STREET,วัดไทย,วัดพม่า,ช้อปปิ้ง
- คาเมร่อน มี ไร่ชาบารัต,สวนดอกลาเวนเดอร์,ตลาดเช้า,สวนกระบองเพชร,
และพิเศษรับประทานอาหารสตรีมโบ๊ตคาเมร่อน และช้อปปิ้งเพิ่มที่ด่านจังโหลน
รวมแล้วคือ :: รถที่ใช้ในการเดินทาง,อาหาร 7 มื้อ,ที่พัก 2 คืน,อาหารว่างแจกวันละมื้อ
มัคคุเทศก์นำเที่ย,ประกันภัยการเดินทาง
ราคา :: โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง และวันที่เดินทาง)
- รับจัดเป็นกรุ๊ปทัวร์ ทั้งกรุ๊ปเล็ก และกรุ๊ปใหญ

โปรแกรมทัวร์เบตง มาเลเซีย
ทัวร์ปีนัง เบตง 2 วัน 1 คืน
กำหนดการเดินทาง :: ทัวร์จอย ครบ 8 ท่าน ออกเดินทางตามวันที่ดังนี้
เดือน พ.ย. 59 วันที่ 26-27
เดือน ธ.ค. 59 วันที่ 3-4/4-5/5-6/10-11/11-12/17-18/24-25/
31-1 ม.ค. 60
ปีใหม่ วันที่ 1-2/2-3/3-4
เดือน ม.ค. 60 วันที่ 7-8/14-15/21-22/28-29
เดือน ก.พ. 60 วันที่ 4-5/11-12/18-19/25-26
ทัวร์ปีนัง เบตง 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบทั้ง เบตง เช่น
อุโมงค์ปิยะมิตร,สวนดอกไม้เมืองหนาว,
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง,ปีนังอาร์ตสตรีด,วัดเขาเตา
วันที่เดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมาอย่างเดียว
ทัวร์เบตง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
เที่ยว ทะเลหมอกเบตง เมืองที่ท่านต้องไปสักครั้ง สงบ น่าเที่ยวมากครับ มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์
และเที่ยวคาเมร่อนไฮแลนด์ในจุดต่างๆ พร้อมชิมชาจากคาเมร่อนของแท้
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นทัวร์กรุ๊ปเหมา
ทัวร์เบตง ยะลา 2 วัน 1 คืน สุดคุ้ม เที่ยวง่าย สบายกระเป๋า
ไปชมความงามของเมืองเบตรง ที่มีความสงบ โอบล้อมด้วยทิวเขา และชุมชนคนจีนคอมมิวนิสต์ในอดีต พร้อมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คของเบตง มากมาย เช่น
ตู้ไปรษณีใหญ่ที่สุดในประเทศ,ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง,
อนุสาวรีย์ไก่เบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมา
เที่ยวอลอสตาร์ เบตง 2 วัน 1 คืน
เที่ยวชม อาณาจักรไทนบุรีในอดีต ชมหอคอยสูงที่สุดในรัฐเคดะห์ พร้อมชมแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองเบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ปเหมา
ทริปเที่ยวเบตง เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เที่ยวชมสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง,ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ถ่ายรูปแลนด์มาร์คเด่นของเบตง
ชมเมืองกัวลาลัมเปอร์ เที่ยวเก็นติ้งไฮแลนด์ ดินแดนที่ไม่หลับไม่นอน
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป
เที่ยวเบตง เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
เที่ยวครบ ทั้งเบตง และมาเลเซีย
สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของมาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ ชมเมืองหลวงของประเทศ กรุงกัวลาลัมเปอร์
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป
เที่ยวเบตง คาเมร่อน 4 วัน 3 คืน
ชมไร่ชาคาเมร่อนไฮแลนด์
เที่ยวเมืองเก่า อบอุ่นที่เบตง
กำหนดการเดินทาง :: รับจัดเป็นกรุ๊ป

 

รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
ปีนัง ถูกกล่าวถึงเสมอในนามไข่มุกแห่งตะวันออก ในฐานะเมืองที่มีความสวยงาม และโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของภาคตะวันออก ชื่อของปีนังมาจากคำว่า ปีนัง (Pinang) แปลว่า ต้นหมากซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นต้นไม้ที่พบมากในเกาะแห่งนี้ ปีนัง ได้รับการสถาปนาให้เป็นที่มั่นทางการค้าของอังกฤษเมืองแรก ในภูมิภาคตะวันออกไกล เมื่อปี 1786 ทุกวันนี้ ปีนัง กลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ผสานเอาวัฒนธรรมสองซีกโลกไว้ด้วยกันอย่างแยกไม่ออก มันกลายเป็นเสน่ห์ประหลาดที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือนเมืองแห่งนี้ไม่หยุดหย่อน
รัฐปีนัง ประกอบไปด้วยเกาะปีนัง และแผ่นดินที่มีความยาวซึ่งรู้จักในนาม Seberang Parai (ในอดีตคือ จังหวัด Wellesley) เชื่อมโยงพื้นที่สองส่วนไว้ด้วยสะพานปีนัง ซึ่งเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ด้วยความยาว 13.5 กิโลเมตร และนอกจากสะพานปีนัง ซึ่งเป็นทางเชื่อมสายหลักแล้ว ยังสามารถเดินทางสู่เกาะปีนังโดยใช้บริการเรือข้ามฟากได้อีกด้วย
บนเกาะปีนังมี จอร์จทาวน์ เป็นเมืองหลวง และจุดศูนย์กลางอันร่ำรวย ด้วยประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ในขณะที่ปีนังฉายแสงอันเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา และทันสมัยด้วยการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่รู้จบ แต่สถานที่มากมายบนเกาะปีนัง ก็ยังรักษาความเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงวานวันในอดีต จนทำให้ปีนังเป็นสถานที่สุดพิเศษหลากอารมณ์ ทางเดินเล็กๆ ริมถนน สามล้อ วิหาร หรือแม้แต่พ่อค้า แม่ค้าที่กำลังวุ่นวายสาละวนอยู่กับหน้าที่ของตัวเอง ภาพเหล่านี้ดูจะสะท้อนความเป็นอดีต
ปีนัง ยังเป็นสวรรค์สำหรับนักช้อปไม่ว่าจะเป็นตลาดของใหม่ หรือของสะสมโบราณ นักท่องเที่ยวสามารถมองหาสินค้าในราคาที่น่าพึงพอใจ สินค้าที่ได้รับความนิยมอย่าง กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิกส์ เสื้อผ้า บาติก ของที่ระลึก ของเก่า และของสะสม รวมทั้งของกระจุกกระจิก มีให้เลือกซื้ออย่างจุใจ เกาะแห่งนี้ยังโด่งดังเรื่องอาหารชั้นเลิศของภูมิภาค ไล่เรื่อยมาตั้งแต่อาหารต้นตำหรับ Nyonya ไปจนถึงอาหารจานโปรดแบบพื้นเมือง ที่หารับประทานได้ง่ายตามร้านข้างทาง อย่าง นาซิ กันดาร์ (Nasi Kandar) ชาร์ ก๋วยเตี๋ยว (Char Kway Teaow) หรือปีนัง ลักซา (Penang Laksa) และว่ากันว่ารสชาติอาหารที่ว่าทั้งหมดนั้น ช่างแตกต่างกันและหลากหลายกว่าที่พบในรัฐอื่นๆ ของมาเลเซียอย่างสิ้นเชิง
ประวัติศาสตร์
เมืองหน้าด่านของอังกฤษแห่งนี้ ถูกค้นพบโดย กัปตัน ฟรานซิส ไลท์ (Captain Fransis Light) ในปี ค.ศ.1786 ซึ่งกัปตันไลท์ได้รับมอบเกาะปีนัง ในนามของบริษัทอีสต์ อินเดีย คอมพานี (East India Company) ด้วยการทำสัญญากับสุลต่านแห่งรัฐเคดาห์ (Sultan of Kedah) เพื่อปกป้องแผ่นดินแห่งนี้จากสยามประเทศ เมื่อกัปตันไลท์มาถึง เกาะแห่งนี้มีประชากรบางตา และมีเรื่องเล่าว่าตอนที่กัปตันไลท์มาถึง เค้าได้ใช้ปืนใหญ่ยิงเอาก้อนทองคำเข้าไปในเมือง เพื่อปลุกระดมให้ชนชั้นแรงงานลุกขึ้นมาสู้ก่อนที่จะยึดครองเกาะปีนัง
เขาได้เปลี่ยนชื่อเกาะเสียใหม่เป็น Prince of Wales Island เนื่องด้วยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในวันเกิดของเจ้าชายแห่งเวลล์ ไม่นานนักกัปตันไลท์ก็สถาปนาจอร์จทาวน์ และได้รับแผ่นดินผืนยาวบนแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ติดกับเกาะปีนัง ซึ่งต่อมารู้จักกันในนามจังหวัดเวลเลสลี่ (Wellesley) จากนั้นจึงค่อยๆสถาปนาจอร์จทาวน์ให้เป็นเมืองท่าปลดภาษี และปลุกระดมคนพื้นเมืองให้จับจองพื้นที่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จากแผ่นดินที่มีพลเมืองเบาบาง เพิ่มจำนวนประชากร 10,000 คนเมื่อช่วงเปลี่ยนของศตวรรษ
ปี 1805 ปีนังเป็นอิสระ และไม่นานนักก็มีการตั้งชุดบริหารแบบรัฐบาลอินเดีย ซึ่งระบบการปกครองที่มีเค้าโครงเดียวกับเมืองมาดราส และบอมเบย์ จากนั้นในปี 1826 มีการถ่ายโอนมาจากสิงคโปร์ และมะละกา ที่ตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรเริ่มขึ้น เศรษฐกิจเริ่มตื่นตัว จอร์จทาวน์พัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีการเปิดสอนภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปี 1816
เศรษฐกิจ
ปีนังมีระบบเศรษฐกิจแบบผสม ทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เกษตรกรรม ทั้งอุตสาหกรรมไฮเทค ก็ได้รับการพัฒนา และลงทุนอย่างต่อเนื่องจากบริษัทนานาชาติ เป็นฐานการผลิต ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ อีกทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ยังได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เนื่องจากปีนังเป็นจุดนัดพบสำคัญในภาคพื้นเอเชีย สำหรับการประชุมสำคัญๆ ในแขนงต่างๆ ปีนัง ยังเป็นทั้งศูนย์การจัดนิทรรศการ และการแสดง ด้านเกษตรกรรมปีนังสร้างผลผลิตปาล์มน้ำมัน ยางพารา และผลไม้ หลากประเภท ปีนัง ยังมีท่าเรือน้ำลึกที่เป็นด่านการค้าอันเป็นไปด้วยศักยภาพ และเป็นประตูเชื่อมต่อมาเลเซียกับอีกกว่า 200 ท่าเรือนานาชาติทั่วโลก
การเดินทาง
ท่าอากาศยาน
ปีนัง มีท่าอากาศยานหลักคือ ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง (Penang Internation Airport) ซึ่งอยู่ห่างใจกลางเมืองออกไปประมาณ 20 กิโลเมตร การเดินทางสู่ปีนังโดยทางอากาศสามารถทำได้ง่ายๆ โดยเลือกเที่ยวบินจากหลากหลายเมืองหลักของแต่ละภูมิภาค มีเที่ยวบินจากสิงคโปร์ กรุงเทพฯ หาดใหญ่ ภูเก็ต เมดาน มาดราส และจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ก็มีเที่ยวบินสู่ปีนังทุกวันโดยสายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ (MAS)
แท็กซี่สนามบิน
แท็กซี่และลิมูซีนให้บริการจากสนามบินสู่ตัวเมือง ด้วยระบบคูปอง และค่าโดยสารราคาคงที่ จากสนามบินสู่จุดหมายปลายทาง โดยผู้โดยสารซื้อคูปองค่าโดยสารได้ท ี่เคาน์เตอร์บริการรถแท็กซี่ภายในสนามบินก่อนขึ้นรถ ราคาลิมูซีนจะแพงกว่าแท็กซี่
ถนน
มีสะพานปีนังซึ่งเชื่อมต่อเกาะปีนังเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซีย ผู้เดินทางโดยใช้สะพานปีนังชำระค่าผ่านทางเที่ยวเดียวที่ด่านเก็บค่าผ่านทาง เซบารัง เพไร (Sebaran Parai) อยู่บนแผ่นดินใหญ่ก่อนขึ้นสะพาน และหากเดินทางจากเกาะปีนังสู่แผ่นดินใหญ่ก็ไม่จำเป็นต้องชำระค่าผ่านทาง
รถไฟ
การเดินทางสู่ปีนังโดยรถไฟ  ใช้เส้นทางรถไฟสายหลักจากใต้สู่เหนือสุดที่สถานีบัตเตอร์เวอร์ธ การเดินทางโดยรถไฟสะดวกสบายและยังเป็นโอกาสดีที่จะได้ชื่นชมกับบรรยากาศและทิวทัศน์ชนบทสองข้างทาง จากกัวลาลัมเปอร์ถึงบัตเตอร์เวอร์ธใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมงและมีตู้โดยสารติดแอร์สำหรับตั๋วชั้นหนึ่งและชั้นสอง นอกจากนั้นจากสถานีบัตเตอร์เวอร์ธ ยังทีท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อจับเรืองข้ามไปสู่เกาะปีนังได้อีกเช่นกัน
เรือเฟอร์รี่
มีเรือเฟอร์รี่ให้บริการจากท่าบัตเตอร์เวอร์ธและเกาะปีนัง ซึ่งสามารถเดินทางได้ แม้จะมีพาหนะไปด้วย ตั๋วเรือข้ามฟากสามารถซื้อได้ที่ท่าเรือบัตเตอร์เวอร์ธ
ต้องการดูโปรแกรมทัวร์อื่นๆ คลิกเบาๆ ตรงนี้ครับ
รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย

ทัวร์ปีนัง 1 วัน

ทัวร์เกาะลังกาวี เกาะปายาร์

ล่องเรือสตาร์ครูซ ปีนัง เก็นติ้ง

ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง

ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ปีนัง 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พักกัวลาฯ 2 คืน

 

ทัวร์เกาะลังกาวี ดายังบุนติ้ง

ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ เกาะลังกาวี

 

รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์จากสุวรรณภูมิ

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน บินFD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 001

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTG

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน SQ

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 002

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน 8M

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน พัก 3 ดาว

ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซียไปรถกลับเครื่อง

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่ 3 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน TR/FD

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บิน3K

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พักกัวลาฯ 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากกระบี่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่ 4 วัน

ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินTR

ทัวร์สิงคโปร์บินจากกระบี่ 3 วัน 2 คืน

 

รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- บริษัททัวร์ในหาดใหญ

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์กระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ เกาะลังกาวี

- ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์
รวมทุกเรื่องในมาเลเซีย
ทัวร์ต่างประเทศอื่น

- กัวลาลัมเปอร์

- เกาะลังกาวี

- เก็นติ้ง ไฮแลนด์

- ปุตราจาย่า

- คาเมร่อนไฮแลนด์

- ตลาดผักผลไม้ที่คาเมร่อน

- โรงแรมที่คาเมร่อน

- บรรยากาศที่คาเมร่อน

- ฟาร์มผึ้งที่คาเมร่อน

- ไร่ชาที่คาเมร่อน

- เกาะปีนัง

- ป้อมปราการคอร์เวลลิส

- จอร์จทาวน์

- พิพิธภัณฑ์ปีนัง

- โบสถ์ St. George

- ตึกคอมต้า

- วัดไทยชัยมัคคลาราม (วัดไทย)

- วัด Dharamikarama (วัดพม่า)

- วัดเค็กล็อกซี่ (วัดเขาเต๋า)

- ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน

- ยูนิเวอร์แซล

- ประเทศสิงคโปร์

- เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์

- น้ำพุแห้งความมั่งคั่ง

- พิพิธภัณฑ์เรดดอท

- ถนนออร์ชาร์ต

- สิงคโปร์ฟลายเออร์

- อาคาร Esplanade

- เกาะเซ็นโตซ่า

- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์จากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากหาดใหญ่ 3 วัน

- ทัวร์สิงคโปร์บินจากหาดใหญ่ 4 วัน

- ทัวร์สิงคโปร์จากสุวรรณภูมิ 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ

- ทัวร์สิงคโปร์จากกระบี่

- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 001

- ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รหัส 002

- ทัวร์สิงคโปร์ไปรถกลับเครื่อง

- รัฐต่างในมาเลเซีย

- ไฟฟ้า และน้ำดื่มในมาเลเซีย

- กัวลาลัมเปอร์

- มัสยิดจาเม็ก

- ทัวร์ลังกาวี มาเลเซีย

- เกาะลังกาวี มาเลเซีย

- แพคเกจทัวร์ลังกาวี มาเลเซีย

- ทัวร์มาเลเซีย

- ทัวร์ปีนัง 1 วัน

- ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่

- ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะลังกาวี ดายังบุนติ้ง

- ทัวร์เกาะลังกาวี เกาะปายาร์

- ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง

- ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พักกัวลาฯ 2 คืน

- ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ เกาะลังกาวี

- ล่องเรือสตาร์ครูซ ปีนัง เก็นติ้ง

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาหลีบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์ปักกิ่งบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์บาหลีบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์หลวงพระบางบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์มาเลเซียบินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์เซี่ยงไฮ้บินตรงจากภูเก็ต

- ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

- ทัวร์สิงคโปร์

- ทัวร์สิงคโปร์บินจากหาดใหญ่

- ทัวร์สิงคโปร์ทางรถ

- ทัวร์มาเลเซียทางรถ

- ทัวร์ฮ่องกงจากภูเก็ต

- ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้นจากภูเก็ต

รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย
รูปเกาะปีนัง มาเลเซีย
สนใจท่องเที่ยวปีนัง มาเลเซียกรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านขึ้นไป หรือ จอยทัวร์ตามวันที่บริษัทฯกำหนด โทร.085 384 0228 / 075 502 938
บริการนำเที่ยวโดย เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41/00335
ที่ตั้งบริษัท 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
หมายเหตุ: ควรเลือกใช้บริการบริษัททัวร์ที่มีใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ถูกต้องเท่านั้น แล้วท่านจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

คลิก www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์เกาะปีนัง มาเลเซีย 2 วัน 1 คืน เริ่มจากหาดใหญ่ (เราจัดทัวร์เองไม่ส่งต่อให้ใคร)
วันแรก
หาดใหญ่ – ปีนัง  – ป้อมปืน – ห้างเกอร์นีย์
06.00 น.
คณะเดินทางถึงหาดใหญ่ มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับคณะ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ด่านสะเดา และผ่านด่านจังโหลนของ ประเทศมาเลเซีย (หากท่านยังไม่แลกเงินมา ทาง  Guide จะแวะให้ท่านแลกเงิน แต่ควรเช็คราคากับทางธนาคารบ้านเรามาก่อนครับ) จากนั้นนำคณะเดินทางต่ดสู่ รัฐปีนัง มาเลเซีย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารคนไทย (1)
บ่าย
นำคณะเที่ยวชม ป้อมปืนปราการฟอร์ทคอนวาลิส  ซึ่งเป็นสถานที่ยกพลขึ้นบกคั้งแรกของ เซอร์ ฟรานซิลไลทร์  ในปี ค.ศ. 1786  ที่แห่งนี้เป็นป้อมปืน  เพื่อป้องกันเมือง ในสมัยอดีต ของเกาะปีนัง ใกล้กัน จะมี หอนาฬิกาวิคตรอเรีย ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ แด่พระชาชินีแห่งอังกฤษ จากนั้นให้คณะอิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างดังของเกาะปีนัง ณ ห้างเกอร์นีย์ ซึ้งอยู่ติดกับชายหาดยามเย็นของเกาะปีนัง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารจีน (2)
พัก
THE ROYAL PPENANG HOTEL หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สอง
ปีนัง วัดไทย วัดพม่า วัดเขาเตา ดิวตี้ฟรีด่านจังโหลน
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (3)
08.00 น.
นำคณะชม วัดไทย ที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “ วัดไชยมังคลาราม ” ซึ่งมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย   ตรงข้ามกันให้ท่านได้ชม วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา และแวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิ เช่น ขนมเปี๊ยะ บะกุ๊ดแต๋ โสมจีน และร้านช็อคโกแลต ที่มีชื่อเสียงในมาเลเซีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเขาเต่า นมัสการไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ “ วัดเขาเต่า “ ชมเจดีย์หมื่นพระ อันเป็นพุทธศิลป์ที่รวมความงามของสามประเทศเข้าไว้ด้วยกันอันได้แก่ ไทย จีน และพม่า
หมายเหตุ
หากคณะต้องการจะไปขึ้นปีนังฮิล ทางเรานำคณะไปได้ แต่ไม่แนะนำเนื่องจากค่าเขาชมแพงมาก ท่านละประมาณ 300 บาท ในคณะที่ได้ชมจุดชมวิวเดียวกับที่เราไปขึ้รเขาวัดเขาเตาที่เราไปอยู่แล้วในโปรแกรมทัวร์
เที่ยง
บริการอาหารวัน ณ  ร้านอาหาร (4)
บ่าย
นำคณะเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
16.30 น.
(เวลาโดยประมาณ) เมื่อผ่านด่านมาเลเซียมาแล้วให้คณะแวะช้อปปิ้ง ณ THE ZOON DITYFREE ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ สมควรแกเวลานำท่านเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
18.30 น.
(เวลาโดยประมาณ) นำคณะเดินทางถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
สนใจท่องเที่ยวปีนัง มาเลเซียกรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านขึ้นไป หรือ จอยทัวร์ตามวันที่บริษัทฯกำหนด โทร.085 384 0228 / 075 502 938
รูป ปีนังฮิล จุดชมวิวของเกาะปีนัง

ก่อนขึ้น ปีนังฮิล

จะผ่านประตูกันแล้ว

บนรถไฟฟ้าขึ้นปีนังฮิล

จุดชมวิว มองเห็นเมืองปีนังได้ทั้งเกาะจริงๆ
รวมรูปไปเที่ยวปีนัง มาเลเซีย

เดินขึ้นไปบนวัดเขาเตา จากลานจอดรถก็สามารถมาเห็นวิวนี้ได้เลยครับ

วัดเขาเตา ปีนังมองจากมุมลานจอดรถ สวยงามมากครับ

ในวัดไทยที่เกาะปีนัง มาเลเซีย

ทำบุญในวัดไทยที่ปีนังกันนะครับ
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเกาะปีนัง  | ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย
#ทัวร์ปีนัง 2 วัน 1 คืน
ใครๆ เขาก็เลือกไปเที่ยวปีนัง กับ เที่ยวสนุกทัวร์ฯ
โปรแกรมเที่ยวแบบ 2 วัน 1 คืน กรุ๊ปเหมาส่วนตัวออกเดินทางได้ทุกวัน
รวมอาหารแล้วทุกมื้อ 4 มื้อ
เที่ยวครบทุกที่ของเมืองปีนัง อยากให้วันหยุดของท่านคุ้มค่ามากที่สุด หากต้องการไปเที่ยวเกาะปีนัง มาเลเซีย ให้เที่ยวสนุกทัวร์ไปผู้นำทางนะครับ
จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์นี้::
- มีบริการครบ ไม่เรียกเก็บค่าทิปกับลูกค้า
-ห้องพักดี ระดับ 4 ดาว
-มีไกด์คนไทยบริการตลอดการเดินทาง
-ราคาถูก บริการครบ
ทัวร์หาดใหญ่ ปีนัง คาเมร่อน 2 วัน 1 คืน
จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์นี้ เช่น
-รวมค่ารถรางไฟฟ้าขึ้นปีนังฮิลแล้ว
-รวมค่าเข้าชมสวนลาเวนเดอร์แล้ว
เดินทางวันที่ เดือน ส.ค. วันที่ 12-13 ตรงวันหยุดวันแม่
เดือน ก.ย. วันที่ 23-24
เดือน ต.ค. วันที่ 4-5/7-8/22-23
ราคาท่านละ 3,390 บาท

โหลดโปรแกรมทัวร์คลิกตรงนี้
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)
ทัวร์ปีนังจากหาดใหญ่   |  ทัวร์ปีนัง 2 วัน 1 คืน   |  ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย   |  ทัวร์เกาะลังกาวี  | ดูงานมาเลเซีย  | ทัวร์ดูงานสิงคโปร์  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ  | ทัวร์กระบี่  | ทัวร์ตรัง  | ทัวร์หาดใหญ่ |