เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล เราเป็นบริษัททัวร์ที่ให้บริการแบบครบวงจร ท่านอยู่ที่ไหนไม่ สำคัญ แต่เราจะให้บริการด้วยความจริงใจโดยเริ่มจาก สนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินดอนเมือง สำหรับที่ตั้งของบริษัททัวร์เรานั้นตั้งอยู่ที่จังหวัดตรัง ที่ตั้งเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 (เรามีตัวตนแน่นอน มีใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41/00335)
คำถามที่เราพยบ่อยๆ คือ
1. บริษัทตั้งอยู่ที่ตรังแล้วจะรับลูกค้าที่ กรุงเทพได้หรือ? ตอบคือ เรามีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปและมัคคุเทศก์อยู่ที่กรุงเทพฯ โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากท่าน
2. แล้วจะชำนาญเรื่องทัวร์พม่าหรือ? ตอบคือ เรามีบุคคลากรที่ชำนาญทุกเส้นทางที่เปิดขาย และท่านวางใจได้ในการให้เรานำเที่ยว

หากท่านกำลังมองหาทัวร์พม่าที่ท่านสามารถจอยกับลูกค้าที่เรามีอยู่บ้างส่วนแล้วได้ เชิญท่านเลือกโปรแกรมทัวร์ด้านล่างนี้ แล้วท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ของเที่ยวสนุกทัวร์ โทร.085 384 0228 / 075 502 938 ลองเลือกใช้บริการเราสักครั้งแล้วท่านจะเห็นถึงความแตกต่างและมิติใหม่ของการท่องเที่ยวที่ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยการให้บริการของเรายังใส่ใจเหมือนเดิมและราคาไม่สูงกว่าบริษัททัวร์ใน
พื้นที่อย่างแน่นอน แต่หากท่านต้องการให้เราจัดกรุ๊ปให้กรุณาติดต่อขอราคาก่อนล่วงหน้าเพื่อราคาของท่านจะถูกเป็นพิเศษ
รหัสทัวร์:LMM-8M-3
ทัวร์พม่า พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน
ลดราคาให้อีกท่านละ 600
ราคา
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ พักห้องละ   2 ท่าน
ส่วนลด
18-20 / 25-27 ก.ย./
27-29ก.ย.58
11,800
600
03-05 / 10-12 / 16-18 ต.ค.
12,800
600
30 ต.ค. -1 พ.ย. BUS2
12,800
600
24-26 ต.ค.
13,800
600
23-25  ต.ค.
14,800
600
6-8 / 14-16 / 20-22 พ.ย.
12,800
600
18-20 ธ.ค.
12,800
600
4-6  / 10-12 / 26-28 ธ.ค.
13,800
600
 • สักการะพระธาตุอินแขวนอันศักดิ์สิทธิ์
 • สักการะพระธาตุมุเตาเจดีย์ชเวมอดอร์
 • ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • ตักบาตรพระสงฆ์ 1000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
 • ขอพระทันใจ ณ พระเทพทันใจ (นัตโบโบยี)
 • นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
 • พระพุทธรูปนอนที่สวยงามในแบบของมอญ
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก็อต
 • แจกกระเป๋า Shopping Bag ท่านละ 1 ใบ
รหัสทัวร์: LMM-FD-3
ทัวร์พม่า มันฑะเลย์ พุกาม มินกุน 4 วัน 3 คืน
ลดราคาให้อีกท่านละ 1,000 บาท
 • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี
 • สักการะพระมหาเจดีย์ชเวสิกอง
 • ชมสะพานไม้สักอูเบ็งที่ยาวที่สุดในโลก
 • เจดีย์มิงกุน ระฆังที่ใหญ่ และสมบูรณ์ที่สุด
 • ชมหอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดหวาน
 • แจกกระเป๋า Shopping Bag ท่านละ 1 ใบ
  อัตราค่าบริการ
  กำหนดการเดินทาง
  ผู้ใหญ่ พักห้องละ   2 ท่าน
  ส่วนลด
  19-22 พ.ย.
  3 – 6 ธ.ค.
  21,900
  23,900
  1,000
  1,000
รหัสทัวร์: LMM-8M-5
ทัวร์ย่างกุ้ง ทัวร์พม่า หงสาวดี พระธาตุอินแขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน
ลดราคาให้อีกท่านละ 700 บาท
พิเศษ นอนบนเรือสำราญ ระดับ 5 ดาว  Vintage Luxury Yacht Hotel
 • สักการะพระธาตุอินแขวนอันศักดิ์สิทธิ์
 • สักการะพระธาตุมุเตาเจดีย์ชเวมอดอร์
 • ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • ตักบาตรพระสงฆ์ 1000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
 • ขอพระทันใจ ณ พระเทพทันใจ (นัตโบโบยี)
 • นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
 • พระพุทธรูปนอนที่สวยงามในแบบของมอญ
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก็อต
 • แจกกระเป๋า Shopping Bag ท่านละ 1 ใบ
  อัตราค่าบริการ
  กำหนดการเดินทาง
  ผู้ใหญ่ พักห้องละ   2 ท่าน
  ส่วนลด
  10-12 ต.ค.
  13,800
  700
  30 ต.ค. -1 พ.ย. BUS2
  13,800
  700
  31  ต.ค. – 2 พ.ย.
  13,800
  700
  24-26 ต.ค.
  14,800
  700
  6-8 / 14-16 / 20-22 พ.ย.
  13,800
  700
  18-20 ธ.ค.
  13,800
  700
  4-6  / 10-12 / 26-28 ธ.ค.
  14,800
  700
รหัสทัวร์: LMM-DD-5
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขว สิเรียม 3 วัน 2 คืน
ลดราคาให้อีกท่านละ 600 บาท
 • สักการะพระธาตุอินแขวนอันศักดิ์สิทธิ์
 • สักการะพระธาตุมุเตาเจดีย์ชเวมอดอร์
 • ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • ตักบาตรพระสงฆ์ 1000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
 • ขอพระทันใจ ณ พระเทพทันใจ (นัตโบโบยี)
 • นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
 • พระพุทธรูปนอนที่สวยงามในแบบของมอญ
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก็อต
 • แจกกระเป๋า Shopping Bag ท่านละ 1 ใบ
  *** พิเศษ นอนบนเรือสำราญ ระดับ 5 ดาว  Vintage Luxury Yacht Hotel  ***
  เดินทางวันที่
  กำหนดการเดินทาง
  ผู้ใหญ่ พักห้องละ   2 ท่าน
  ส่วนลด
  31 ธ.ค.58 – 02 ม.ค.59
  16,800
  600
รหัสทัวร์: PNH-001DD
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 10-12 ม.ค. ราคา 17,900.-
วันที่ 25-27 ม.ค. ราคา 17,900.-
วันที่ 31 ม.ค.- 2 ก.พ. ราคา 18,900.- (ตรงกับวันหยุดตรุษจีน)
วันที่ 7-9 ก.พ. ราคา 17,900.-
วันที่ 28 ก.พ.-2 มี.ค. ราคา 17,900.-
วันที่ 7-9 มี.ค. ราคา 17,900.-
วันที่ 28-30 มี.ค. ราคา 17,900.-
รหัสทัวร์: PNH-001FD
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 17-19, 24-26 ม.ค. ราคาท่านละ 17,900.-
วันที่ 07-09, 21-23 ก.พ ราคาท่านละ 17,900.-
วันที่ 14-16 ก.พ*มาฆะบูชา ราคาท่านละ 19,900.-
วันที่ 14-16, 21-23 มี.ค ราคาท่านละ 17,900.-
รหัสทัวร์: PNH 002
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบินนกแอร์ (DD)
กำหนดการเดินทาง 9-12 ม.ค.57
ราคาท่านละ 19,900.-
รหัสทัวร์: PNH 004
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน ทุ่งเจดีย์พุกาม 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 6-19 ม.ค. ราคาท่านละ 23,900.-
วันที่ 13-16 ก.พ. ราคาท่านละ 23,900.-
วันที่ 4-7 เม.ย. ราคาท่านละ 23,900.-
รหัสทัวร์: PNH 007
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม อมรปุระ มัณฑะเลย์ พระธาตุอินแขวน 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบินแอร์เอเซีย หรือ สายการบินนกแอร์
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 25-29 ม.ค. ราคาท่านละ 29,900.-
วันที่ 8-12 ก.พ. ราคาท่านละ 29,900.-
วันที่ 15-19 ก.พ. ราคาท่านละ 29,900.-
วันที่ 22-26 ก.พ. ราคาท่านละ 29,900.-
วันที่ 8-12 มี.ค. ราคาท่านละ 29,900.-
วันที่ 15-19 มี.ค. ราคาท่านละ 29,900.-
วันที่ 22-26 ก.พ. ราคาท่านละ 29,900.-
รหัสทัวร์: MBIY04
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม ทะเลสาบอินเล ย่างกุ้ง 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบินไทยสมาย์ (TG)
เดินทาง 23-26 ม.ค. 57
ราคาท่านละ 31,900.-
รหัสทัวร์: YDD03
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินนกแอร์ (DD)
เดินทางวันที่ 14-16 ก.พ.57
ราคาท่านละ 19,900.-
หากท่านต้องการดูโปรแกรมทัวร์อื่นๆ คลิกที่นี่
ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน เริ่มจากสนามบินดอนเมือง
ความพิเศษของโปรแกรมทัวร์นี้
เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามุนี
ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี
เที่ยวชมสะพานไม้สักอูแบ็ง ที่ยาวที่สุดในโลก
เจดีย์มิงกุน ระฆังที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุด
ชมสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดกุโสดอ
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดหวาน(ตี๋ฉู่)
เมนูพิเศษของโปรแกรมทัวร์นี้
อาหารพื้นเมืองพม่า
อาหารไทย รสชาดคนไทย
น้ำดื่มทุกวัน วันละ 1ขวด
กำหนดการเดินทาง
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 4 วัน 3 คืน พักระดับ 5 ดาว บินจากสุวรรณภูมิ
ความพิเศษของโปรแกรมทัวร์นี้
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจดีย์ชเวดากอง
ขอพรพระเทพทันใจ (นัตโบโบยี)
เจดีย์เยเลพญา เจดีย์กลางน้ำ
นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง พระพุทธรูปนอนที่สวยงามในแบบของมอญ
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบโจ๊ก
พักโรงแรม 5 ดาว
เมนูพิเศษของโปรแกรมทัวร์นี้
เป็ดปักกิ่ง
สลัดกุ้งมังกร
กุ้งแม่น้ำเผา
อาหารพื้นเมืองพม่า
บุฟเฟ่ต์นานาชนิด ณ ภัตตาคาร
พร้อมชมโชว์พื้นเมือง
น้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด
แจกกระเป๋าขึ้นพระธาตุอินแขวน
กำหนดการเดินทาง
ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน ย่างกุ้ง 4 วัน 3 คืน เริ่มจากสุวรรณภูมิ
ความพิเศษของดปรแกรมทัวร์นี้
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจดีย์ชเวดากอง
ขอพรพระเทพทันใจ (นัตโบโบยี)
เจดีย์เยเลพญา เจดีย์กลางน้ำ
นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง พระพุทธรูปนอนที่สวยงามในแบบของมอญ
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบโจ๊ก
เมนูพิเศษของโปรแกรมทัวร์นี้
เป็ดปักกิ่ง
สลัดกุ้งมังกร
กุ้งแม่น้ำเผา
อาหารพื้นเมืองพม่า
บุฟเฟ่ต์นานาชนิด ณ ภัตตาคาร
พร้อมชมโชว์พื้นเมือง
น้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด

กำหนดการเดินทาง
ทัวร์แกรนด์พม่า เที่ยวครบทุกที่ 5 วัน 4 คืน เริ่มจากสุวรรณภูมิ
ความพิเศษของโปรแกรมทัวร์
สักการะ 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจดีย์ชเวดากอง
พระเจดีย์ชเวมอดอว์
มหาเจดีย์ชเวสิกอง
ขอพรพระมหามัยมุณี

อาหารพิเศษ
เป็ดปักกิ่ง
สลัดกุ้งมังกร
กุ้งแม่น้ำเผา
อาหารพื้นเมืองพม่า
บุฟเฟ่ต์นานาชนิด ภัตตาคารการเวก
น้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด

กำหนดการเดินทาง

ทัวร์พม่า 6 วัน 5 คืน ไปครั้งเดียวเที่ยวทั่วประเทศพม่า เริ่มจากสุวรรณภูมิ
ความพิเศษของโปรแกรมทัวร์นี้
สักการะ 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจดีย์ชเวดากอง
พระเจดีย์ชเวมอดอว์
มหาเจดีย์ชเวสิกอง
ขอพรพระมหามัยมุณี
อาหารพิเศษในโปรแกรมทัวร์
เป็ดปักกิ่ง
สลัดกุ้งมังกร
กุ้งแม่น้ำเผา
อาหารพื้นเมืองพม่า
บุฟเฟ่ต์นานาชนิด ภัตตาคารการเวก
น้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด
กำหนดการเดินทาง
ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน บินจากสนามบินดอนเมือง
ความพิเศษของดปรแกรมทัวร์นี้
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจดีย์ชเวดากอง
ขอพรพระเทพทันใจ (นัตโบโบยี)
นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง พระพุทธรูปนอนที่สวยงามในแบบของมอญ
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบโจ๊ก
เมนูพิเศษในโปรแกรมทัวร์นี้ 
เป็ดปักกิ่ง
สลัดกุ้งมังกร
กุ้งแม่น้ำเผา
อาหารพื้นเมืองพม่า
บุฟเฟ่ต์นานาชนิด ณ ภัตตาคาร
พร้อมชมโชว์พื้นเมือง
น้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด
เที่ยวบินที่ใช้: ไฟล์บินเช้า กลับ เย็น  DD423 06.30-07.15 // DD4239 21.00-22.45
กำหนดการเดินทาง
ทัวร์พม่าเยือนดินแดนแห่งศาสนาและอารยธรรม 4 วัน 3 คืน บินจากดอนเมือง
ความพิเศษของโปรแกรมทัวร์นี้                                       
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจดีย์ชเวดากอง
ขอพรพระเทพทันใจ (นัตโบโบยี)
เจดีย์เยเลพญา เจดีย์กลางน้ำ
นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง พระพุทธรูปนอนที่สวยงามในแบบของมอญ
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบโจ๊ก
เมนูพิเศษ
เป็ดปักกิ่ง
สลัดกุ้งมังกร
กุ้งแม่น้ำเผา
อาหารพื้นเมืองพม่า
บุฟเฟ่ต์นานาชนิด ณ ภัตตาคาร
พร้อมชมโชว์พื้นเมือง
น้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด
เที่ยวบินที่ใช้: ไฟล์บินเช้า กลับ เย็น  DD423 06.30-07.15 // DD4239 21.00-22.45
กำหนดการเดินทาง
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน เริ่มจากสนามบินดอนเมือง
เที่ยวพม่า..อิ่มบุญ
ไหว้พระเสริมบารมี
นมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
อาหารอร่อย เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง
โปรแกรมดี ราคาถูก เที่ยวครบ

สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจดีย์ชเวดากอง

สักการะพระธาตุมุเตาเจดีย์ชเวมอดอร์
สักการะเจดีย์กลางน้ำ เยเลพญา
ตักบาตรพระ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
ขอพรได้ทันใจ ณ พระเทพทันใจ (นัตโบโบยี)
นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว   
พระพุทธรูปนอนที่สวยงามในแบบของมอญ
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
พิเศษรับพระธาตุเสริมบารมี ณ วัดบารมี
บริการอาหารบนเครื่อง แอร์เอเชียเครื่องใหม่ทุกลำ

กำหนดการเดินทาง
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน เริ่มจากสุวรรณภูมิ
บินตรงสู่มัณฑะเลย์
พุกาม...เมืองแห่งทะเลเจดีย์...เจดีย์ชเวสิกอง...ชมหุ่นกระบอก
มัณฑะเลย์...พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
มิงกุน...ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี
สกายน์...เจดีย์กวงมูดอว์

ทัวร์พม่า บินตรงสู่มัณฑะเลย์ มิงกุน สกายน์ 3 วัน 2 คืน บินตรงจากสุวรรณภูมิ
กำหนดการเดินทาง ทานสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ 075 502 938
 
รวมโปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ข้อมูลทุกเรื่องบนเกาะหลีเป๊ะ
รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย
รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- บริษัททัวร์ในหาดใหญ่

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์กระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ เกาะลังกาวี

- ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์ลังกาวี ทัวร์ทะเลแหวก สตูล ทัวร์ล่องแก่งชมธรรมชาติ มะนัง
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน (ไปเช้าวันแรก - กลับค่ำวันที่สอง)
ทัวร์เกาะลังกาวีวันเดย์ (ไปเช่า กลับเย็น )

 

 

 

 

 

 

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)
ควรเลือกใช้บริการทัวร์ที่มีใบอนุญาต ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
ทัวร์พม่า ที่นี่สนใจ
- ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน สิเรียม 3วัน2คืน  AIR ASIA
ทัวร์สุขใจอิ่มบุญ นมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
วันที่เดินทาง
เดือน ธ.ค. วันที่ 25-27/28-30/ 30-1 ม.ค.59
ราคาเริ่มที่ 12,900 ลดอีกท่านละ 600 บาท
- ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน 
นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมีองย่างกุ้ง
ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาว
วันที่เดินทาง สอบถาม

ราคาเริ่มที่ 13,900 ลดอีกท่านละ 600 บาท
-
วันที่เดินทาง ดูตามตารางทัวร์เดือน ก.ค. 58
โปรโมชั่น :จองก่อนเดินทาง 30 วัน ลดท่านละ 600.-
ราคาเริ่มที่ท่านละ 9,900 บาท
-
บินจากสนามบินดอนเมือง
วันที่เดินทาง เดือน ต.ค. วันที่ 2-4/9-11/16-18/23-25/30-1 พ.ย. 58
วันที่เดินทางอื่นๆ สอบถามเจ้าหน้าที่ (ลองคิดดูโปรแกรมทัวร์เหมือนกันราคาถูกกว่า)
ราคาเริ่มที่ 15,900.- จองก่อน 30 วันลดท่านละ 700.-
-
วันที่เดินทาง 18-20/23-25/25-27 ก.ค. 58
เดือน ส.ค. วันที่ 30 ก.ค.-1 ส.ค./31 ก.ค.-2 ส.ค./12-14/20-22
โปรโมชั่น :จองก่อนเดินทาง 30 วัน ลดท่านละ 600.-
ราคาเริ่มที่ท่านละ 12,900 บาท
-
บินจากสนามบินดอนเมือง
วันที่เดินทาง เดือน ก.ค./ เดือน ส.ค./เดือน ก.ย./เดือน ต.ค./เดือน พ.ย./ ธ.ค.
วันที่เดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ได้เลยครับ หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่
ราคาเริ่มที่ 12,900.- จองก่อน 30 วันลดท่านละ 700.-
-
วันที่เดินทาง ตรงวันหยุดวันเข่าพรรษา วันที่ 30 ก.ค.-1 ส.ค.58
โปรโมชั่น :จองก่อนวันที่ 9/7/58 ลดอีกท่านละ 700.-
ราคาเริ่มที่ท่านละ 13,800 บาท

-
บินจากสนามบินดอนเมือง
วันที่เดินทาง 30 ต.ค.-1 พ.ย./31 ต.ค.-2 พ.ย./6-8 พ.ย./7-9 พ.ย. 58
วันที่เดินทางอื่นก็มี เดินทางได้ถึงเดือนธันวาคม 58 แล้วครับ
ราคาเริ่มที่ 13,900.- จองก่อน 30 วัน ลดอีกท่านละ 600.-
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 3 วัน 2 คืน
ราคาท่านละ 12,900 บาท ลดอีกท่านละ 600 บาท
เดินทางวันที่
เดือน พ.ย. วันที่ 9-12/23-26
เดือน ธ.ค. วันที่ 7-10/14-17/28-31

ทัวร์มันฑะเลย์ พุกาม พม่า 4 วัน 3 คืน
สักการะเจดีย์ชเวสิกอง พระมหามัยมุนี ชมโชว์หุ่นเชิกโบราณ
เดินทางวันที่
เดือน พ.ย. วันที่ 9-12/23-28
เดือน ธ.ค. วันที่ 7-10/14-17/28-31

ราคาเริ่มที่ท่านละ 15,900 บาท ลดอีกท่านละ 600 บาท
เที่ยวพม่า 3 วัน 2 คืน
ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม
เดินทางวันที่
เดือน ธ.ค. วันที่ 1-3/2-4/4-6/8-10/9-11/11-13/16-18/17-19/29-31

ราคาท่านละ 10,900 บาท ลดให้อีกท่านะล 600 บาท
ทัวร์พม่า :: แพคเกจทัวร์พม่า
ทัวร์เกาะลังกาวี.com โดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล นำเสนอ ทัวร์พม่า ให้ท่านได้เลือกรายการนำเที่ยวพม่า ให้ได้ดังใจท่านต้องการ เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับอีกหนึ่งประเทศของดินแดนพุทธภูมิอันยิ่งใหญ่นั้นคือประเทศพม่า ที่มีทั้งแรงศรัทธาและวิถีชีวิตของชาวพม่า สะท้องผ่านความศรัธาและสถาปัตยากรรมของชาวพม่าทั้งประเทศ นอกจากนี้การไปเที่ยวพม่า ยังได้ชม ความงามของธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น เมืองย่างกุ้ง เมืองหงสาวดี พุกาม มันดาเล สิเรียม บากัน เป็นต้นครับ เที่ยวสนุกทัวร์ เราได้จัดทัวร์พม่าให้ท่านได้จองก่อนเดินทางกันล่วงหน้า ตลอดทั้งปี เริ่มจอยทัวร์พม่าได้ตั้งแต่คณะ 1 ท่าน ขึ้นไ ทัวร์ของเราออกเดินทางได้แน่นอน เพราะด้วยเครือข้ายการท่องเที่ยวทางพันธมิตรของเราที่ทำงานกันอย่างยาวนาน และรับผิดชอบร่วมกันต่อลูกค้า ไม่ทำให้การไปเที่ยวพม่าของท่านเสียหาย แถมประทับจัยทัวร์ต่างจังหวัดอย่างเรา ที่ขายทัวร์ถูกกว่าที่อื่นๆ เพราะเราเป็นบริษัททัวร์อย่างต่างจังหวัด ค่าดำเนินงานธุรกิจมีต้นทุนทางธุรกิจน้อยกว่ามาก เราได้ขายทัวร์ถูกๆ ได้ครับ ได้กำรัยน้อยเราก็อยู่ได้ ด้วยบริมาณลูกค้าที่ไปเที่ยวพม่ากับเรามากขึ้นทุกวัน หากท่านมั่นใจในบริการของเรา โทรจองทัวร์กับเราที่ 075 502 938 // 085 384 0228 // 081 415 5955