ทัวร์มาเลเซีย - เก็นติ้งไฮแลนด์ - ตึกปิโตนัส || Teaw 01 ||

วันที่หนึ่ง :: หาดใหญ่-แวะอลอสตาร์-ปุตราจาย่า-ตึกปิโตนัส

วันที่สอง :: พระราชวังอิสต้าน่าเนการ่า – ถ้ำบาตูเค็ป – เก็นติ้งไฮแลนด์

วันที่สาม :: กัวลาลัมเปอร์ – เมอร์เดก้าแสควร – ดิวตี้ฟรีจังโหลน – หาดใหญ่

 

วันที่เดินทาง แบบ จอยทัวร์

วันที่

ราคาต่อท่าน

วันที่ 6-8 , 13-5 เม.ย. 62

3,993 ฿

วันที่ 18-20 พ.ค. 62

3,993 ฿

วันที่ 21-23 มิ.ย. 62

3,993 ฿

วันที่ 13-16 , 27-29 ก.ค. 62

3,993 ฿

วันที่ 10-12 ส.ค. 62

3,993 ฿

วันที่ 13-15 ก.ย. 62

3,993 ฿

วันที่ 12-14 , 25-27 ต.ค. 62

3,993 ฿

วันที่ 22 – 24 พ.ย. 62

3,993 ฿

วันที่ 5-7 ธ.ค. 62

3,993 ฿

วันแรก
หาดใหญ่-แวะอลอสตาร์-ปุตราจาย่า-ตึกปิโตนัส
05.00 น.
คณะมาพร้อมกันที่จุดนัดพบ เช็คอิน พร้อมทั้งรับเอกสาร จากนั้นออกเดินทางสู่ ด่านนอก (ใช้รถตู้รับ จากหาดใหญ่ ไปด่านนอก)
06.00 น.

จ๊อปหนังสือเดินทาง ผ่านได้ไทย เปลี่ยนเป็นรถบัสมาเลเซีย จากนั้น เดินทางสู่ ประเทศมาเลซีย

เช้า
บริการอาหารเช้า ไก่ทอก+น้ำดื่ม (บริการมื้อที่1)
แวะ

แวะถ่ายรูปที่ เมืองอลอสตาร์ ตรงจุดที่เป็นลานกลางเมือง ซึ่งถ่ายรูปออกมาฉากหลังจะเป็น หอคอยอลอสตาร์ และ พระที่นั่งของ ร.5 นั่งรถผ่านชม พระราชวังบันไลย์เบซาห์ เป็นพระราชวังอขง สุลต่าน ประจำรัฐเคดะห์

จากนั้นเดินทางต่อสู่  เมืองใหม่ปุตราจาย่า
เที่ยง
แวะ ที่จุดแวะพักรถ เพื่อให้ทุกท่านได้รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (ซึ่งมีร้านอาหารให้เลือกซื้อ ทานได้หลากหลาย โดยมีไกด์ช่วยเรื่องการซื้อ หรือ แนะนำให้) (ไม่รวมในราคาทัวร์)
ถึง

เมืองใหม่ ปุตราจาย่า ซึ่งเป็นเมืองที่สวยที่สุดของ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางทะเลสาบที่ถูกขุดขึ้นมา มีสถานที่สำคัญ ทางราชกาล เช่น กระทรวงต่างๆ อาคารรัฐสภาสีเขียว แบบมาเลเซีย และ ที่เป็นไฮไลต์ของที่นี่ก็คือ มัสยิดสีชมพู จากนั้น เดินทางสู่ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย

แวะ

ถ่ายรูป ที่จุดถ่ายรูปกับ ตึกปิโตนัส ซึ่งเป็นตึกคู่แฝดที่สูงที่สุดในโลก และ มีจุดเด่นด้วยการสร้างด้วยแสตนเลด ทั้งหลัง มองจากไกลๆ สวยงามมากครับ และจากนั้น ก็พาท่าน ไปยัง ห้างซูเรียร์ ซึ่งเป็นห้างที่อยู่ในตึกปิโตนัส เชิญท่านช้อปปิ้ง และรับประทานอาหารค่ำ ได้เลยครับ (ไม่รวมในราคาทัวร์)

พัก
เข้าพัก ณ Pudu Plaza Hotel หรือ เทียบเท่า ครับ
วันที่สอง
พระราชวังอิสต้าน่าเนการ่า – ถ้ำบาตูเค็ป – เก็นติ้งไฮแลนด์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บริการ2)
08.00 น.

พาคณะเดินทางสู่ พระราชวังอีสต้าน่าเนก้าร่า ซึ่งเป็นพระราชวังหลวงของประเทศมาเลเซีย เชิญท่านถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวัง หรือ สามารถถ่ายรูปกับ ทหารม้าหน้าพระราชวังได้เลยครับ
ได้เวลาที่เหมาะสม พาคณะเดินทางสู่ วัดถ้ำบาตูเค็ป ซึ่งเป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย ซึ่งที่วัดแห่งนี้ ทุกๆ ปีจะมีจัดงานเทศกาลใหญ่ของชาวฮินดูในมาเลเซีย นั้นคือเทศกาล ไทยภูซัม จากนั้นเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์

ถึง
สถานี Sky Way Genting พาท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ชม วิว สวยๆ ของยอดเขาเก็นติ้ง ซึ่งจะมองเห็นทะเลหมอก และ วิววัดชินซุ่ย
จากนั้น

ไกด์จะพาท่านเดิน บนสวนสนุกเก็นติ้ง แนะนำโซนต่างๆ
เช่น โซนแหล่งช้อปปิ้ง โซนนั่วชิวดื่มกาแฟ โซนสวนสนุกในร่ม ที่มีเครื่องเล่นหลากหลาย เช่น ซีมูเลเตอร์ , โรลเลอร์โคสเตอร์ , โมโนเรล , ตุลุยอวกาศ , สโนว์เวิลดื รางเล่นเลื่อนน้ำแข็ง และลานหิมะ เป็นต้น
สำหรับทานที่ชอบเสี่ยงโชคก็สามารถ เข้า บ่อนคาสิโน ได้ครับ
บนเก็นติ้งอาหาศจะเย็นตลอดทั้งปี ครับ
จากนั้นเชิญทาง เที่ยวพักผ่อนบนเก็นติ้งได้ตามอัธยาศัยครับ หรือท่านที่ต้องการเที่ยวโซนสวนสนุก Genting Highland Skytropolis Fun Land ซึ่งพึ่งเปิดให้บริการใหม่ๆ ช่วง ธันวาคม 2561 นี้เองครับ และ มีเครื่องเล่น อื่นๆ เช่น The Star Wars VR อีกด้วยครับ (ไม่รวมในราคาทัวร์)

16.00 น.
พร้อมกันที่จุดนัดพบ จากนั้นพาท่านนั่ง เคเบิ้ลคาร์ ลงจากยอดเขาเก็นติ้ง เพื่อเดินทางสู่ ที่พัก
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในราคาทัวร์) อิสระรับประทานอาหารค่ำ (ไม่รวมในราคาทัวร์)
พัก
เข้าพัก ณ Pudu Plaza Hotel หรือ เทียบเท่า ครับ(ด้านหน้าโรงแรม มีร้านอาหาร และ ซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่)
วันที่สาม
กัวลาลัมเปอร์ – เมอร์เดก้าแสควร – ดิวตี้ฟรีจังโหลน – หาดใหญ่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
08.00 น.

พาท่านนั่งรถชม เมืองกัวลาลัมเปอร์ แวะ ถ่ายรูปที่ จัตุรัสเมอร์เดก้า (Dataran Merdeka) ชมย่าน เสาธง ที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ถ่ายรูปมุมสวยๆ กับ อาคารอับดุลซาหมัด ที่ มีหอนาฬิกา เป็นเอกลักษณ์ สำคัญของ กรุงกัวลาลัมเปอร์

จากนั้น
เดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
เที่ยง
แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ จุดแวะพัก ระหว่างทาง (ไม่รวมในราคาทัวร์)
17.00 น.
หากมีเวลา หรือ ห้าง The Zoon ยังไม่ปิด เราแวะ ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ สินค้าปลอดภาษีเพิ่มเติม ก่อน เดินทางต่อสู่ หาดใหญ่
19.00 น.
คณะเดินทางถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
จบโปรแกรม นำเที่ยวนี้

ราคานี้เป็นราคาสำหรับจอยกรุ๊ป ลูกค้าที่ต้องการเหมากรุ๊ป แบบโปรแกรมทัวร์นี้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา ที่ไลน์ @teawsanooktour

ราคาต่อท่าน

จำนวนผู้เดินทาง

ราคาต่อท่าน

คนที่ 3 ในห้อง
ไม่เสริมเตียง

ทัวร์จอยครบ 30 – 40 ท่าน

3,993 ฿

3,500 ฿

หมายเหตุ :: กรุณาอ่าน และ ยินดี รับ ก่อนทำการจอง ทัวร์นี้
กรณี คณะ ไม่ถึง 30 ท่าน ราคาทัวร์อาจจะเพิ่มขึ้น ซึ่งเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทาง 5 วัน ว่าลูกค้ายินดีเดินทางในราคาที่เพิ่มขึ้น หรือ ต้องการยกเลิกทัวร์

หมายเหตุ :: เที่ยวสนุกทัวร์ฯ... ไม่ได้รวมค่าอาหารในบ้างมื้อไว้ ด้วยเหตุผล ที่จะทำให้ลูกค้าของเราได้ลองทานอาหาร ตามใจที่ท่านชอบ ในประเทศมาเลเซีย และ อาหารทัวร์ส่วนใหญ่ เมนูของแต่ละร้านก็จะเหมือนๆ กัน ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเบื่อได้

ซึ่งการไปทานอาหารที่มาเลเซีย ลูกค้าจะได้รู้ถึง รสชาติอาหาร วัฒนธรรม และ ความหลากหลายของอาหารด้วยครับ ซึ่งการซื้ออาหารไม่ยุ่งยาก เพราะมีไกด์ช่วยดูแลตลอดครับ

ราคาทัวร์รวมแล้วดังนี้ ::
1.ค่ารถตู้ รับ จากหาดใหญ่ ส่งที่ด่านสะเดา
2.ค่ารถบัสมาเลเซีย นำเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์
3.ค่าอาหาร 3 มื้อ
4.ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
5.แจ้งน้ำดื่ม วันละ 1 ขวดต่อท่าน
6.ค่าไกด์ ดูแลตลอดการเดินทาง
7.ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินสูงสุดท่านละ 1 ล้านบาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม::
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  2.ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น (บ้างมื้อยังไม่มีในโปรแกรมทัวร์)
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
4.ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกำหนดการเดินทางพร้อม จำนวนผู้เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการสำรองที่พักและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า  ภายใน 15 วัน เป็นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้นี้

ทัวร์มาเลเซีย อื่นๆ
รวม ทัวร์เส้นทางอื่นๆ

 

>>> รวม ทัวร์ญี่ปุ่น Up date ทัวร์ชมซากุระ

 

>>> รวม ทัวร์พม่า

 

>>> รวม ทัวร์ไต้หวัน

 

>>> รวม ทัวร์เกาหลี ||

 

>>> รวม ทัวร์บาหลี ||

 

>>> รวม ทัวร์ปักกิ่ง

>> ด้านล่างนี้ เป็น โปรแกรมทัวร์ ในประเทศ และ ทะเลอันดามัน <<

 

>>> รวม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

 

>>> รวม ทัวร์ตรัง

 

>>> ทัวร์เกาะรอก

 

>>> รวม ทัวร์กระบี่

 

>>> ทัวร์เกาะไม้ท่อน

 

>>> ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์

 

>>> ทัวร์หลีเป๊ะ+ลังกาวี

 

 

 

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนแทรเวล ใบอนุญาต 41/00335
Tel. 0853840228 , 0814155955 || Line ID:: @teawsanooktour
3,993฿ ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง ตึกปิโตนัส Archives - ทัวร์เกาะลังกาวี.com || กลับไปเว็บหน้าแรก ||