ดั๊กทัวร์ลังกาวี : Langkawi Dack Tour
เป็นการท่องเที่ยวในเกาะลังกาวีรูปแบบใหม่ ที่นักท่องเที่ยวได้นั่งรถชมเกาะลังกาวี ในรูปแบบของการนั่งรถสเทิ้นน้ำสเทิ้นบก ซึ่งท่านที่สนใจนั่งรถดั๊กทัวร์นี้ ท่านสามารถไปหาซื้อตั๋วได้ที่ ออเรนทอลวิลเลจ ฝั่งลานจอดรถ ซึ่งจะมีรถออกพานักท่องเที่ยวชมเมือง เป็นเวลา ซึ่งเวลาเดินทางท่านท่านสามารถเช็คได้ที่เคาร์เตอร์ขายตั๋วได้เลยครับ
กลับไปหน้าแรกทัวร์ลังกาวี
โปรแกรมดั๊กทัวร์ลังกาวี
เราคือผู้นำ เรือนำเที่ยวเกาะลังกาวี ที่โปรแกรมทัวร์ไม่ซ่ำใคร ราคาถูกกว่า ท่านได้เที่ยวแบบเจาะลึกจริงๆ โปรแกรมทัวร์ลังกาวีที่ท่านสามารถออกแบบได้ว่าจะไปไหนบ้าง และจะกลับเรือเที่ยวไหน
วัรแรก
ตำมะลัง-ลังกาวี-ออรเรนทอลวิลเลจ-ดั๊กทัวร์
08.30 น.
ทุกท่านพร้อมกันที่ ท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล
จ๊อปหนังสือเดินทาง พร้อมกับรับตั๋วเพื่อลงเรือไปยังเกาะลังกาวี
09.30 น.
เรือออกจากท่าเรือตำมะลัง เพื่อเดินทางสู่ ท่าเรือเจสตี้เกาะลังกาวี
11.30 น.
เป็นเวลามาเลเซียเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม. ผ่านพิธีเข้าเมืองของเกาะลังกาวี
จากนั้นขึ้นรถเพื่อเดินทางไปยังร้านอาหาร
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
หลังรับประทานอาหารเสร็จ เดินทางไปยัง ออรเรนทอลวิลเลจ ระหว่างทางผ่าน อ่าวเตอร์กาฮาเบอร์ เป็นอ่าวที่ใช้สำหรับให้เรือยอชเช่าเป็นที่จอดเรือ
เมื่อมาถึง ออเรนทอลเวิลเลิจ ซึ่งเป็นส่วนสนุกและความบันเทิงของเกาะลังกาวี
ที่นี่มีกิจกรรมหลายอย่างให้ท่านเลือกใช้บริการ เป็น Optional Tour เช่น
1. ดั๊กทัวร์ลังกาวี คือ การนั่งรถสเิ้ทิ้นน้ำสเทิ้นบกชมเมืองลังกาวี
2. ซื้อตั๋วเคเบิ้ลคาร์ หรือ ที่คนลังกาวีเรียกว่า สกายแค็ป เพื่อชมวิวมุมสูงของ เกาะลังกาวี ซึ่งตั๋วนี้จะรวม 3 อย่างเข้าไว้ด้วยกันคือ สกายแค็ป สกายโดม และสกายแร็ค
3. ซื้อตั๋วเข้าชม รูปวาดสามมิติ หรือที่เรียกว่า ทรีดีมิวเซี่ยมลังกาวี
หากท่านที่ไม่ต้องการซื้อ Optional Tour เพิ่มก็สามารถเดินเที่ยว ถ่ายรูป และช๊อปปิ้งโซนสะพานญี่ปุ่น โซนเครื่องเล่นๆ ต่างๆ ครับ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)
พัก
เข้าพัก ณ โรงแรมบาฮาเกียร์ลังกาวี
จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ทานโรตีแบบฉบับของเกาะลังกาวี
วันที่สอง
สุสานพระนางมัสสุหรี-หาดทรายดำ-ตลาดกัวฮ์-นกอินทรีย์-ท่าเรือตำมะลัง
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (3)
08.00 น.
พาคณะเดินทางสู่ สุสานพระนางมัสสุหรี
เพื่อชม พิพิธภัณฑ์รวมเรื่องราวของพระนางมัสสุหรี และประวัติของพระนาง ที่มีจุดชม เช่น หลุ่มฝั่งศพของพระนางฯ บ้านพักของครอบครัวของพระนางในสมัยอดีต
จากนั้นเดินทางไปชม หาดทรายดำ แหล่งท่องเที่ยวในลังกาวีที่เกี่ยวข้องกับตำนานพระนางมัสสุหรีอรกที่หนึ่งครับ
ใกล้กันท่านสามารถเลือกซื้อของฝาก และของที่ระลึกได้เช่นกันครับ
จากนั้นเดินทางสู่ ร้านอาหารกลางวัน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)
จากนั้นเดินทางสู่ ย่านตลาดกัวฮ์ เพื่อซื้อของฝาก และช้อปปิ้ง
ลักษณะเป็นอาคารพาณิช 2 ชั้นขายสินค้าหลากหลายประเภททั้งของแท้และของท้องตลาดทั่วไปครับ
ให้เวลาท่านเต็มที่
จากนั้นเดินทางสู่ จุดที่เป็นรูปปั่นนกอินทรีย์ ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ให้ท่านได้ถ่ายรูป และช้อปปิ้งเพิ่มเติมที่ท่าเรือเจสตี้ก่อนลงเรือ
17.00 น.
พาคณะเดินทางกลับสู่สตูล ด้วยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.
17.00 น.
เป็นเวลาไทย คณะเดินทางถึง ท่าเรือตำมะลัง สตูล โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ราคา :: ทัวร์นี้ รับจัดทั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
ราคานี้รวม ::
1. ค่าเรือเดินทางไปกลับ
2. ค่าเข้าชมสุสานพระนางมัสสุหรี
3. ค่าอาหาร 4 มื้อ
4. ค่าที่พัก 1 คืน
5. ค่ามัคคุเทศก์
6. ค่าซ๊อฟดิ้ง
7. ค่าประกันภัยการเดินทาง
8. ค่ารถที่ใช้เดินทางในเกาะลังกาวี
โปรแกรมใหม่ :: ทัวร์เกาะลังกาวี
เลือกซื้อได้ตามที่ท่านต้องการ
- ซื้อเฉพาะ::  ตั๋วเรือเดินทาง ไป-กลับ (ท่าเรือตำมะลัง-เกาะลังกาวี)
ราคาท่านละ 600 บาท
- ซื้อเฉพาะ :: เช่ารถตู้ + คนขับในลังกาวี ราคา 1,800 บาท
- จองห้องพัก+อาหารเช้า 2 ท่านต่อห้อง ที่ Bahagis Hotel Lungkawi
ราคาห้องละ 990 บาท
- ซื้อเฉพาะ :: ตั๋วขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี (รวม Sky Cab,Sky Dome,Sky Rex)
ราคาท่านละ 450 บาท
- จองเฉพาะไกด์คนไทยพาเที่ยวในเกาะลังกาวี
ราคาวันละ 1,500 บาท
 
จองด่วนที่ เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล โทร. 085 384 0228  // 081 415 5955  // 075 502 938
Line ID:: teaw_sanook
ติดตาม FB:: เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล  | ติดตามเราทาง YouTube ที่ช่อง :: เที่ยวสนุกทัวร์ แอนด์แทรเวล
ข้อมูลท่องเที่ยวมาเลเซีย
| - กัวลาลัมเปอร์ | - เกาะลังกาวี | - เก็นติ้ง ไฮแลนด์ | - ปุตราจาย่า| - คาเมร่อนไฮแลนด์| - ตลาดผักผลไม้ที่คาเมร่อน| - โรงแรมที่คาเมร่อน | - บรรยากาศที่คาเมร่อน | - ฟาร์มผึ้งที่คาเมร่อน | - ไร่ชาที่คาเมร่อน| - เกาะปีนัง | - ป้อมปราการคอร์เวลลิส | - จอร์จทาวน์ | - พิพิธภัณฑ์ปีนัง | - โบสถ์ St. George | - ตึกคอมต้า| - วัดไทยชัยมัคคลาราม (วัดไทย) | - วัด Dharamikarama (วัดพม่า) | - วัดเค็กล็อกซี่ (วัดเขาเต๋า) | - ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน| - ทัวร์ปีนัง 2 วัน 1 คืน| - ทัวร์เกาะลังกาวีจากหาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน| - ตำนานพระนางมัสสุหรี| - เกาะลังกาวี เมืองท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง| - ประวัติพระนางมัสสุหรี เกาะลังกาวี| - โปรแกรมทัวร์ลังกาวี| - เลโก้แลนด์ มาเลเซีย| - ท่องชมนครกัวลาลัมเปอร์| - สถานที่สำคัญในเกาะลังกาวี| - รัฐต่างในมาเลเซีย| - ไฟฟ้า และน้ำดื่มในมาเลเซีย| - กัวลาลัมเปอร์| - มัสยิดจาเม็ก| - ทัวร์ลังกาวี มาเลเซีย| - เกาะลังกาวี มาเลเซีย| - แพคเกจทัวร์ลังกาวี มาเลเซีย| - ทัวร์มาเลเซีย| - ทัวร์ปีนัง 1 วัน| - ทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่| - ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน| - ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน| - ทัวร์เกาะลังกาวี ดายังบุนติ้ง| - ทัวร์เกาะลังกาวี เกาะปายาร์| - ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง| - ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน| - ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พักกัวลาฯ 2 คืน| - ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ เกาะลังกาวี| - ล่องเรือสตาร์ครูซ ปีนัง เก็นติ้ง| - ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี| - ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน จากภูเก็ต| - เกาะลังกาวี เกาะแห่งตำนาน| - หมดยุคคำสาปเกาะลังกาวี| - ทัวร์คาเมร่อน ปีนัง 5 วัน 4 คืนจากกรุงเทพ|- สวนสนุกเลโก้แลนด์ มาเลเซีย| - ทัวร์ลังกาวีจากกระบี่| - ตึกแฟดปิโตนัส| - ตึกสุลต่านอับดุลซามัด | - ทัวร์ปีนัง คาเมร่อน มาเลเซีย| - ทัวร์คาเมร่อน ปีนัง มาเลเซีย
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้ง 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 085 384 0228 // 075 502 938 // 081 415 5955
 FB: เที่ยวสนุกทัวร์ แอนด์แทรเวล || YouTube ช่อง: เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล || Line ID: teaw_sanook
ดั๊กทัวร์ลังกาวี : Langkawi Dack Tour