ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

  • ศาลเจ้าในตัวเมืองตรังมีศาลเจ้าเกาแก่น้อยใหญ่มากมาย อันเป็นที่เครารพนับถือของชาวตรังมาอย่างยาวนาน เมื่อมาเยื่อนเมืองตรัง ไม่ควรพลาดที่จะต้องไปเยี่ยมเยือนและกราบไหว้องค์เทพต่างๆ เพื่อขอพร
    ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย ตั้งอยู่ที่ ถนนเพลินพิทักษ์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง  เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่เมืองตรังมายาวนานประชาชนนิยมเดินทางไปกราบไหว้องค์ท่านกงเยี่ยเพื่อขอบุตร เรื่องหน้าที่การงานมักจะได้สมปราดถนาเสมอ
    ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี๋ย  เป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่ละเป็ศาลเจ้าแห่งแรกของจังหวัดตรังที่มีการจัดประเพณีถือศิลกินเจ และยังคงปฎิบัติสืบทอดกันมาอย่างเคร่งครัดจวบจนทุกวันนี้ ส่วนความเชื่อในความศักดิ์สิทธ์แห่งองค์เทพประจำศาลเจ้าจากการกราบไหว้ขอพรให้ประสบแต่ความสุข ขจัดปัดเป่าความทุกข์ คดีความ และการต่ออายุ
    ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม มีบริเวณกว้าวขวางและเป็นศาลเจ้าอีกแห่งหนึ่งที่มีการจัดประเพณีถือศิลกินเจเป็นประจำทุกปี ประชาชนเชื่อว่าเทพจะเป็นผู้ประทานพรให้การทำกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง

    ศาลเจ้าโป้เซ้ง  เป็นศาลเจ้าเล็กๆ มีเทพโป้เซ้งเทพแห่งหมอยาเป็นเทพประจำศาลเจ้า ผู้ที่นับถือเชื่อว่าท่านใดที่มากราบไหว้แล้วจะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งมวล


สนใจท่องเที่ยว ทัวร์ทะเลตรัง

 

แหล่งท่องเที่ยว ทัวร์ทะเลตรัง
สนใจท่องเที่ยว ทัวร์ทะเลตรัง ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 (คุณนัท)

- เกาะไหง

- เกาะกระดาน

สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95

น้ำตกสายรุ้ง

ต้นยางพาราต้นแรกของไทย

เกาะแหวน

พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎา

น้ำตกโตนเต๊ะ

น้ำตกอ่างทอง

เขาปินะ

- เกาะเชือก

- เกาะเหลาเหลียง

พระนอนทรงเครื่องโนราวัดภูเขาทอง

น้ำตกไพรสวรรค์

สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์

เกาะกระดาน

ทะเลเมืองปะเหลียน

น้ำตกโตนตก

เขาเจ็ดยอด

ถ้ำเลเขากอบ

- ทัวร์ทะเลตรัง

- เกาะลิบง

ศาลเจ้าในตัวเมืองตรัง

น้ำตกลำปลอก

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

เกาะลิบง

เกาะสุกร

น้ำตกช่องบรรพต

น้ำตกโตนคลาน

 

- เกาะรอก

อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต

ถ้ำเขาช้างหาย

ถ้ำมรกต

เกาะไหง

เกาะเภตรา

น้ำตกเจ้าพะ

น้ำตกปากแจ่ม

 

- เกาะมุก

สระกะพงสุรินทร์

น้ำตกคลองลำซาน

ผ้าทอนาหมื่นศรี

เกาะเชือกทะเลตรัง

บ่อน้ำพุร้อนควนแคง

ถ้ำสุรินทร์

หาดปากเมง

ทะเลสองห้อง