ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

  • ทัวร์เกาะลิบง จังหวัดตรัง  ทัวร์ทะเลตรัง

    เกาะลิบง เป็นเกาะใหญ่ชายฝั่งขนาดพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะที่แทบจะเป็นแผ่นดิน ไม่ใช่เกาะ เพราะเวลาน้ำลงมากๆ น้ำที่กั้นแผ่นดินกับเกาะก็แห้งเหือดจนเกาะกับแผ่นดินกลับกลายเป็นผืนเดียวกัน เกาะลิบงจึงเป็นเกาะที่มีชาวบ้านอยู่เป็นจำนวนมาก ทำสวนยางและสวนมะพร้าวขนาดใหญ่เป็นอาชีพหลัก หาดทรายของเกาะลิบงทั้งหมดเป็นหาดทรายผสมหาดโคลนเลน เกาะลิบงจึงเกือบไม่ใช่หาดท่องเที่ยว แต่ที่ท้ายเกาะลิบง แหลมจุโหย และ หาดตูบ ที่เป็นหาดทรายปนเลนกว้างใหญ่ ตรงนั้นจะมีนกทะเลอพยพหนีหนาวจากต่างประเทศมามากในราวเดือนพฤศจิกายนถึงสิ้นปี มารวมกลุ่มอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากมายหลายฝูงหลายชนิด ฝูงหนึ่งมีนกทะเลนับได้หลายร้อยหลายพันตัว เกาะลิบงจึงเป็นแหล่งสำคัญของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เป็นนักดูนก ซึ่งลงลึกไปในรายละเอดียดของธรรมชาติ ที่จะพากันมาเช่าเรือออกไปดูนก หรือไม่ก็นอนเฝ้าดูกันอยู่ที่เชตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มครองป้องกันนกที่นี่โดยเฉพาะ

          เกาะลิบงแบ่งออกเป็น 3 หมู่บ้าน คือ บ้านบาดูปูเต๊ะ บ้านหลังเขา และบ้านพร้าว นอกจากนกจะมากมายแล้ว ทะเลรอบเกาะลิบงยังมากมายด้วยแนวหญ้าทะเล พืชอาหารหลักของพะยูน สัตว์สงวนที่หาพบตัวได้ยากจนคาดว่าสูญพันธุ์ไปแล้ว ในอดีตมีการตรวจพบพะยูนในทะเลรอบเกาะนี้เป็นจำนวนมาก มีการทำโครงการอนุรักษ์และศึกษาพะยูนอย่างเป็นเรื่องเป็นราว และเป็นล่ำเป็นสัน แต่ดูเหมือนว่าการกระทำการทั้งหลายเหล่านั้นจะถูกละเลยไม่ติดตามผลงานกันแล้วในวันนี้


สนใจท่องเที่ยว ทัวร์ทะเลตรัง

เกาะลิบง ทัวร์ทะเลตรัง ข้อมูลจากเว็บ www.atsiam.com / เกาะลิบง ทัวร์ทะเลตรัง ข้อมูลจากเว็บ www.gosouththai.com / เกาะลิบง ทัวร์ทะเลตรัง ข้อมูลจากเว็บ www.ezytrip.com

แหล่งท่องเที่ยว ทัวร์ทะเลตรัง
สนใจท่องเที่ยว ทัวร์ทะเลตรัง ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 (คุณนัท)

- เกาะไหง

- เกาะกระดาน

สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95

น้ำตกสายรุ้ง

ต้นยางพาราต้นแรกของไทย

เกาะแหวน

พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎา

น้ำตกโตนเต๊ะ

น้ำตกอ่างทอง

เขาปินะ

- เกาะเชือก

- เกาะเหลาเหลียง

พระนอนทรงเครื่องโนราวัดภูเขาทอง

น้ำตกไพรสวรรค์

สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์

เกาะกระดาน

ทะเลเมืองปะเหลียน

น้ำตกโตนตก

เขาเจ็ดยอด

ถ้ำเลเขากอบ

- ทัวร์ทะเลตรัง

- เกาะลิบง

ศาลเจ้าในตัวเมืองตรัง

น้ำตกลำปลอก

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

เกาะลิบง

เกาะสุกร

น้ำตกช่องบรรพต

น้ำตกโตนคลาน

 

- เกาะรอก

อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต

ถ้ำเขาช้างหาย

ถ้ำมรกต

เกาะไหง

เกาะเภตรา

น้ำตกเจ้าพะ

น้ำตกปากแจ่ม

 

- เกาะมุก

สระกะพงสุรินทร์

น้ำตกคลองลำซาน

ผ้าทอนาหมื่นศรี

เกาะเชือกทะเลตรัง

บ่อน้ำพุร้อนควนแคง

ถ้ำสุรินทร์

หาดปากเมง

ทะเลสองห้อง

 

ข้อมูลจังหวัดตรัง และทัวร์ทะเลตรัง