ประเทศมาเลเซีย เป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย และกำลังจะได้รับความนิยมมากขึ้นสำหรับการไปเที่ยวมาเลเซีย ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นทางเครืองบิน จากกรุงเทพฯ จากหาดใหญ่ จากเชียงใหม่ หรือจะเป็นจากภูเก็ต แต่หากท่านต้องการท่องเที่ยวมาเลเซียแบบประหยัดงบประมาณ แต่ท่องเที่ยวได้ทั่งถึงกว่าแนะนำให้เดินทางไปมาเลเซียโดยรถ ซึิ่งท่านสมารถเข้ามาเลเซียได้ตามจุดชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย เช่น ทางด่านสะเดา จังหวัดสงขา ทางด่านวังประจัน จังหวัดสตูล ทางด่านสุไหงโกลก ทางปัตานี หรือจะเป็นเส้นทาง ตากใบ จังหวัดปัตานี และอีกหลายๆ จุดที่มีพรมแดนไทยกับมาเลเซีย
สำหรับการสือสารนั้นคนมาเลเซียนิยมสือสารกันด้วยภาษา มาลายูกลาง ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ แต่สำหรับหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางกับเที่ยวสนุกทัวร์ซึ่งให้บริการนำเที่ยวเส้นทางหลักประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์แล้วนั้น มัคคุเทศก์ชำนาญการของเราสามารถแนะนำท่านด้ายทุกประการ หายหวังได้เลยครับ สำหรับคณะ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ เราสามารถประสานงาน และนำคณะไปศึกษาดูงานตามโครงการในองค์กรของท่านได้ ขอเีพียงท่านไว้ใจเรา แล้วเราจะดูแลท่านอย่างเหนือความคาดหมายของท่าน เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล โทร.075 502 938 หรือ 085 384 0228
โปรแกรมเที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน โดยเริ่มจากหาดใหญ่ เดินทางโดยรถ ราคาแสนจะถูก
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 9-11 ส.ค.
วันที่ 9-11 ต.ค.
วันที่ 24-26 ต.ค.
วันที่ 7-9 ธ.ค.
วันที่ 26-28 ธ.ค.
ช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 31 ธ.ค.-2 ม.ค.

ราคาท่านละ 4,590 บาท
วันแรก
หาดใหญ่  มาเลเซีย  SKY WAY เก็นติ้งไฮแลนด์ อาหารค่ำบุฟเฟ่ต์บนเก็นติ้ง
05.00 น.
เจ้าหน้าที่ของบริษัท  รับท่าน  ณ  อ.หาดใหญ่  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่  ด่านจังโหลน ประเทศ มาเลเซียประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคน เข้าเมืองของประเทศมาเลเซียที่ ด่านบูกิตคาอีตั๊ม  ก่อนนำท่านเดินทางผ่านเมือง และรัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย  เช่น จังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ตันหยงมาลิม  ซึ่งทางผ่านท่านสามารถชมทัศนียภาพอันร่มรื่นสอง ข้างทางของประเทศมาเลเซีย  หรือจะเลือกพักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย
12.00 น. 
บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (1) 
13.00 น.
จากนั้นนำท่านมุ่งสู่ “เก็นติ้งไฮแลนด์ ถึงยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ท่านจะได้สนุกสนากับการนั่ง  กระเช้าลอยฟ้า
(SKY WAY )  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสามารถวิ่งได้ 6 เมตร ต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเซียระหว่างนั่งกระเช้าท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่น
17.30 น.
นำท่านเข้าที่พัก   โรงแรมเฟิสต์เวิลด์  หรือเทียบเท่า
(ท่านต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับ แยกกระเป๋าตอนขึ้นเคเบิ้ลคาร์ที่เก็นติ้งด้วย เพราะกระเป๋าใบใหญ่ทางเก็นติ้งไม่อนุญาตให้นำขึ้นเคเบิ้ลคาร์) และ ห้องพักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงสริม
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
หลังจากนั้นมัคคุเทศก์จะนำท่านเข้าชม สถานคาสิโน ระดับชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (อิสระ) เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่าง ๆ อาทิเช่น สล็อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต    บัตคาร่า   ฯลฯ   เป็นต้น  หรือจะเลือกเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย  ( ค่าเครื่องเล่นไม่รวมในราคาทัวร์ )
(การเข้าสถานคาสิโนท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก สวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากลนิยมเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปีห้ามเข้า)
วันที่สอง
เก็นติ้งไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ ช้อปปิ้งฯ ปุตราจาย่า คาเมร่อนไฮแลนด์
07.00 น
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเพื่อความคุ้มค่าในการมาเที่ยวเก็นติ้ง ให้คณะได้อยู่บนเก็นติ้ง และได้สัมผัสบรรยากาศอันหนาวเย็นในย่ามเช้าได้อย่างเต็มที่ ให้ท่านได้อิสระต่อบนเก็นติ้งอีกครึ่งวัน กิจกรรมเช่น นั่งดื่มกาแฟ เล่นเครื่องเล่น (ทั้งในร่มและกลางแจ้ง)  เข้าคาสิโน  นั่งฟังเพลง ช้อปปิ้งในร้านค้ามากมาย ฯลฯ
เที่ยง
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน (บนเก็นติ้งมีร้านอาหารให้ท่านเลือกรับประทานได้มากมาย ราคาคิดว่าท่านจ่ายมื้อละไม่เกินคนละ 60 บาทไทยก็อิ่ม) ดังนั้นทางทัวร์คิดว่าให้ท่านทานเองจะถูกกว่าและเป็นการประหยัดค่าทัวร์ด้วย
บ่าย

หลังจากนั้นนำท่านอำลายอดเขาเก็นติ้งฯนำท่านมุ่งสู่   กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้
และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการการตามเส้นทางแวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี,
จากนั้นนำท่านชมจตุรัสเมอเดก้าศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้า
ทหารราบประจำพระองค์ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา
มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก TWIN TOWER
ตึกคู่แฝดที่สูงเป็นที่ 2 ของโลก(ปิโตนาส452 ม.) แวะร้านช็อกโก้แลต แวะนำท่านถ่ายภาพคู่ตึกคู่แฝด
( TWIN TOWER )เก็บไว้เป็นที่ระลึก
หลังจากนั้นมุ่งสู่ “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)”
ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี(ท่านดร.มหาธีร์)
ชมมัสยิดสีชมพูซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตา
ผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่านดร.มหาธีร์มูฮัมหมัด
ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก  สมคารแก่เวลา
นำท่านมุ่งหน้าสู่ยอดเขาคาเมร่อน ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2, 000 เมตร ท่านจะพิชิตความคดเคี้ยว
ของยอดเขาประมาณ 800 กว่าโค้ง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติชมท่าน
จะได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวป่าท้องถิ่น “ซาไก” ท่านจะได้นั่งรถผ่านชมน้ำตกอิสกาดา
ที่มีความสวยงามของคาเมอร่อน  พร้อมมชมไร่ชาที่สวยงามและนำท่านดื่มชาคาเมร่อนที่มีรสชาติดีเยี่ยม
ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศตามอัธยาศัย

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ  ณ ร้านอาหาร (4)  (สไตล์คาเมร่อน) ท่านจะได้ลิ้มรสกับผักเมืองหนาวสด ๆ และรสชาติน้ำจิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ ได้เวลาอันสมควร
นำท่านเข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก ณ  โรงแรมเฮอริเทคหรือเทียบเท่า  ให้อิสระกับท่านในการเลือกพักผ่อน
วันที่สาม
คาเมร่อนไฮแลนด์ ฟาร์มดอกไม้ สวนสตอเบอร์รี่ ดิ้วตี้ฟรี หาดใหญ่
เช้า
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม   จากนั้นนำท่านชมฟาร์มปลูกดอกไม้  เมืองหนาวนานาชนิด สวนสตอร์เบอร์รี่สด และสวนตะบองเพชร แวะซื้อผักสดๆ  ฝากคนที่บ้านในราคาที่ไม่แพง ได้เวลาอันสมควรนำท่านลงจากยอดเขาคาเมร่อน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (6)    จากนั้นนำท่านเดินทางกลับหาดใหญ่
เย็น
นำท่านถึงยังด่าน จังโหลนแวะซื้อสินค้าปลอดภาษี ( ดิวตี้ฟรี ) อาทิ เช่น น้ำหอม เหล้า นาฬิกา ช็อกโกแลต เพื่อเป็นของฝาก ได้เวลาอันสมควรนำท่านผ่านด่านไทยเพื่อเดินทางเข้าสู่หาดใหญ่  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ   

โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม 
  • ค่ายานพาหนะ รถตู้ commuter หรือรถบัสมาเลเซียปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
  • ค่าที่พัก  2 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
  • ค่าอาหารเช้า 6 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
  • ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการ  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท
  • ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  (กรณีคณะเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีมัคคุเทศก์เดินทางไปด้วย  แต่จะมี Diver Guide  ที่นำเที่ยวด้วยและบรรยายให้ข้อมูลด้วย  บริการท่านตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
  • ค่าบัตรเครื่องเล่นสวนสนุกและโชว์ต่าง ๆ  ที่เรียกใช้บริการพิเศษ
  • ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกำหนดการเดินทางพร้อม จำนวนผู้เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการสำรองที่พักและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า  ภายใน 15 วัน เป็นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้นี้
โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ อื่นๆ ที่น่าสนใจ
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่ 
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
กำหนดการเดินทาง 9-11 ส.ค. / 20-22 ก.ย / 23-25 ต.ย. / 7-9 พ.ย. / 5-7 ธ.ค.
ราคาเพียงท่านละ 3,980 บาท ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว
เข้ายูนิเวอร์แซล พักบนยอดเขาเก็นติ้ง สุดคุ้ม (รวมอาหาร 9 มื้อ)
ราคาเพียงท่านละ 7,300 บาท (รวมตั๋ว USS+Dinner บุฟเฟ่ต์)
เดินทางวันที่ 9-12,10-13 ส.ค.57/9-12 ต.ค57/ 5-8 ธ.ค.57 หรือดูในโปรแกรมทัวร์
ทัวร์นี้ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ค่าเข้ายูนิเวอร์แซล เพราะรวมแล้ว
เที่ยวครบทุกที่ในสิงคโปร์ มะละกา ปุตราจาย่า มาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์
เดินทางวันที่ 11-14 ก.ค./ 9-12 ส.ค./หรือ ดูในโปรแกรมทัวร์
ราคาท่านละ 6,590 บาท (ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว + อาหาร 9 มื้อ)
เที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน บินตรงจากเชียงใหม่
หากท่านต้องการให้เราจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว คณะตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ในการเที่ยวมาเลเซีย เที่ยวสิงคโปร์ จะเริ่มจากหาดใหญ่ จากรุงเทพฯ จากเชียใหม่ เรารับจัดหมดครับ ลองโทรปรึกษากันก่อนที่เบอร์ 075 502 938 / 085 384 0228 แล้วท่านจะประทับใจ
รัฐต่างในมาเลเซียไฟฟ้า และน้ำดื่มในมาเลเซียกัวลาลัมเปอร์มัสยิดจาเม็กทัวร์ลังกาวี มาเลเซียเกาะลังกาวี มาเลเซียแพคเกจทัวร์ลังกาวี มาเลเซียทัวร์มาเลเซียทัวร์ปีนัง 1 วันทัวร์มาเลเซียจากหาดใหญ่ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืนทัวร์ปีนัง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืนทัวร์เกาะลังกาวี ดายังบุนติ้งทัวร์เกาะลังกาวี เกาะปายาร์ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้งทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืนทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน พักกัวลาฯ 2 คืนทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ เกาะลังกาวีล่องเรือสตาร์ครูซ ปีนัง เก็นติ้งล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวีทัวร์มาเลเซีย 3 วัน จากภูเก็ตเกาะลังกาวี เกาะแห่งตำนานหมดยุคคำสาปเกาะลังกาวีทัวร์คาเมร่อน ปีนัง 5 วัน 4 คืนจากกรุงเทพสวนสนุกเลโก้แลนด์ มาเลเซียทัวร์ลังกาวีจากกระบี่ตึกแฟดปิโตนัสตึกสุลต่านอับดุลซามัดทัวร์ปีนัง คาเมร่อน มาเลเซียทัวร์คาเมร่อน ปีนัง มาเลเซีย
ในมาเลเซียมีอะรัยน่าสนใจบ้าง
บริการนำเที่ยวอย่างประทับใจโดย เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล เลขทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวที่ 41-00335
ที่ตั้งบริษัท 10/114 ถ.จริงจิตร ซ.กันตัง20 ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

โทร. 075 502 938 / 085 384 0228 / 081 415 5955