เที่ยวหลีเป๊ะ ลังกาวี
วันนี้ทางเที่ยวสนุกทัวร์ฯ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com ของเราอย่างที่ท่านที่ได้ติดตามเว็บเราทุกวันทราบดีว่า เรามีแพคเกจทัวร์ และรายการท่องเที่ยวแบบจอยทัวร์ หลากหลายเส้นทางให้ท่านได้เลือกซื้อ และเปรียบเทียบราคากันเห็นๆ ท่านที่เดินทางไปกับเรามาแล้ว เลือกใช้บริการซ้ำกว่า 95 เปอร์เซ็น แสดงถึงคุณภาพเรื่อง ราคา และการบริการที่เราให้ท่านมาตลอดครับ
สำหรับวันนี้เราขอนำเสนอ โปรแกรมทัวร์เที่ยวหลีเป๊ะ ลังกาวี แบบ 3 วัน 2 คืน ที่เราสามารถวิ่งเรือตรงจากหลีเป๊ะไปลังกาวีได้เลย โดยที่ไม่ต้องย้อนกลับมาท่าเรือปากบาราอีกรอบครับ โปรแกรมเที่ยวหลีเป๊ะ ลังกาวีนี้ถือว่าครบ ไม่ว่าท่านจะเดินทางมาจากสนามบินตรัง สนามบินหาดใหญ่ หรือ จากกรุงเทพฯ แบบรวมตั๋วเครื่องบินมาเลยก็ได้ครับ
เที่ยวสนุกทัวร์เรามีรถบริการรับส่งท่านจากสนามบินหาดใหญ่ทุกวันครับ จองทัวร์ได้ที่ 075 502 938 // 085 384 002 //081 415 5955
ไปหน้าแรกของเว็บ ทัวร์เกาะลังกาวี   Line ID: teaw_sanook   |  FB: เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล  หรือ ทัวร์เกาะลังกาวี ดอทคอม
เที่ยวสนุกทัวร์มีความยินดีเสนอโปรแกรมทัวร์สุดพิเศษ นำเที่ยวหมู่เกาะสตูล เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี มาเลเซีย  3 วัน 2 คืน ซึ่งเป็นโปรแกรมนำเที่ยวที่สมบรูณ์แบบ และมาตรฐานของรายการนำเที่ยวท่านจะได้เที่ยวครบทุกเกาะสำหรับหมู่เกาะต่างๆ โซนในของทะเลสตูล และพิเศษสำหรับกรุ๊ปนี้เรา ได้นำเที่ยวแบบใช้เรือส่วนตัวไม่รวมกับคณะอื่น มีทีมงานไกด์ที่ชำนาญทางทะเล และสต๊าฟคอยบริการท่านตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทริป และมีบริการน้ำหวาน น้ำดื่ม และผลไม้ระหว่างดำน้ำด้วย ในโอกาสนี้ทางเราจึงขอโอกาสจากท่านในการให้เราได้นำเที่ยวของคณะสำหรับท่องเที่ยวประจำปีในปีนี้ แล้วท่านจะเห็นในความแตกต่างของการบริการที่เหนือกว่าในราคาที่ถูกกว่า หรือ ใกล้เคียงกัน
(หมายเหตุ: ท่านควรเลือกบริษัททัวร์ที่จดทะเบียนกับการท่องเที่ยวถูกต้องทุกครั้ง แล้วท่านจะได้รับการคุ้มครอง)
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
วันแรก
ดอนเมือง - หาดใหญ่ - ท่าเรือปากบาราสตูล – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ 
04.00 น.
ทุกท่านพร้อมกัน และเช็คอิน ณ เคาร์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
06.30 น.
เครื่องออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ เที่ยวบินที่ FD3102
08.00 น.
คณะเดินทางถึง หาดใหญ่ รอรับกระเป๋า จากนั้นรถ พาคณะเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา สตูล
เช้า
อิสระรับประทานอาหารเช้า บริเวณท่าเรือ ก่อนลงเรือ
11.00 น.
พาคณะลงเรือเพื่อเดินทางไปยังจุดแรกของทริป ณ เกาะแห่งตามนาน เกาะตะรุเตา ท่านจะได้รับฝังเรื่องราวผ่านการร้อยเรียงของมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญในเส้นทางนี้ และท่านจะสบายใจมากขึ้นด้วยทีมสต๊าฟผู้เป็นมิตร
หลังจากนั้น นำคณะสู่ เกาะที่เป็นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของสตูล ณ เกาะไข่ เกาะที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักมุขแท้แห่งอันดามันนั้นคือ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ให้คณะได้ถ่ายรูปและมีเวลาในการลอดซุ้มประตูหินธรรมชาติกลางทะเลที่เมื่อถ่านรูป
ออกมาแล้วท่านจะไม่ลืมว่าครั้งหนึ่งท่านได้มายืนอยู่ ณ ที่แห่งนี้ เกาะไข่ ทะเลสตูล
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ชายหาด (1) เป็นข้าวกล่อง
บ่าย
จากนั้นนำคณะเดินทาง สู่ อ่าวสอง เกาะอาดัง นำคณะดำดูปะการัง ฝูงปลา และลอยตัวเล่นน้ำตามอัธยาศัย โดยมีทีมมัคคุเทศก์คอยดูเรื่องความปลอดภัยให้คณะอยู่ตลอด จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังหาดทรายขาว-เกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหนาชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง ณ เกาะยาง และนำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ ร่องน้ำจาบัง จนสมควรแกเวลานำคณะเดินทางกลับเข้าสู่ รีสอร์ท บน เกาะหลีเป๊ะ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องหารหารของรีสอร์ท (2)
พัก
เข้าพัก   ณ Varin Beach Resort Koh Lipe
จากนั้นเชิญท่านเที่ยวอิสระตรงย่านถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ หรือ หน้าชายหาด
วันที่สอง
เกาะหลีเป๊ะ-นั่งเรือไปเกาะลังกาวี-เคเบิ้ลคาร์ -พิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3)
จากนั้นอิสระพักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะ ระหว่างรอขึ้นเรือที่จะเดินทางไปยัง เกาะลังกาวี
10.30 น.
เช็คอินขึ้นเรือ พร้อมจีอปหนังสือเดินทาง ออกนอกประเทศ เพื่อเดินทางโดยเรือ ไปยังเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. และเวลามาเลเซีย จะเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.
13.00 น.
เดินทางถึง เกาะลังกาวี ตรวจหนังสือเดินทาง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) ณ สถานีกระเช้าต้นทาง มีหมู่บ้าน Oriental Village ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามมุมต่างๆ เช่น สะพานญี่ปุ่น มุมของที่ระลึก  ท่านจะได้นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 700 เมตร  ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Clncang ภายในอ้อมกอดธรรมชาติที่เงียบสงบของเกาะลังกาวี และทัศนียภาพของเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติ สายลม  ท้องทะเลสีคราม
จากนั้นนำคณะชม พิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์  มูฮัมหมัด ชมของที่ระลึกที่นานาประเทศมอบไว้ให้แก่อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำนวนมาก อาทิ เครื่องแก้วคริสตัล รถยนต์  ผ้าไหม ฯลฯ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (5)
พัก
เข้าพัก  ณ BAHAGIA LANGKAWI HOTEL หรือ เทียบเท่า
วันที่สาม
ลังกาวี – สุสานพระนางมัสสุหรี – ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์ -  ดาตารันลัง (รูปปั้นนกอินทรีย์) 
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม สุสานพระนางมัสสุรี ผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน บัดนี้ช่วงเวลาได้ผ่านพ้นมาแล้ว เกาะลังการวี ความเจริญรุ้งเรืองขึ้น ต่างคนก็ต่างหลั่งไหลมาเพื่อชม สุสานของพระนางฯ และขอพร (ตามความเชื่อ) จนได้เวลาที่เหมาะสมนำคณะเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ง ณ ย่านตลาดกัวฮ์ ให้ท่านได้เลือกสินค้าปลอดภาษีได้อย่างจุใจ อาทิ เหล้า บุหรี่ โรตี เครื่องสำอาง น้ำหอม ช้อคโกแลต เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัวนานาชนิด ฯลฯ
จากนั้นนำ คณะเดินทางสู่ ท่าเรือกัวฮ์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น พร้อมถ่ายภาพคู่กับ "ดาตารันลัง” พญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก หรือจะเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี บริเวณท่าเรือกัวฮ์ ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
12.30 น.
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ (VIP)  พร้อมอุปกรณ์นิรภัย เช่น สื้อชูชีพ เป็นต้น
13.30 น.
ถึงท่าเทียบเรือตำมะลังโดยสวัสดิภาพ  ทีมงานอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่านในการจัดเก็บสัมภาระขึ้นรถ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)
จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่ สนามบินหาดใหญ่
22.20 น.
ทีมงานมัคคุเทศก์ ส่งคณะขึ้นเครื่อง ณ สนามบินหาดใหญ่ พร้อมอำลาด้วยความประทับใจ  FD 3113
23.45 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
เที่ยว เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี  ให้ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
จำนวนผู้ร่วมเดินทาง เริ่มที่ สนามบินหาดใหญ่ ราคารวมตั๋วเครื่องบิน  
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ
6,850 บาท (อาหาร 7 มื้อ)
11,500.- (อาหาร 7 มื้อ)
เด็กไม่เสริมเตียง 3-10 ขวบ
5,900 บาท
10,500 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม        
 1. ค่าเรือสบีทโบ้ทนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 2. ค่าเรือไปยังเกาะลังกาวี และกลับสู่ ท่าเรือตำมะลัง
 3. ค่าตั๋วเรือ (เฉพาะกรณีซื้อแบบรวมตั๋วเท่านั้น)
 4. ค่ารถรับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่ -สตูล- สนามบินหาดใหญ่ (เฉพาะกรณีต้องการ)
 5. ค่าที่พัก  3 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2  ท่าน)
 6. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ
 7. ค่าอาหาร 7 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
 8. ค่าผลไม้ น้ำดื่ม ขนม น้ำแข็ง
 9. ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการ  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ
 10. ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท
 11. ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกำหนดการเดินทางพร้อม จำนวนผู้เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการสำรองที่พักและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า  ภายใน 15 วัน เป็นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้นี้
ท่องเที่ยวสตูล ลังกาวี
- ทัวร์สตูล | - ท่องเที่ยวสตูล| - เกาะหลีเป๊ะ |- เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะอาดัง ราวี - ร่องน้ำจาบัง- เกาะหินงาม- เกาะดง เกาะหินซ้อน- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน- ทัวร์สตูล- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ- ทัวร์เกาะตะรุเตา- ทัวร์ทะเลสตูล- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี- ทัวร์เกาะลังกาวี ล่องแก่งสตูล- ทัวร์หาดใหญ่- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน- เกาะหลีเป๊ะ สตูล- อุทยานแห่งชาติทะเลบัน- วัดชนาธิปเฉลิม- น้ำตกยาโรย- ถ้ำลอดปูยู- เมนูอาหารค่ำบนเกาะหลีเป๊ะ- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ- ทัวร์ลังกาวี ทะเลแหวกสตูล 2 วัน 1 คืน- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 4 วัน 3 คืน- ทัวร์หาดใหญ่ ลังกาวี- เที่ยวหลีเป๊ะ สตูล
 
ดูคลิปท่องเที่ยวที่ผ่านมา คลิกที่นี่
จองทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี ได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ฯ โทร. 085 384 0228 // 075 502 938
ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้งสำนักงาน : 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ. ตรัง 92000