เที่ยวสตูล  เที่ยวลังกาวี 2 วัน 1 คืน   แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ  เที่ยวหลีเป๊ะ 
การเลือกซื้อทัวร์ท่องเที่ยวปัจจุบันให้ท่าน สมาชิกเลือกบริษัทที่จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวที่ถูกต้องกับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว
และมัคคุเทศก์แล้วเท่านั้น เพราะปัจจุบันมีการหลอกลวงกันมาก  การซื้อตัวต้องซื้อกับบริษัททัวร์นะครับ หากซื้อกับมััคคุเทศก์ถือว่าผิดกฏหมาย สำหรับใบอนุญาตของมัคคุเทศก์นั้นมีหน้าที่แค่นำชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่เขาได้รับใบอนุญาตมาเท่านั้น แต่หากมัคคุเทศก์ต้องการที่จะขายทัวร์ด้วยต้องสังกัดบริษัททัวร์ที่จดทะเบียนถูกต้องแล้วเท่านั้น หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ฯ 075 502 938 / 085 384 0228
ขออภัยท่านที่ต้องแจ้งข้อมูลด้านบนให้กับนักท่องเที่ยวได้รับทราบกัน อย่างน้อยก็เป็นการป้องกันการถูกหลอกลวงหันได้บ้าง วันนีเราจึกมีโปรแกรมทัวร์มานำเสนอท่าน เป็นโปรแกรม เที่ยวหลีเป๊ะ สตูล  ที่คณะสะดวกเดินทางมาเองจากต่างจังหวัด เช่น จากรุงเทพฯ
จากเชียงใหม่ จากราชบุรี จากนครศรีธรรมราช หรือ จากจังหวัดอื่นๆ แนะนำการเดินทางสำหรับโปรแกรมทัวร์นี้ คือ คณะที่เป็นองค์กรค์ทั้งภาครัฐและเอกชน ท่านสามารถนำรถของทางบริษัทฯ หรือ จะเช่ารถมาเองแล้วเดินทางออกมาจากจังหวัดของท่านตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น. หรือ คำนวนให้มาถึงท่าเรือปากบารา หรือ
เมืองตรังประมาณ 06.00 น. โดยมาตรฐาน การคิดค่ารถที่ท่านจะเหมามา ราคาเขาจะคิดต่อวัน วันละ 12,000 บาท คูณจำนวนวันที่เรามา
แล้วหารด้วย จำนวนผู้เดินทางของเรา ก็จะได้ราคาที่เป็นค่ารถของท่าน แล้วมาบวกกับโปรแกรมทัวร์ด้านล่างนี้
โปรแกรม ที่นี่ สตูล ทะเลอันดามัน
เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน จากท่าเรือปากบารา เล่นน้ำทะเลแหวก สตูล ชมธรรมชาติ ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน สุราษฯ
ความพิเศษของโปรแกรมทัวร์นี้
 1. เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ ดูปะการัง และพัก เกาะหลีเป๊ะ 1 คืน
 2. เที่ยวทะเลแหวกสตูล แหล่งท่องเที่ยวใหม่ พักในเมืองสตูล 1 คืน
 3. เที่ยวธรรมชาติ ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน พักในแพเชี่ยวหลาน 1 คืน
 4. ทีมงานมัคคุเทศก์บริการท่านด้วยความจริงใจ
วันแรก
ท่าเรือปากบาราสตูล  เกาะตะรุเตา  เกาะไข่ เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะหลีเป๊ะ
เช้า
คณะเดินทางถึง จังหวัดตรัง บริการอาหารเช้า ณ ร้านติ่มซำเมืองตรัง (1) ลิ่มลองอาหารเช้าแบบฉบับชาวตรัง จากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่ ท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล
09.00 น.
คณะเดินทางถึง ท่าเรือปากบารา ให้ท่านเตรียมเปลี่ยนชุดสำหรับเป็นชุดเปียกที่สามารถเล่นน้ำได้
จากนั้น
นำคณะลงเรือเพื่อเดินทางไปยังจุดแรก ของทริป ณ เกาะแห่งตามนาน เกาะตะรุเตา ท่านจะได้รับฝังเรื่องราวผ่านการร้อยเรียงของมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญในเส้นทางนี้ และท่านจะสบายใจมากขึ้นด้วยทีมสต๊าฟผู้เป็นมิตร กรณีกรุ๊ปเหมาส่วนตัว เราจะใช้เรือกรุ๊ปส่วนตัวเฉพาะคณะของท่าน แต่หากคณะจำนวนน้อยและไม่เป็นลักษณะทัวร์จอย เราจะใช้เรือสปีทโบ้ทไป – กลับ จอยกับคณะอื่นๆ แต่เมื่อไปถึงเกาะหลีเปะ เราจะใช้เรือหางยาวแยกคณะของท่านเป็นกรุ๊ปส่วนตัว และมีมัคคุเทศก์ดูแลส่วนตัวเฉพาะคณะของท่าน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ชายหาดเกาะตะรุเตา (2) แบบกล่อง + น้ำดื่ม
หลังจากนั้น นำคณะสู่ เกาะที่เป็นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของสตูล ณ เกาะไข่ เกาะที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักมุขแท้แห่งอันดามันนั้นคือ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ให้คณะได้ถ่ายรูปและมีเวลาในการลอดซุ้มประตูหินธรรมชาติกลางทะเลที่เมื่อถ่านรูปออกมาแล้วท่านจะ
ไม่ลืมว่าครั้งหนึ่งท่านได้มายืนอยู่ ณ ที่แห่งนี้ เกาะไข่ ทะเลสตูล
จากนั้น
นำท่านสัมผัสความตื่นเต้น และความประทับใจ ดูปะการัง อย่างจุใจ ณ อ่าวสอง เกาะอาดัง เพื่อชมความงามของปะการังหัวกะโหลก และ ปะการังสมอง พร้อมกับฟูงปลา เช่น ปลาเสือ ปลานิโม ปลากาตูน
หอยมือเสือ เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังหาดทรายขาว-เกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหนาชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง เกาะยาง และนำท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม พร้อมทั้งเรียงหินตามความเชื่อ และหลังจากนั้น นำคณะดำน้ำ ณ จุดที่เป็นไฮไลน์ของทะเลสตูล ณ ด้านหลังของเกาะหินงาม หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ ร่องน้ำจาบัง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องหารหารของรีสอร์ท (3)
พัก
รีสอร์ทที่เกาะหลีเป๊ะ
วันที่สอง
หลีเป๊ะ ท่าเรือปากบารา
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (4)
08.30 น.
นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเตรียมตัวอำลาท้องทะเลสตูล
11.00 น.
คณะเดินทางมาถึงยังท่าเทียบเรือ ปากบารา จากนั้นให้ท่านมีเวลาในการจัดเตรียมของ เข้าห้องน้ำ
จากนั้นเชิญคณะขึ้นรถ เพื่อเดินทางต่อสู่ เขตเมืองสตูล
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5)
บ่าย
นำคณะลงเรือเพื่อเดินทางไปยัง ทะเลแหวก เมืองสตูล ซึ้งมีความพิเศษ นั้นก็คือ น้ำทะเลแห้งเป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร โดยที่หาดแห่งนั้นทั้งหมดจะเป็นเปลือกหอย ที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง ท่านสามารถเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย และสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เที่ยวจนสมควรแกเวลานำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ
บริการอาการค่ำ ณ ร้านอาหาร (6)
พัก
นำคณะเข้าพัก ณ โรงแรมพินาเคิลวังใหม่สตูล
วันที่สาม
สตูล ตรัง กระบี่ เขื่อนเชี่ยวหลาน
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องหาอารของโรงแรม (7)
08.00 น.
นำคณะเดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ จังหวัดตรัง
11.00 น.
นำคณะล่องเรือเข้าสู่ ถ้ำเลเขากอบ ชมหินงอก หินย้อยภายในถ้ำ ตามแต่จินตนาการณ์ของแต่ละท่าน ลักษณะการเข้าชมจะนั่งเรือเข้าไปลำละ 5 ท่าน โดยมีฝีพายช่วยสะพายเรือให้ท่าน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (8)
บ่าย
นำคณะเดินทางต่อสู่ เขื่อนรัชประภา หรือ ที่รู้จักในนามของนักท่องเที่ยวว่าเขื่อนเขี่ยวหลาน โดยเดินทางผ่านเส้นจังหวัดกระบี่ เข้าจังหวัดสุราษฯ
17.00 น.
นำคณะลงเรือ เพื่อเข้าสู่ แพที่พัก จากนั้นอิสระ กับกิจกรรม เล่นน้ำ พายเรือคายัค หน้ารีสอร์ท
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ (9) ท่ามกลางบรรยากาศของขุนเขา และอากาศเย็นๆ
พัก
เข้าพัก ณ แพเชี่ยวหลาน (ที่พักจะเป็นแบบรวม พักห้องละ 4-8 ท่าน)
วันที่สี่
เขื่อนเชี่ยวหลาน เดินทางกลับ
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(10) จากนั้นนำคณะล่องเรือชมธรรมชาติ ในโซลกุ้ยหลินเมืองไทย ถ่ายรูป มุมต่างๆในยามเช้าที่สวยงามมากๆ (พักผ่อนเต็มที่กับวันหยุด เที่ยวแบบไม่รีบ) จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่ฝั่ง แล้วเดินทางกลับสู่ จังหวัดของท่าน
11.00 น.
ส่งคณะเดินทางกลับ สู่ จังหวัดของท่านโดยสวัสดิภาพ
----------------------------------------------------------------------------------
อัตราค่าบริการนี้รวม        
 1. ค่าเรือนำเที่ยวตลอดการเดินทางตามโปรแกรมทัวร์
 2. ค่าที่พัก  1 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 3. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ
 4. ค่าอาหาร 3 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
 5. ค่าผลไม้ น้ำดื่ม ขนม น้ำแข็ง
 6. ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการ  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท
 8. ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกำหนดการเดินทางพร้อม จำนวนผู้เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการสำรองที่พักและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า  ภายใน 15 วัน เป็นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้นี้
รวมโปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ข้อมูลทุกเรื่องบนเกาะหลีเป๊ะ

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์จากหาดใหญ๋

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 4 วัน 3 คืน จากกรุงเทพฯ

เกาะอาดัง สตูล

หมู่เกาะตะรุเตา สตูล

เกาะดง สตูล

น้ำตกยาโรย

ตลาดวังประจัน

การเดินทางไปเกาะตะรุเตา

หาดชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะ

รูป ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล

บันดาหยารีสอร์ท 

มูนไลท์บีงกาโลเกาะหลีเป๊ะ

เม้าส์เท่นรีสอร์ท

ตะรุเตาคาบาน่ารีสอร์ท
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืนจากหาดใหญ่

เกาะหลีเป๊ะ สตูล

ทัวร์เกาะราวี สตูล

ทัวร์เกาะอาดัง สตูล

เกาะบุโหลน สตูล

ถ้ำลอดปูยู

ถ้ำภูผาเพชร

เกาะไข่ ทะเลสตูล

เกาะหลีเป๊ะหาดพัทยา

รูป เที่ยวเกาะไข่ที่สตูล

ไอดีลลิคคอนเซปต์รีสอร์ท

ดาหยารีสอร์ท

Forra Bamboo Resort

โรงแรมสตูลธานี

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืนจากหาดใหญ่

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา

เกาะไข่ สตูล

ทัวร์เกาะราวี สตูล

เกาะหลีเป๊ะ สตูล

น้ำตกโตนปลิว สตูล

น้ำตกธาราสวรรค์

เกาะสาหร่าย สตูล

เกาะหลีเป๊ะ (Koh Lipe)

เมนูอาหารค่ำบนเกาะหลีเป๊ะ

หลีเป๊ะรีสอร์ท

วารินทร์บีชรีสอร์ท

Jack's Jungle

ทัวร์เกาะตะรุเตา 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน อาหาร 4 มื้อ

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 4 วัน 3 คืนจากกรุงเทพ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

เกาะหินงาม สตูล

เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟเมืองไทย

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

น้ำตกวังสายทอง

กิจกรรมบนเกาะหลีเป๊ะ

เกาะเขาใหญ่ สตูล

เกาะหินงาม (ทริปเกาะหลีเป๊ะ)

สิตาบีชรีสอร์ทแอนด์สปา

BAAN KARSIRIN

sanom beach

อันดามันรีสอร์ทเกาะหลีเป๊ะ

ทัวร์สตูลราคาประหยัด

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืนจากกรุงเทพฯ (รถตู้)

ตั๋วเรือไปเกาะหลีเป๊ะ สตูล

เกาะหลีเป๊ะ สตูล

ร่องน้ำจาบังกับปะการังที่สวยงาม

วัดชนาธิปเฉลิม

คฤหาสน์กูเด็น สตูล

แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะตะรุเตา

เกาะหลีเป๊ะกับหาดชาวเล

แพคเกจทัวร์เกาะตะรุเตา

Riccihouse Resort

Zanom Sunrise Beach Resort

Castaway Resort

เอเชีย รีสอร์ท


เที่ยวหลีเป๊ะ สตูล ท่านสามารถมาท่องเที่ยวได้ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ของไปถัดไป ท่านสามรถเริ่มท่องเที่ยวได้จากท่าเรือปากบารา สู่ เกาะหลีเป๊ะ มีเรือท่องเที่ยวหลายๆ แบบให้ท่านได้เลือกใช้บริการ
เที่ยวเกาะไข่ จังหวัดสตูล เป็นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล เหตุผลที่เรียก เกาะไข่ เนื่องจากในช่วงฤดูวางไข่ของเต่าทะเลจะขึ้นมาวางไข่ ณ เกาะแห่งนี้ เกาะไข่ จะมีชายหาดที่สวยงาม และปรับสภาพตามคลื่อนลมในแต่ละวัน ครับ
ต้องการดู โปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะ  ในปัจจุบัน คลิกตรงนี่
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)