ในช่วงปีใหม่ของทุกๆปี ชาวไทยนิยมไปเที่ยวมาเลเซียกันเป็นจำนวนมาก สำหรับปี 58 นี้ ท่านใดที่กำลังมองหาโปรแกรมเที่ยวมาเลเซีย ปีใหม่ ราคาถูกๆ เริ่มจากหาดใหญ่ หากท่านซื้อตั๋วราคาถูกๆ ไว้แล้ว แต่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหน ท่านเข้าเว็บมาถูกที่แล้วครับ ลองนำโปรแกรมเที่ยวปีใหม่ ไปมาเลเซีย กับเรา ในราคาถูกมากๆ ครับ เปิดรับจองแล้วตั้งแตาต้อนนี้ครับ
แหล่งท่องเที่ยวเด่นๆ ของโปรแกรมทัวร์นี้
1. กรุงกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส พระราชวังอิสต้าน่า เมอร์เดก้าสแคว และแหล่องช้อปปิ้งอื่นๆ
2. เมื่องใหม่ปุตราจาย่า
3. เก็นติ้งไฮแลนด์ ดินแดนแห่งความสุข
4. คาเมร่อนไฮแลนด์ หลังคาโลกแห่งมาเลเซีย
จุดเด่นของโปนแกนมทัวร์นี้ เช่น
1. คณะครบ 20 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน (หมายถึงฟรีคนที่ 21 ครับ)
2. มีบริการแจกน้ำปล่าววันละ 1 ขวด
3. มีบริการแจกน้ำผลไม้ และขนมวันละ 1 ชุดต่อท่าน
4. มีมัคคุเทศก์เป็นคนไทยคอยบริการท่านตลอดการเดินทาง
5. มีสต๊าฟคนไทยให้บริการตลอดการเดินทาง
ุ6. ราคานี้เรารวมทริปมัคคุเทศก์และคนขับรถเอาไว้แล้ว ท่านไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะวันที่เดินทาง
ึ7. หากคณะต้องการอาหารในโปรแกรมทัวร์เพิ่ม คิดเพิ่มมื้อละ 150 ต่อท่าน
8. นำเที่ยวเมืองศูนย์ราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย ณ เมืองใหม่ปุตราจาย่า
9. จัดอาหารค่ำที่คาเมร่อนให้คณะแบบสตีมโบ้ท
กำหนดวันที่เดินทาง หากท่านมีคณะครบ 30 ท่านขึ้นไป สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
หรือ จะเลือกจอยทัวร์ขึ้นปีใหม่ วันที่ 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 58 / 1-3 ม.ค. 58
ราคาเริ่มจากหาดใหญ่ ท่านละ 3,950 บาท รวมอาหารเช้า 2 มื้อ
วันแรก
หาดใหญ่ ด่านสะเดา มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า
05.00 น.
มัคคุเทศก์ของเที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับ และช่วยท่านในการจัดเก็นสัมภาระขึ้นรถ พร้อมแล้วนำคณะเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์กับการ เที่ยวมาเลเซียปีใหม่ ผ่านด่านสะเดา และด่านจังโหลนของประเทศมาเลเซีย
เที่ยง
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ จุดแวะพักระหว่างทาง จากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์
14.00 น.
คณะเดินทางถึง พระราชวังอิสต้าน่าเนการ่า ให้คณะเยี่ยมชมจากด้านนอกของพระราชวัง พร้อมทั้งถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นนำคณะสู่ ย่านบาตูเคป เพื่อเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ ร้าอายัฟ และร้านขายสินค้าโอท็อปประเทศมาเลเซีย ณ ร้าซักเซ็ตไนต์ จากนั้นได้เวลานำคณะสู่ จุดถ่ายรูป ณ ตึกปิโตนัส ที่เป็นสัญญษลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย หากมีเวลานำคณะไปเลือกซื้อสินค้าที่เป็นไฮไลน์ของประเทศมาเลเซีน นั้นก็คือ โชโกแล็ตของแท้จากโรงงาน มาได้เวลาที่เหมาะสม นำคณะเดินทางสู่ เมืองใหม่ปุตราจาย่า ให้ท่านได้ถ่ายรูปตอนเย็นอากาศไม่ร้อน และที่สำคัญช่วงเย็นรูปจะออกมาสวยงามมาก จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ร้านอาหาร
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (1) ทางทัวร์จัดเลี้ยง
พัก
นำคณะเข้าพัก ณ PUDU PLAZA HOTEL KL พักห้องละ 2 ท่าน โรงแรมยูย่านบูกิส สะดวกเรื่องการช้อปปิ้ง
วันที่สอง
กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ คาเมร่อนไฮแลนด์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) จากนั้นำคณะเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ดินแดนแห่งความบันเทิง และอากาศดีที่สุดแห่ของประเทศมาเลเซีย
หลังจากคณะเดินทางถึง สถานีกระเช้า เคเบิ้ลคาร์ มัคคุเทศก์นำคณะเดินขึ้นไปยังสถานีเคเบิ้ลคาร์เพื่อเดินทางสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทางประมาณ 3 กว่ากิโลเมตร ใช้เวลาโดยประมาณ 15 นาที เมื่อถึงสถานีปลายทางมัคคุเทศก์นำคณะชม และแนะนำจุดต่างๆ บนเก็นติ้ง เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม หลังจากนั้นก็ปล่อยให้คณะอิสระตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมาย
เที่ยง
อิสระรับประทานอาหารเที่ยงบนเก็นติ้งตามอัธยาศัย เมื่อได้เวลลานัดหมายมัคคุเทศก์จะนำคณะเดินทางลงจากยอดเขาเก็นติ้งด้วยเคเบิ้ลคาร์เหมือนเดิม เพื่อเดินทางสู่ เมื่องแห่งความสุข คาเมร่อนไฮแลนด์
เมื่อใกล้ถึงภูเขาที่คาเมร่อน ท่านสามารถสังเก็ตได้ว่าจะมีเนินเขา สลับกับภูเขาที่มีบ้านคน พร้อมทั้งสวนผัก ผลไม้และไร่ข้าวโพดเมื่องหนาว นอกจากนี้ยังมีไร่ชาที่มองแล้วสวยงามสุดลูกหูลูกตา ลักษระการตั้งบ้านเรือนที่นี่จะแบ่งเป็นสามชุมชุนหลักตามหุบเขา นอกจากนี้ที่คาเมร่อนไฮแลนด์ยังเก็บความลับของราชาไหมไทย จิมทอมสัน ไว้อย่างไม่มีใครรู้อีกด้วย เพราะเขาเชื่อกันว่าจิมทอมสัน ได้หายตัวไปที่คาเมร่อนแห่งนี้
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (3)
พัก
นำคณะเข้าพัก ณ HERITAGE HOTL
วันที่สาม
คาเมร่อนไฮแลนด์ ตลาดเช้า ไร่ชา สวนกระบองเพชร ไร่สตอเบอร์รี่
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) จากนั้นนำคณะชมตลาดเช้า เลือกซื้อของเมืองหนาว เช่น สตอเบอร์รี่ ผักสด ข้าวโพดเผา เป็นต้น เที่ยวชมจนทั่วแล้วนำคณะเดินทางไปไร่ชา ถ่ายรูปและจิปชาท่ามกลางบรรยกาศที่หนาวๆ โรแมนติกมากครับ และจากนั้นนำท่านชม ฟาร์มกระบองเพชร ที่มีหลากหลายสายพันธิ์ ท่านสามารถซื้อกลับมาปลูกได้เลยครับ และระหว่างทางให้ท่าแวะชม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสตอเบอร์รี่ ณ สวนสตอเบอร์รี่
เที่ยง
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นได้เวลานำคณะเดินทางกลับสู่ด่านสะเดา
17.30 น.
หากเรากลับมาถึงด่าน แล้วตรงดิวตี้ฟรีที่ด่านจังโหลนยังไม่ปิด เราจะแวะให้คณะช้อปปิ้งเพิ่มเติม ณ THE DUTYFREE ZONE จากนั้นนำคณะประทับตราหนังสือเดินทางเข้าประเทศไทย ณ ด่านสะเดา
ค่ำ
เดินทางถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ
ราคาต่อท่านตามโปรแกรมทัวร์นี้ ท่านละ 3,950 บาท
อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1. ค่ารถบริการตลอดการเดินทาง
2. ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
3. ค่าอาหาร 4 มื้อ
4. ค่าประกันภัยการเดินทาง
5. ค่ามัคุเทศก์ไทยบริการตลอดการเดินทาง
6. ค่าสต๊าฟคนไทยบริการตลอดการเดินทาง
7. ค่าน้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
8. ค่าน้ำผลไม้ และขนมบริการวันละ 1 ชุด
9. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. อาหารบ้างมื้อในโปรแกรมทัวร์ตามที่ระบุ
โปรแกรมทัวร์นี้เป็นโปรแกรมทัวร์ปีนัง เก็นติ้งไอแลนด์ ที่เหมาะกับคณะกรุ๊ปส่วนตัวที่คณะ 30 ท่านขึ้นไป ต้องการเดินทางติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ที่ 075 502 938 / 085 384 0228
ต้องการดูผลงานการนำเที่ยวของเรา ดูที่ เที่ยวสนุกทัวร์ที่วี
ตรวจสอบใบอนุญาต ประกอบธุรกิจของเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ก่อนซื้อทัวร์ได้   ที่นี่

แนะนำบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ฯ เพื่อยืนยันว่าเรามีตัวตนอยู่จริง ท่านจะได้สบายใจมากยิ่งขึ้นเมื่อตัดสินใจซื้อทัวร์กับเราแล้ว
หากท่านต้องการดูโปรแกรมทัวร์ปัจจุบัน คลิกที่นี่
รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย
รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย
รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- บริษัททัวร์ในหาดใหญ

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์กระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ เกาะลังกาว

- ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์ลังกาวี ทัวร์ทะเลแหวก สตูล ทัวร์ล่องแก่งชมธรรมชาติ มะนัง
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน (ไปเช้าวันแรก - กลับค่ำวันที่สอง)
ทัวร์เกาะลังกาวีวันเดย์ (ไปเช่า กลับเย็น )

 

 

 

 

 

 

รวมโปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ข้อมูลทุกเรื่องบนเกาะหลีเป๊ะ
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)