ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

ทานที่มีตั๋วเรื่องบินบินมาลงสนามบินกระบี่แล้ว หรือ ยังไม่มีตั๋วเรื่องบินแต่ยากจะไปเที่ยวทั้งกระบี่ ทะเลตรัง และเกาะลังกาวี ซึ่งเป็นโปรแกรมทัวร์สุดคุ้ม แถมราคาถูกกว่าทัวร์ที่อื่นๆ เพราะเราเป็นทัวร์ตรงที่ตั้งอยู่จังหวัดตรัง เราไม่ได้ส่งต่อให้ทัวร์ที่อื่นๆ ทำให้แพคเกจทัวร์เราถูกกว่าทัวร์ที่อ่านๆ เกือบทุกโปรแกรมทัวร์ แต่วันนี้จะมานำเสนอ ทัวร์กระบี่ ทะเลตรัง ลังกาวี 4 วัน 3 คืน
วันแรก
สนามบินกระบี่ - หาดไร่เลย์ - เกาะไก่ - เกาะไก่ - เกาะปอดะ - ทะเลแหวก (เกาะทับ เกาะหม้อ)  ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะลังกาวี 4 วัน 3 คืน
เช้า
รับคณะจากสนามบิน จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ หาดนพรัตน์ธารา
จากนั้ลงเรือ เดินทางไปประมาณ 10 นาที่ ถึงอ่าวไร่เลย์ ให้ท่านแวะเล่นนำ้เดินหน้าหาด หรือ ชมการปีนหน้าผา
จากนั้น เดินทางไปดำน้ำดูปะการัง ณ จุดดำน้ำเกาะไก่ ที่เกาะมีลักษณ์เหมือนหัวไก่ตัวเมีย เพราะไม่มีหงอน
จากนั้นไปแวะทานอาหารเที่ยงกันที่ เกาะปอดะ เป็นเกาะที่มีชายหาดกว่าง มากเหมาะกับการเล่นน้ำ และถ่ายรูปหน้าหาดเป็นอย่างมาก
เมื่อ
ถึงเวลาแหวกของ ทะเลแหวกกระบี่ ซึ่งจะแหวกระหว่าง เกาะทับกับเกาะหม้อ ให้นักท่องท่องเที่ยวสามารถเดินไปยังอีกเกาะหนึ่งได้เลยครับ
เมื่อท่านเบื่อแล้วทางเราก็จะนำคณะเดินทางกลับไปยัง ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พัก
นำคณะเข้าพัก ณ โรงแรมกระบี่ฟรอนเบย์ เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว
วันที่สอง
กระบี่-ท่าเรือปากเมง-เกาะเชือก-เกาะไหง-เกาะกระดาน-ถ้ำมรกต
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น.
จากนั้นเดินทางต่อสู่ ท่าเรือปากเมง จังหวัดตรัง เพื่อทำการท่องทะเลตรังในวันนี้
09.00 น.
เตรียมตัวลงเรือ เพื่อไปยังจุดดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะเชือก จุดดำน้ำอันแสนสวยของชาวตรัง และเดินทางไปต่อ ณ เกาะไหง ให้ท่านพักผ่อน และเล่นน้ำอย่างจุใจ จากนั้นเดินทางสู่ เกาะกระดาน
ระหว่างทาง
บนเรือบริการอาหารกลางวัน และผลไม้
จากนั้นเช็ญท่านเล่นน้ำหรือ ดูปะการังน้ำตื้นหน้าหาดได้อย่างจุใจครับท่าน จนสมควรแกเวลาและสภาพน้ำในแต่ละวัน นำคณะเดินทางสู่ เกาะมุก แหล่งที่เป็นจุดไฮไลน์ของท้องทะเลตรัง นั้นก็คือ ลอดถ้ำมรกต ทะเลตรัง ครับ
จากนั้น
นำคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากเมง
เมื่อถึงท่าเรือ หลังจากเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเสร็จ นำคณะเดินทางสู่ จังหวัด สตูล
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พัก
นำคณะเข้าพัก ณ โรงแรมเดอะวันบูติคโฮเทลสตูล
วันที่สาม
ท่าเรือตำมะลัง-เกาะลังกาวี-สุสานพระนางมัสสุหรี-เคเบิ้ลคาร์เกาะลังกาวี-ตลาดกัวร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น.
นำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือตำมะลัง เพื่อเดินทางสู่ เกาะลังกาวี
09.30 น.
เรือออกเดินทางสู่ เกาะลังกาวี เป็นเรือเฟอร์รี่ข้ามฝาก วิ่งตามเส้นทางลัดเลาะตามเกาะต่างๆ ไม่ออกทะเลกว่าง ปลอดภัยตลอดทั้งปี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.
เมื่อ
ถึง เกาะลังกาวี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของเกาะลังกาวี จากนั้นเดินไปขึ้นรถ แล้วเดินทางสู่ จุดแรกของทริป นั้นก็คือ สุสานพระนางมัสสุหรี หนึ่งในตำนานของเกาะลังกาวีที่ทำให้เกาะลังกาวีเป็นที่รู้จักของคนทั้งโลก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย
นำคณะไป ชม พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธี อดีตนายกรัฐมนตรี 22 สมัยของประเทศมาเลเซีย ที่มีโซลจัดแสดงถึง 3 อาคาร
จากนั้นเดินทางต่อ ไปยัง เคเบิ้ลคาร์เกาะลังกาวี ที่ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรเจคที่ดึงดูนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเกาะลังกาวีได้อย่างไม่น้อยเลยทีเดียวในแต่ละปี
เมื่อ
สมควร แก่เวลานำคณะเดินทางต่อ สู่ ย่านตลาดกัวร์ แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีของเกาะลังกาวี มีของทุกอย่างที่ท่านยากได้
จากนั้นรับประทานอาหารค่ำ
พัก
นำคณะเข้าพัก ณ BELLAVESTA KANGKAWI HOTEL
วันที่สี่
เกาะลังกาวี-กระบีฺ่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น.
นำท่านเดินทางไปท่าเรือเจสตี้ เพื่อเตรียมตัวผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วเดินทางกลับ
08.00 น.
เดินทางกลับสู่  ท่าเรือตำมะลังสตูล
09.00 น.
ถคงท่าเืรือนำคณะเดินทางต่อสู่ สนามบินกระบี่
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
17.00 น.
ส่งคณะเดินทางกลับ ณ สนามบินกระบี่
หากท่านสนใจเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์นี้ ควรเป็นคณะส่วนตัวตั้งแต่ 6 ท่าน ขึ้นไป ราคาจะถูกกว่า เลือกวันเดินทางตามที่ท่านสะดวกได้เลยครับ โทรสอบถามที่ 085 384 0228 /075 502 938 หากท่านต้องการดูโปรแกรมทัวร์อื่นๆ อีกมากมาย ให้คลิกที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ของจังหวัดพังงา
ลังกาวีทรีดีอาร์ทมิวเซี่ยม (Lungkawi 3D Art Museum) มีอะไรหน้าเที่ยวบ้าง เรามาดูกัน
เที่ยวทะเลกระบี่, ทะเลตรัง , ทะเลสตูล , เกาะลังกาวี เริ่มจากสนามบินกระบี่
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41/00335 โทร.085 384 0228 / 075 502 938 ที่ตั้ง10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
ทัวร์กระบี่ ตรัง เกาะลังกาวี 4 วัน 3 คืน