ทัวร์ทะเลแหวก หยงสตาร์ ; ทัวร์ทะเลแหวกตรัง ; ทัวร์ทะเลแหวกตรัง 2 วัน 1 คืน ; เที่ยวหยงสตาร์ ปะเปลี่ยน ; ทะเลตรัง
กลับไปทัวร์หน้าแรก
วันนี้มาแนะนำแพคเกจเที่ยวทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน เที่ยวครบ เช่น ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะไหง และรวมถึงทะเลแหวก หยงสตาร์ ด้วยครับ โดยแพคเกจทัวร์ตรังนี้ ท่านสามารถหาซื้อตั๋วเครื่องบินราคาถูกแล้วมาซื้อแพคเกจทัวร์ตรังกับเราได้เลยครับ ตามรายการนำเที่ยวดังนี้ครับ
วันแรก
สนามบินตรัง-ปากเมง-เกาะกระดาน-เกาะไหง-เกาะเชือก-ถ้ำมรกต-เมืองตรัง
06.00 น.
ทุกท่านเช็คอิน ณ เคาร์เตอร์สายการบินนกแอร์
07.20 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินตรัง โดยสายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่ DD7400
08.35 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินตรัง จากนั้นมัคคุเทศก์ของเที่ยวสนุกทัวร์รอรับ และพาท่านเดินทางต่อไปยังท่าเรือปากเมง
09.30 น.
นำคณะลงเรือ มุ่งหน้าสู่ จุดดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะกระดาน ทะเลตรัง เป็นจุดที่มีน้ำทะเลใสมากครับ และมีฝูงปลาให้ท่านดูหลากหลาน
จากนั้นเราเดินทางไปขึ้น เกาะไหง เกาะที่มีชายหาดสวยงาม และมีรีสอร์ทสุหรูมากมายครับ เช็ญแวะถ่ายรูป และเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้น เราก็พร้อมกันรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย
หลังอาหารย่อน เราเดินทางไปดำน้ำตื้นดูปะการังกันที่ จุดดำน้ำเกาะเชือก
จากนั้นมัคคุเทศก์ก็จะนำคณะเดินทางเข้าสู่ ถ้ำมรกต แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นหนึ่งในอันซีนของทะเลตรังเลยครับผม
เมื่อ
ได้เวลาที่เหมาะสมนำคณะเดินทางกลับฝั่ง ที่ท่าเรือปากเมง ครับ
เมื่อถึงท่าเรือปากเมง นำคณะเดินทางกลับสู่ ที่พัก ณ โรงแรมในตัวเมืองตรังครับ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
วันที่สอง
เมืองตรัง-ทัวร์ทะเลแหวก หยงสตาร์-สนามบินตรัง-ดอนเมือง
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
จากนั้นเดินทางสู่ อำเภอปะเลี่ยน มาชมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของทะเลตรัง ณ ทะเลแหวก หยงสตาร์ ท่านจะได้นั่งเรือไปยังจุดที่เป็นทะเลแหวกกลางทะเล และถ่ายรูปกับมุมต่างๆ ซึ่งเป็นสิงมหัสจรรย์ของทะเลอันดามันเลยครับผม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
แวะเลือกซื้อของฝาก ณ ร้านของฝากเค้กกณิฐา
จากนั้นให้ท่านมาแวะถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คใหม่ของ เขาพับผ้า ณ ลานประตูสู่ อันดามัน ที่จัดแสดงได้อย่างสวยงามครับ
จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินตรัง
17.55 น.
คณะเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7411
19.25 น.
คณะเดินทางถึง ดอนเมืองโดยสวัสดิภาำพ
ราคา: ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง/วันที่เดินทาง/โรงแรมที่เลือก/มื้ออาหารที่เลือกครับ
สอบถามที่ 075 502 938 // 085 384 0228 // 081 415 5955
เที่ยวทะเลตรัง เลือกทัวร์คนในพื้นที่ ราคาถูกกว่าแน่นอนครับผม
รวมแพคเกจทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน
ท่านสามารถเลือกท่องเที่ยวทะเลตรัง แบบเพคเจกทัวร์ในราคาถูกๆ กับไกด์ในพื้นที่ได้ โดยเลือกโปรแกรมทัวร์แล้วโทรสอบถามราคาที่ 075 502 938 / 085 384 0228
ข้อมูลจังหวัดตรัง และทัวร์ทะเลตรัง
เที่ยวตรัง |  บริการนำเที่ยวตรัง |  จองห้องพักที่ตรัง |  เกาะรอก  |  เกาะในจังหวัดตรัง  |  งานวิวาห์ใต้สมุทร  |  เกาะกระดาน  |  ทัวร์เกาะรอก 2 วัน 1 คืน  |  เกาะตะเกียง  |  รถเช่าในตรัง  | 
แพคเกจทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (เลือกได้ตามชอบเลยครับ)
ทัวร์ทะเลตรัง ถ้ำเลเขากอบ 2 วัน 1 คืน  | ทัวร์ทะเลตรัง จากสนามบินตรัง 2 วัน 1 คืน  |  ทัวร์ทะเลตรัง ถ้ำเลสเตโกดอน 2 วัน 1 คืน  | ทัวร์ทะเลแหวก หยงสตาร์ 2 วัน 1 คืน  | ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน  ทัวร์ทะเลตรัง ราคาถูก 2 วัน 1 คืน  | 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบประกอบการเลขที่ 41-00335
ที่ตั้ง 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 075 502 938 // 085 384 0228 // 081 415 5955
ทัวร์ทะเลแหวก หยงสตาร์ ; ทัวร์ทะเลแหวกตรัง ; ทัวร์ทะเลแหวกตรัง 2 วัน 1 คืน ; เที่ยวหยงสตาร์ ปะเปลี่ยน ; ทะเลตรัง