วันนี้เที่ยวสนุกทัวร์ขอแนะนำโปรแกรมทัวร์ไปเที่ยวมาเลเซียแบบประหยัดที่สุด คือ เราเรียนท่านว่าโปรแกรมทัวร์นี้เหมาะกับคณะที่เคยเดินทางไปเที่ยวมาเลเซียมาบ้าแล้ว และเน้นราคาถูก มากๆ เราขอแนะนำโปรแกรมทัวร์ด้านล่างนี้ที่มีอาหารเช้า 2 มื้อ ส่วนมื้ออื่นๆ ทานเองอิสระ แต่การบริการอื่นครบเหมือนเดิมครับ คณะที่เน้นราคาเป็นสำคัญลองดูโปรแกรมทัวร์ดังนี้ครับ เริ่มจากหาดใหญ่นะครับ
แหล่งท่องเที่ยวเด่นๆ ของโปรแกรมทัวร์นี้
1. เก็นติ้งไฮแลนด์ ซึ่งที่นี่เป็นทั้งส่วนสนุกและแหล่งคาสิโน โรงแรม ร้านอาหาร และอากาศที่หนาวๆ นอกจากนี้การขึ้นไปบเก็นติ้งก็ต้องใช้เคเบิ้ลคาร์ขึ้นไป
2. กรุงกัวลาลัมเปอร์ ท่านจะได้ถ่ายรูปกับตึกปิโตนัส ช้อปปิ้งโชโกเล็ต และถ่านรูปหน้าพระราชวังอิสต้าน่า เป็นต้น
3. เกาะปีนัง หลายท่านบอกว่าที่นี่คือ ไข่มุกแห่งเอเซีย มีทั้งวัดไทย วัดพม่า และแหล่งท่องเที่ยว และช้อปปิ้ง เช่น ห้างเกอร์นี ห้างกรีนเบย์ เป็นต้น
4. เมืองศูนย์ราชการของประเทศมาเลเซีย ณ เมืองใหม่ปุตราจาย่า และ มัสยิดสีชมพู
5. ตึกปิโตนัส หรือ ตึกแฝดปิโตนัส ของประเทศมาเลเซีย
จุดเด่นของโปนแกนมทัวร์นี้ เช่น
1. คณะครบ 20 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน (หมายถึงฟรีคนที่ 21 ครับ)
2. มีบริการแจกน้ำปล่าววันละ 1 ขวด
3. มีบริการแจกน้ำผลไม้ และขนมวันละ 1 ชุดต่อท่าน
4. มีมัคคุเทศก์เป็นคนไทยคอยบริการท่านตลอดการเดินทาง
5. มีสต๊าฟคนไทยให้บริการตลอดการเดินทาง
ุ6. ราคานี้เรารวมทริปมัคคุเทศก์และคนขับรถเอาไว้แล้ว ท่านไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะวันที่เดินทาง
ึ7. หากคณะต้องการอาหารในโปรแกรมทัวร์เพิ่ม คิดเพิ่มมื้อละ 150 ต่อท่าน
8. นำเที่ยวเมืองศูนย์ราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย ณ เมืองใหม่ปุตราจาย่า
กำหนดวันที่เดินทาง หากท่านมีคณะครบ 30 ท่านขึ้นไป สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
หรือ จะเลือกจอยทัวร์วันที่ 11-13 ต.ค./18-20 ต.ค./1-3 พ.ย./8-10 พ.ย./15-17 พ.ย. 57
ราคาเริ่มจากหาดใหญ่ ท่านละ 3,850 บาท รวมอาหารเช้า 2 มื้อ
วันแรก
หาดใหญ่ ด่านสะเดา มาเลเซีย ปีนัง
06.00 น.
ทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ตรงหาดใหญ่ ครบแล้วนำคณะเดินทางสู่ มาเลเซีย โดยผ่านด่านสะเดา และด่านจังโหลดฝั่งมาเลเซีย เพื่อมุงหน้าสู่ เกาะปีนัง ระหว่างทางร่วมกิจกรรมต่างๆ บนรถกับทีมงานมัคคุเทศก์
เที่ยง
แวะให้คณะอิสระรับรับประทานอาหารกลางวัน ณ จุดแวะพักรถ ซึ่งจะมีอาหารให้ท่านเลือกทานมากมายและสะดวกมากด้วยครับ เมื่อเสริจแล้วนำคณะเดินทางต่อ
14.00 น.
เวลาโดยประมาณ คณะเดินทางถึงฝั่งบัทเตอร์เวิส เกาะปีนัง นำคณะข้ามสะพานแห่งแรกของมาเลเซีย ที่มีระยะทางกว่า 13 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นสะพานแขวนที่ยาวเป็นอันดับที่ 5 ของโลกแล้วครับ เนื่องจากเกาะปีนังได้สร้างสะพานแห่งที่ 2 ขึ้น มีความยาวกว่า 22 กิโลเมตร เปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วครับ
จากนั้นนำคณะไปชม วัดไทย ที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “ วัดไชยมังคลาราม ” ซึ่งมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย   ตรงข้ามกันให้ท่านได้ชม วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา และแวะถ่ายรูป ณ ป้อมปืนคอนวอลิส ผ่านชม หอนาฬิกาวิตอเรีย และปิท้ายทริปของวันด้วยการไปชมวิว เกาะปีนังสวยๆ ที่ วัดเขาเตา ท่านสามารถมองเห็นเมืองปีนังได้สวยงามมากครับ
ค่ำ
อิสระให้คณะรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ห้างเกอร์นี ซึ่งอยู่ติดกับทะเลปีนัง
พัก
จากนั้นำคณะเข้าพัก ณ The Royal Penang Hotel เป็นโรงแรมสุดหรูระดับ 4 ดาว
ัวันที่สอง
เกาะปีนัง เก็นติ้งไฮแลนด์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) จากนั้นำคณะเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.
เที่ยง
แวะให้ท่านอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
15.30 น.
เวลาโดยประมาณ คณะเดินทางถึงสถานีกระเช้า หรือ เก็นติ้งเคเบิ้ลคาร์ นำคณะนั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นเก็นติ้งใช้เวลาประมาณ 15 นาที จากนั้นถึงสถานนีปลายทางบนยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ มัคคุเทศก์นำคณะเดินไปยังล็อปปี้ของโรงแรม เพื่อรอรับกุญแจก ระหว่างทางมัคคุเทศก์ก็จะแนะนำจุดต่างๆ บนเก็นติ้งให้ทุกท่านทราบ
ค่ำ
อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
พัก
นำคณะเข้าพัก ณ First World Hotel
วันที่สาม
เก็นติ้งไฮแลนด์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส พระราชวังอิสต้าน่า เมอร์เดก้าสแควร์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) จากนั้นำคณะลงจากยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ด้วยกระเช้าเคเบิ้ลคาร์เหมือนเดิม เพื่อเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.
จากนั้นนำคณะแวะซื้อของฝาก ณ ร้านนาฬิกา ร้านสินค้าโอท๊อปมาเลเซีย และร้านโชโกเล็ตส่งออกของประเทศมาเลเซีย
เที่ยง
นำคณะถ่ายรูป ณ ตึกปิโตนัส และเข้าไปช้อปปิ้งและทานอาหารเที่ยงแบบอิสระ ณ ห้าง KLCC ซึ่งเป็นโซลชั้น 1-4 ของตึกปิโตนัส
บ่าย
นำคณะชม เมอร์เดก้าสแควร์ หรือ ชาวมาเลเซียเรียกที่นี่ว่าเป็นลานประกาศอิสระภาพจากอังกฤษของเขา เลยมีสัญญาลักของชาติ นั้นก็คือ ธงชาติที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ที่ระดับความสูง 100 เมตร และต่อด้วยการ ถ่ายรูปหน้า พระราชวังอิสต้าน่าเนก้าร่า จนสมควรแกเวลานำคณะเดินทางสู่ เมืองใหม่ปุตราจาย่า ศูนย์กลางราชการแห่งใหม่และดีที่สุดของประเทศมาเลเซีย ให้ท่านมีเวลาเยี่ยมชม เช่น โซลมัสยิดสีชมพู โซลรัฐสภา โซล ทะเลซาบ และอื่นๆ จนจุใจได้เวลานำคณะเดินทางกลับสู่ เมืองไทย
ค่ำ
คณะเดินทางกลับถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งความประทับใจอย่างแน่นอน
ราคาต่อท่านตามโปรแกรมทัวร์นี้ ท่านละ 3,850 บาท
อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1. ค่ารถบริการตลอดการเดินทาง
2. ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
3. ค่าอาหาร 2 มื้อ
4. ค่าประกันภัยการเดินทาง
5. ค่ามัคุเทศก์ไทยบริการตลอดการเดินทาง
6. ค่าสต๊าฟคนไทยบริการตลอดการเดินทาง
7. ค่าน้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
8. ค่าน้ำผลไม้ และขนมบริการวันละ 1 ชุด
9. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. อาหารบ้างมื้อในโปรแกรมทัวร์ตามที่ระบุ
โปรแกรมทัวร์นี้เป็นโปรแกรมทัวร์ปีนัง เก็นติ้งไอแลนด์ ที่เหมาะกับคณะกรุ๊ปส่วนตัวที่คณะ 30 ท่านขึ้นไป ต้องการเดินทางติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ที่ 075 502 938 / 085 384 0228
ต้องการดูผลงานการนำเที่ยวของเรา ดูที่ เที่ยวสนุกทัวร์ที่วี
ต้องการดูที่ตั้งบริษัทว่ามีตัวตนอยู่จริง คลิกที่นี่
หากท่านต้องการดูโปรแกรมทัวร์ปัจจุบัน คลิกที่นี่    หน้า ทัวร์เกาะลังกาวี
รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย
รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย
รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- บริษัททัวร์ในหาดใหญ

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์กระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ เกาะลังกาวี

- ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์ลังกาวี ทัวร์ทะเลแหวก สตูล ทัวร์ล่องแก่งชมธรรมชาติ มะนัง
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน (ไปเช้าวันแรก - กลับค่ำวันที่สอง)
ทัวร์เกาะลังกาวีวันเดย์ (ไปเช่า กลับเย็น )

 

 

 

 

 

 

รวมโปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ข้อมูลทุกเรื่องบนเกาะหลีเป๊ะ
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)