ลังกาวี 2 วัน 1 คืน
ลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เริ่มเดินทางจากท่าเรือตำมะลังที่จังหวัดสตูล หรือ หากท่านจะให้เริ่มจากหาดใหญ่ หรือ จากสนามบินตรัง เราก็สามารถจัดให้ท่านได้ ทริปนี้แนะนำเป็นการท่องเที่ยวลังกาวีแบบ 2 วัน 1 คืน ที่วางแผนการท่องเที่ยวอย่างดีให้ได้เที่ยวครบ แหล่งท่ิิองเที่ยวที่เป็นไฮไลต์ของเกาะลังกาวี และแหล่งท่องเที่ยวที่ทัวร์อื่นไปได้พาท่านไป เราจัดสรรเพิ่มเติมให้ท่านได้เที่ยวลังกาวี แบบผู้นำเที่ยวลังกาวีที่ชำนาญและเจาะลึกครับ
วันแรก
ท่าเรือตำมะลัง-พิพิธภัณฑ์พระนางมัสสุหรี-ลังกาวีจีโอปาร์ค
08.00 น.
คณะทุกท่านพร้อมกันเช็คอินที่ท่าเรือตำมะลัง ไกด์ของเที่ยวสนุกทัวร์ฯ ให้การต้อนรับ และอธิบายข้อมูลต่างๆ
พร้อมกับอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารผ่านด้านให้ทุกท่าน
09.30 น.
เรือออกจากท่าเรือตำมะลังสู่ เกาะลังกาวี นั่งเรือประมาณ 1 ชม.
บนเรือเที่ยวสนุกทัวร์มีบริการน้ำผลไม้ และขนม
11.30 น.
เวลามาเลเซียเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม. เมื่อเราเดินทางมาถึงเกาะลังกาวีก็ต้องผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นก็นัดรวมพลกันเพื่อเดินไปขึ้นรถยังลานจอดรถ
จากนั้น
เราเดินทางไปยัง สุสานพระนางมัสสุหรี แหล่งท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของเกาะลังกาวี ระหว่างทางนั่งรถไปก็จะได้ฟังเรื่องราวของพระนางมัสสุหรีจากไกด์ และชมบ้านเรือของชาวลังกาวีไปพร้อมๆ กัน
เมื่อมาถึงที่สุสานพระนางมัสสุหรี ไกด์ก็จะพาคณะไปชมส่วนต่างๆ เช่น บ้านพักของพระนางมัสสุหรี หลุมฝั่งศพของพระนางมัสสุหรี และพิพิธภัณฑ์ที่รวมชีวประวัติของพระนางมัสสุหรี เป็นต้น ครับ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
จากนั้นพาคณะเดินทางสู่ ย่านหมู่บ้านจีโอปาร์ค
ระหว่างทาง แวะชม และถ่ายรูปที่ หาดทรายดำ หนึ่งในตำนานเกาะลังกาวี ที่ว่ากันว่า เป็นผมมาจากคำสาปของ พระนางมัสสุหรีเช่นกันครับ
จากนั้นเดินทางต่อสู่ จีโอปาร์คลังกาวี
เมื่อ
มาถึงที่ จีโอปาร์ค คณะลงเรือ เพื่อเดินทางไปชม นกอินทรีย์เกาะลังกาวี ตัวเป็นๆ โดยคนเรือจะเรียกนกมาให้นักท่องเที่ยวชม ด้วยการให้อาหาร เช่น พวกเศษปลาต่างๆ ครับ
จากนั้นนั่งเรือไปชมที่ กระชังปลา ซึ่งมีการเลี้ยงปลา โดยธรรมชาติ และรับชมวิธีชีวิตของปลาตามธรรมชาติ เสร็จแล้วพาคณะนั่งเรือต่อไปยังปากอ่าวลังกาวี เพื่อไปถ่ายรูปกับป้ายกลางทะเลที่เขียนว่า Geopark Langkawi จากนั้นเดินทางกลับสู่ ท่าเรือจีโอปาร์ค
จากนั้นเดินทางไปยังร้านอาหารค่ำ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)
จากนั้นเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก
พัก
เข้าพัก ณ โรงแรมบาฮาเกียร์ลังกาวี
วันที่สอง
ออเรนทอลวิลเลจ(เคเบิ้ลคาร์ สกานแร็ค สกายโดม)-ตลาดกัวฮ์-ท่าเรือตำมะลัง
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
08.00 น.
พาคณะเดินทางสู่ หมู่บ้านออเรนทอลวิลเลจ
ซึ่งจะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ถูกสร้่างขึ้น ให้เป็นบรรยากาศของสวนสนุกขนาดใหญ่ แบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น ย่านสะพานญี่ปุ่น ย่านช้อปปิ้ง และโซนภาพวาด 3 มิติ
(หรือหากท่านต้องการซื้ออ๊อฟชั่นทัวร์เพิ่ม ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ราคา 450 บาท ซึ่งตั๋วใบนี้รวม สกายแค็ป สกายแร็ค สกายโดม)
เมื่อเที่ยวที่หมู่บ้านออเรนทอลวิลเลจเสร็จแล้ว พาคณะเดินทางสู่ ย่านตลาดกัวฮ์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)
ถึง
ย่าน ตลาดกัวฮ์ ซึ่งเป็นย่านร้านค้าสินค้าปลอดภาษีที่มีสินค้ามากมาย
เช่น ขนม ร้องเท้า กระเป๋า น้ำหอม เป็นต้น ให้เวลาท่านที่นี่พอสมคาร
จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือเจสตี้
พาคณะมาถ่ายรูปรวมกันที่ ลานนกอินทรีย์ หรือ ที่คนมาเลเซียเรียกว่า ดาตารันลัง
และจากนั้นให้เวลาท่านในการเลือกซื้อของ หรือ ช้อปปิ้งเพิ่มเติมที่ร้านค้าบริเวณท่าเรือเจสตี้
17.00 น.
เวลามาเลเซีย พาคณะเดินทางกลับสุ่ท่าเรือตำมะลัง โดยเรือเฟอร์รี่
17.00 น.
คณะเดินทางถึง ท่าเรือตำมะลัง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าเรือเดินทางไปกลับ
2. ค่ารถตลอดการเดินทาง
3. ค่าอาหาร 4 มื้อ
4. ค่าที่พัก 1 คืน
5. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
6. ค่าประกันภัยการเดินทาง
7. ค่าขนม และน้ำผลไม้ระหว่างการเดินทาง
โปรแกรมใหม่ :: ทัวร์เกาะลังกาวี
เลือกซื้อได้ตามที่ท่านต้องการ
- ซื้อเฉพาะ::  ตั๋วเรือเดินทาง ไป-กลับ (ท่าเรือตำมะลัง-เกาะลังกาวี)
ราคาท่านละ 600 บาท
- ซื้อเฉพาะ :: เช่ารถตู้ + คนขับในลังกาวี ราคา 1,800 บาท
- จองห้องพัก+อาหารเช้า 2 ท่านต่อห้อง ที่ Bahagis Hotel Lungkawi
ราคาห้องละ 990 บาท
- ซื้อเฉพาะ :: ตั๋วขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี (รวม Sky Cab,Sky Dome,Sky Rex)
ราคาท่านละ 450 บาท
- จองเฉพาะไกด์คนไทยพาเที่ยวในเกาะลังกาวี
ราคาวันละ 1,500 บาท
 
จองด่วนที่ เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล โทร. 085 384 0228  // 081 415 5955  // 075 502 938
Line ID:: teaw_sanook
ติดตาม FB:: เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล  | ติดตามเราทาง YouTube ที่ช่อง :: เที่ยวสนุกทัวร์ แอนด์แทรเวล
ข้อมูลท่องเที่ยวมาเลเซีย
| - กัวลาลัมเปอร์
| - เกาะลังกาวี | - เก็นติ้ง ไฮแลนด์ | - ปุตราจาย่า| - คาเมร่อนไฮแลนด์| - ตลาดผักผลไม้ที่คาเมร่อน| - โรงแรมที่คาเมร่อน | - บรรยากาศที่คาเมร่อน | - ฟาร์มผึ้งที่คาเมร่อน | - ไร่ชาที่คาเมร่อน| - เกาะปีนัง | - ป้อมปราการคอร์เวลลิส | - จอร์จทาวน์ | - พิพิธภัณฑ์ปีนัง | - โบสถ์ St. George | - ตึกคอมต้า| - วัดไทยชัยมัคคลาราม (วัดไทย) | - วัด Dharamikarama (วัดพม่า) | - วัดเค็กล็อกซี่ (วัดเขาเต๋า) | - ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน| - ทัวร์ปีนัง 2 วัน 1 คืน| - ทัวร์เกาะลังกาวีจากหาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน| - ตำนานพระนางมัสสุหรี| - เกาะลังกาวี เมืองท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง| - ประวัติพระนางมัสสุหรี เกาะลังกาวี| - โปรแกรมทัวร์ลังกาวี| - เลโก้แลนด์ มาเลเซีย| - ท่องชมนครกัวลาลัมเปอร์| - สถานที่สำคัญในเกาะลังกาวี
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตธุรกิจเลขที่ 41-00335
ที่ตั้งสำนักงาน :: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 085 384 0228 // 075 502 938
ช่องทางติดต่อ :: FB: เที่ยวสนุกทัวร์ แอนด์แทรเวล YouTube ช่อง: เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล Line ID: teaw_sanook