ท่านที่ต้องการจะมาเที่ยวเกาะลังกาวี จากการที่หาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตมา ท่านจะเห็นได้ว่าสื่อท่องเที่ยวเกาะลังกาวี ส่วนใหญ่ จะเป็นของเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล แสดงให้เห็นว่า เที่ยวสนุกทัวร์ฯ เป็นผู้ชำนาญในการนำเที่ยวทริปเกาะลังกาวีอย่างแท้จริง ดังนั้นหากท่านต้องการจองทริปลังกาวี สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตธุรกิจเลขที่ 41-00335 หรือ หาข้อมูลท่องเที่ยวลังกาวีได้ที่ เว็ป www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
ไปหน้าหลักทัวร์เกาะลังกาวี   :: ไปเว็บทัวร์เกาะหลีเป๊ะ  ::  ไปเว็บทัวร์มาเลเซีย  :: ไปเว็บทัวร์สิงคโปร์  :: Line ID: teaw_sanook
ทริปเกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เดินทางจากท่าเรือตำมะลัง (เรือไปเที่ยวเช้า - กลับเรือเที่ยว 17.00 น.ของวันที่สอง)
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ :: Oriental Village ลังกาวี,สุสานพระนางมัสสุหรี,จีโอปาร์ค, พิพิธภัณฑ์เปอร์ดาน่าลังกาวี,ตลาดกัวฮ์
Option Tour:: เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี รวม Sky Cab,Sky Dome,Sky Rax ราคาท่านละ 450 บาท
ข้อดีของโปรแกรมทัวร์ลังกาวีนี้
1. เป็นโปรแกรมทัวร์ได้เที่ยวเต็มๆ แบบไม่รีบ เพราะเรากลับเรือเที่ยวสุดท้ายของวันที่สอง
2. แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลน์ของเกาะลังกาวีได้เที่ยวครบ
3. ไปเรือเที่ยวเช้าวันที่หนึ่ง  และ กลับเรือเที่ยว 17.00 น. เที่ยวสุดท้ายของวันที่สองไม่ต้องเที่ยวแบบรีบๆ
วันแรก
ท่าเรือตำมะลัง-ท่าเรือเจสตี้ลังกาวี-ออเรนทอลวิลเลจ-ตลาดกัวฮ์
08.00 น.
ทุกท่านมาพร้อมกันที่ ท่าเรือตำมะลัง อยู่ที่จังหวัดสตูล เพื่อทำการเช็คอิน และฟังรายละเอียดจากมัคคุเทศก์ของเที่ยวสนุกทัวร์ พร้อมกันจ๊อปหนังสือเดินทางเพื่อออกจากเมืองไทย
09.30 น.
เรือออกจากท่าเรือตำมะลัง
บนเรือทางเที่ยวสนุกทัวร์ฯ มีบริการน้ำหวาน และขนมให้กับคณะ ใช้เวลานั่งเรือประมาณ 1 ชม.
11.30 น.
(เป็นเวลามาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) เมื่อมาถึงท่าเรือเจสตี้เกาะลังกาวี รอรับกระเป๋า และผ่าน ตม.มาเลเซีย ด้วยการจ๊อปพาสปอร์ทฝั่งมาเลเซีย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
เป็นอาหารแบบเซ็นโต๊ะ กับข้าว 6-7 อย่าง นั่งโต๊ะละ 10 ท่าน
บ่าย
พาคณะเดินทางสู่ ย่านภูเขมมัดจิงจัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน ออเรนทอลวิลเลจ ที่ซึ่งเป็นเหมือนสวนสนุกและแหล่งบันเทิงของนักท่องเที่ยว และคนมาเลเซียเอง เชิญท่านถ่ายรูป และเดินช้อปปิ้งในโซลต่างๆ ของ ออเรนทอลวิลเลจ เช่น
- ถ่ายรูปที่โซสะพานญี่ปุ่น
- ช้อปปิ้งสินค้าและโซนเครื่องดื่มและอาหาร
- หรือ เลือกซื้อและชมกิจกรรมต่างที่ หมู่บ้านออเรนทอลวิลเลจ
หรือท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour เพิ่มได้ดังนี้
1. Duk Tour นั่งรถสเทิ้นน้ำสเทิ้นบก เที่ยวรอบเกาะลังกาวี และโซลทะเลลังกาวี
2. ซื้อตั๋วขึ้นชมวิวเกาะลังกาวี หรือ ที่เรียกว่า Cable Car Lungkawi ซึ่งตั๋วนี้จะรวม 3 อย่างด้วยกันครับ คือ เคเบิ้ลคาร์,สกายโดม,และสกายแร็คลังกาวี ราคารวมท่านละ 450 บาท
3. 3D Art Museam หรือ รูปวาด 3 มิติที่เกาะลังกาวี มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกครับ
16.30 น.
พาคณะเดินทางไปยังย่าน ตลาดกัวฮ์  แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีนานาชนิดที่ราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปทั้งในเมืองไทย และในประเทศมาเลเซียเอง
ให้เวลาคณะเดินช้อปปิ้ง ซึ่งร้านค้าจะมีหลายร้าน ลักษณะเป็นอาคารพาณิช 2 ชั้นขายสินค้าทั้งแบนเนมและสินค้าตลาดทั่วไป
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)
จากนั้นพาคณะเข้าสู่โรงแรมที่พัก
พัก
เข้าพัก ณ โรงแรมบาฮาเกียร์ลังกาวี
โรงแรมตั้งอยู่ย่านตลาดกัวฮ์  ตอนเย็นท่านสามารถเดินออกมาซื้อของ หรือ ทานโรตีได้ครับ
วันที่สอง
สุสานพระนางมัสสุหรี-เกลอเรียเปอร์ดาน่าลังกาวี-จีโอปาร์คลังกาวี-ลานนกอินทรีย์หินอ่อนลังกาวี-ท่าเรือตำมะลัง
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ทีห้องอาหารของโรงแรม (3)
07.30 น.
พาคณะออกจากโรงแรมเพื่อเดินทางสู่ สุสานพระนางมัสสุหรี เพื่อรับฟัง และชมเรื่องราวความเป็นมาของตำนานพระนางมัสสุหรี ผู้ซึ่งเขาเล่าว่าเป็นผู้สาปเกาะลังกาวี ไม่ให้มีความเจริญรุ่งเรือถึง 7 ชั่วอายุคน แหล่งท่องเที่ยวเด่นของ จุดท่องเที่ยวที่สุสานพระนางมัสสุหรี เช่น
- ดนตรีแบบมลายูและพิพิธภัณฑ์เรื่องเล่าของพระนางมัสสุหรี
- หลุมฝั่งศพของพระนางมัสสุหรี
- บ้านเรือนของพระนางมัสสุหรี
- พิพิธภัณฑ์รวมเรื่องของพระนางมัสสุหรี
ใช้เวลาเที่ยวที่ สุสานพระนางมัสสุหรีจนได้เวลาที่เหมาะสม จากนั้นพาคณะเดินทางต่อสู่ พิพิธภัณฑ์เปอร์ดาน่าลังกาวี
เมื่อ
เดินทางมาถึง พิพิธภัณฑ์เปอร์ดาน่า หรือ พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเดย์ ที่ซึ่งเก็บรวบรวมเรื่องราวทั้งหมดของอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 4 ของประเทศมาเลเซีย คือ ท่าน ดร.มหาเดย์มูฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งนานถึง 22 ปี
อาคารพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกจัดแสดงไว้ 3 อาคารด้วยกัน ทั้ง 3 อาหารก็จะมีโซลจัดแสดงถึง 2 ชั้น และสิ่งของต่างๆ ทั้งหมดมีมากมายจนต้องมีการสลับกันจัดแสดงคราวละ 6 เดือน นั้นหมายความว่าท่านมาเที่ยวแต่ละครั้งอาจจะไม่เห็น หรือได้เห็นสิ่งของบ้างอย่างก็ได้ครับ
เราใช้เวลาพอสมควรกับการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาเดย์ แห่งนี้
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)
บ่าย
พาคณะเดินทางไปยัง จีโอปาร์คลังกาวี หรือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเกาะลังกาวี ที่ท่านจะได้นั่งเรือไปชม การให้อาหารนกอินทรีย์ที่มีนกจำนวนมากมาโฉบกินอาหารที่เขาให้ และอีกส่วนหนึ่งก็ไปชม การให้อาหารปลาที่เลี้ยงไว้ในกระชังปลา
จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือเจสตี้
ก่อนลงเรือ
พาคณะมาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกับ พระญานกอินทรีย์ หรือ รูปปั่นนกอินทรีย์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของการท่องเที่ยวที่เกาะลังกาวี ที่ทุ่มทุนสร้างกว่า 30 ริงกิตมาเลเซีย
จากนั้นเตรียมตัวจ๊อปพาสปอร์ท เพื่อเดินทางกลับสู่ ท่าเรือตำมะลัง
17.00 น.
(เวลามาเลเซีย) พาคณะนั่งเรือเฟอร์รี่เดินทางกลับสู่ ท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล
17.00 น.
(เวลาไทย) คณะเดินทางท่าเรือตำมะลังโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ไกด์ส่งคณะ ให้คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
โปรแกรมทัวร์นี้รวม
1. ค่าเรือเดินทางไปกลับ
2. ค่ารถตลอดการเดินทาง
3. ค่าที่พัก 1 คืน
4. ค่าอาหาร 4 มื้อ
5. ค่าเข้าชม สุสานพระนางมัสสุหรี,พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีย์,ล่องเรือจีโอปาร์ค
6. ค่ามัคคุเทศก์
7. ค่าประกันภัยการเดินทาง
8. ค่าซ๊อฟดิ้ง ขนมบริการระหว่างการเดินทาง
ราคา :: โปรแกรมทัวร์นี้สอบถามราคาทัวร์ได้ที่เจ้าหน้าที่ โทร. 085 384 0228 // 075 502 938
ข้อมูลท่องเที่ยวลังกาวี มาเลเซีย ::
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย แบบจอยทัวร์วันเดย์ทริป (เดินทางไปตอนเช้า เดินทางกลับตอนเย็น) กำหนดการเดินทางดูตามวันที่ที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ดูโปรแกรมทัวร์
เที่ยวมาเลเซีย
สกายโดม ลังกาวี | เที่ยวมะละกา | คาเมร่อนจากหาดใหญ่ | ทัวร์มะละกา เก็นติ้ง  |  ทัวร์ปีนัง เก็นติ้งไฮแลนด์  |  เที่ยวมาเลเซีย ปีใหม่  |  เที่ยวสิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน  |  ทัวร์เรือสตาร์ครูซ ปีนัง | ราคาทัวร์เก็นติ้ง | ปีนังสตรีทอาร์ท | ทัวร์หลีเป๊ะ+ลังกาวี| ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน | ทัวร์ตรัง+เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน |  ทัวร์กระบี่ ทะเลตรัง เกาะลังกาวี 4 วัน 3 คืน  | ทัวร์ดูงานปีนัง มาเลเซีย  |  แลนด์ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย  | - กัวลาลัมเปอร์ | - เกาะลังกาวี | - เก็นติ้ง ไฮแลนด์ | - ปุตราจาย่า| - คาเมร่อนไฮแลนด์| - ตลาดผักผลไม้ที่คาเมร่อน| - โรงแรมที่คาเมร่อน | - บรรยากาศที่คาเมร่อน | - ฟาร์มผึ้งที่คาเมร่อน | - ไร่ชาที่คาเมร่อน| - เกาะปีนัง | - ป้อมปราการคอร์เวลลิส | - จอร์จทาวน์ | - พิพิธภัณฑ์ปีนัง | - โบสถ์ St. George | - ตึกคอมต้า| - วัดไทยชัยมัคคลาราม (วัดไทย) | - วัด Dharamikarama (วัดพม่า) | - วัดเค็กล็อกซี่ (วัดเขาเต๋า) | - ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน| - ทัวร์ปีนัง 2 วัน 1 คืน| - ทัวร์เกาะลังกาวีจากหาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน| - ตำนานพระนางมัสสุหรี| - เกาะลังกาวี เมืองท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง| - ประวัติพระนางมัสสุหรี เกาะลังกาวี| - โปรแกรมทัวร์ลังกาวี| - เลโก้แลนด์ มาเลเซีย| - ท่องชมนครกัวลาลัมเปอร์| - สถานที่สำคัญในเกาะลังกาวี
แพคเกจทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย ที่ท่านสามารถเลือกซื้อได้
ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน (ทัวร์ยอดนิยม) ราคา 2,790.-
เคเบิ้ลคา - สุสานพระนางมัสสุหรี - พิพิธภัณฑ์ - ช้อปตลาดกัวฮ์
รับ ส่ง จากหาดใหญ่
ช่วงเดินทางคณะส่วนตัว 8 ท่าน ขึ้นไป
เดินทางไปกลับด้วยเรือเที่ยวเช้า
ราคาเริ่มต้นที่ 3,490 บาท
เดินทางวันที่ คณะ 8 ท่านขึ้นไป เดินทางได้ทุกวัน
เดินทางไป กลับ ด้วยเรือเที่ยวเที่ยง
ราคาเริ่มต้นที่ 2,700 บาท
สุสานพระนางมัสสุหรี – Cable Car – บาดังมัสซีรัส – หาดทรายดำ - นกอินทรีย์ – ตลาดกัวฮ
เดินทางวันที่ รับเฉพาะกรุ๊ปส่วนตัว 4 ท่านขึ้นไป
เที่ยวจุดสำคัญครบ เช่น เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี สุสานพระนางมัสสุหรี
หาดทรายดำ พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีย์ ล่องเรือจีโอปาร์ค ตลาดกัวฮ์

ราคาท่านละ 4,300 บาท
เที่ยวครบสถานที่สำคัญ สุสานพระนางมัสสุหรี ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาดกัวฮ์ ถ่ายรูปคู่สัญญาลักษณ์เกาะลังกาวี (นกอินทรีย์)
กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้ง:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร.085 384 0228  // 075 502 938 // 081 415 5955
Line ID:: teaw_sanook
ทริปเกาะลังกาวี