ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

 

วันนี้ผมขแเนะนำโปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน เป็นโปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะที่เหมาะสำหรับการเดินทางช่วงตั้งแต่เดือน พ.ค. ไปจนถึง เดือน กันยายนของทุกๆ ปี โปรแกรมนี้ผมได้เขียนขึ้นเพื่อรองรับไฟล์บินของท่านสมาชิกที่บินมาลงสนามบินหาดใหญ่ แต่หากท่านมีตั๋วเครื่องบินที่ซื้อล่วงหน้ามาแล้วซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้ว เรายินดีไปรับจากจุดต่างๆ ที่ท่านสะดวกเดินทางมาได้เลยครับ เช่น สถานีรถไฟตรัง สนามบินตรัง สถานีรถไฟหาดใหญ่ หรือที่อื่นๆ ที่ท่านสะดวก เพราะเรามีนโยบายในการให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ภาคใต้ของไทย และเขตเมืองหลวงของประเทศไทยทุกจังหวัด และจะพัฒนานวัฒกรรมให้พร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อตอบสนองท่านสมาชิกอย่างทั่วถึง และรวดเร็ว ถูกต้อง ครับ วันนี้ลออ่านดูโปรแกรมทัวร์หาดใหญ่ ลังกาวี หลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน ดูก่อนนะครับ
เกาะลังกาวี ตำนานพระนางมัสสสุหรี และ เกาะหลีเป๊ะ ที่สุดแห่งจุดดำน้ำทะเลอันดามัน ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
วันแรก
หาดใหญ่ – โรงแรมในหาดใหญ่
18.20 น.
รถตู้พร้อมมัคคุเทศก์รอรับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก
19.00 น.
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หรือ ร้านอาหาร (1) จากนั้นเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย
พัก
นำคณะเข้าพัก  ณ โรงแรมวีแอลหาดใหญ่ หรือ ระดับเดียวกัน
วันที่สอง
หาดใหญ่-ตำมะลัง-สุสานพระนางมัสสุหรี-พิพิธภัณธ์ ดร.มหาธีย์-เคเบิ้ลคาร์-ตลาดกัวฮ์
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
07.00 น.
นำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือตำมะลังสตูล
08.30 น.
คณะเดินทางถึง ท่าเรือตำมะลัง จ.สตูล ให้คณะมีเวลาในการแลกเงิน และเข้าห้องน้ำ พร้อมทั้ง โดยมีมัคคุเทศก์ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทางคณะ
09.30 น.
นำคณะเดินทางสู่หมู่เกาะแห่งมนต์ขลัง “เกาะลังกาวี” โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ  ระหว่านั่งเรือทีมงานมีบริการน้ำหวาน และขนมบริการ พร้อมทั้งดูหนังที่ทางเรือเฟอร์รี่เปิดบริการ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)
10.30 น.
เดินทางถึง เกาะลังกาวี ตรวจหนังสือเดินทาง จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม สุสานพระนางมัสสุรี ผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน บัดนี้ช่วงเวลาได้ผ่านพ้นมาแล้ว เกาะลังการวี ความเจริญรุ้งเรืองขึ้น ต่างคนก็ต่างหลั่งไหลมาเพื่อชม สุสานของพระนางฯ และขอพร (ตามความเชื่อ)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (3)
บ่าย
จากนั้นนำคณะไปชม พิพิธภัณฑ์ ท่าน ดร.มหาธีร์ อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย ที่เก็นรวามรวมของที่ระลึก และรางวัลต่างๆ รวมทั้งของใช้บ้างส่วนในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย ที่จัดแสดงให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกวัน
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) ณ สถานีกระเช้าต้นทาง มีหมู่บ้าน Oriental Village ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามมุมต่างๆ เช่น สะพานญี่ปุ่น มุมของที่ระลึก  ท่านจะได้นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 700 เมตร  ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Clncang ภายในอ้อมกอดธรรมชาติที่เงียบสงบของเกาะลังกาวี และทัศนียภาพของเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติ สายลม  ท้องทะเลสีคราม
ได้เวลาที่เหมาะสมนำคณะเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ง ณ ย่านตลาดกัวฮ์ ให้ท่านได้เลือกสินค้าปลอดภาษีได้อย่างจุใจ อาทิ เหล้า บุหรี่ โรตี เครื่องสำอาง น้ำหอม ช้อคโกแลต เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัวนานาชนิด ฯลฯ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (4)
พัก
นำคณะเข้าพัก  ณ Bellavista Hotel Langkawi หรือ ระดับเดียวกัน
วันที่สาม
เกาะลังกาวี-ท่าเรือปากบารา- เกาะอาดัง – หมู่เกาะหลีเป๊ะ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือกัวฮ์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น พร้อมถ่ายภาพคู่กับ "ดาตารันลัง” พญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก หรือจะเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี บริเวณท่าเรือกัวฮ์ ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
08.45 น.
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ (VIP)  พร้อมอุปกรณ์นิรภัย เช่น สื้อชูชีพ เป็นต้น
09.05 น.
ถึงท่าเทียบเรือตำมะลังโดยสวัสดิภาพ  ทีมงานอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่านในการจัดเก็บสัมภาระขึ้นรถ เพื่อเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (6)
จากนั้น
ออกเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะที่เป็นที่พักของนักท่องเที่ยวเมื่อมาท่องเที่ยวทะเลสตูล ที่นี้มีน้ำทะเลที่สวยงาม ชายหาดที่ขาวละเอียด เหมาะกับการพักผ่อนเป็นอย่างมาก
ช่วงบ่าย
นำคณะไปดำน้ำตื้น ดูปะการัง ณ จุดต่าง ๆ เช่น
- อ่าวตะหลัง เกาะอาดัง
- เกาะกระ
- อ่าวแม่หม้าย
- กองหินขาว
- หาดทรายดูด
- อ่าวประมง
จากนั้น
เมื่อได้เวลาที่เหมาะสม นำคณะเข้าสู่รีสอร์ทที่พัก  ณ วารินทร์บีชรีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องหารหารของรีสอร์ท (7)
จากนั้นให้ท่านอิสระย่านถนนคนเดิน หรือ จะรับผมทะเลหน้าหาดก็ได้บรรยากาศดีครับ
วันที่สี่
เกาะหลีเป๊ะ-ท่าเรือปากบารา-สนามบินหาดใหญ่
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (8)
08.30 น.
นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา เพื่อเตรียมตัวอำลาท้องทะเลสตูล
10.30 น.
คณะเดินทางมาถึงยังท่าเทียบเรือ ปากบารา จากนั้นให้ท่านมีเวลาในการจัดเตรียมของ เข้าห้องน้ำ จากนั้นเชิญคณะขึ้นรถ เพื่อเดินทางต่อสู่ สนามบินหาดใหญ่
12.30 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพฯ
เที่ยว เกาะหลีเป๊ะ ให้ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
ราคา : ให้ท่านแจ้จำนวนผู้เดินทางในกรุ๊ปของท่าน แล้วทางเราจะเสนอราคาให้อีกครั้งครับ โทร.085 384 0228 / 075 502 938
อัตราค่าบริการนี้รวม        
 1. ค่ารถตู้ในไทย และรถบัสในมาเลเซีย
 2. ค่าเรือสปีทโบ้ทนำเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ
 3. ค่าเรือเฟอร์รี่ไปเกาะลังกาวี
 4. ค่าที่พัก  3 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
 5. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ
 6. ค่าอาหาร 8 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
 7. ค่าผลไม้ น้ำดื่ม ขนม น้ำแข็ง
 8. ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการ  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ
 9. ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท
 10. ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกำหนดการเดินทางพร้อม จำนวนผู้เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการสำรองที่พักและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า  ภายใน 15 วัน เป็นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้นี้
เรายังมีบริการนำเที่ยวเส้นทางอื่นๆ อีกมากมาย เพียงท่าน ติดตามเรา ในหน้าหลักของเว็บไซต์ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com (เรามีโปรโมชั่นส่วนลดมากมาย ลองคลิกเข้าไปดูสิครับ)
รวมโปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ข้อมูลทุกเรื่องบนเกาะหลีเป๊ะ
ลังกาวีทรีดีอาร์ทมิวเซี่ยม (Lungkawi 3D Art Museum) มีอะไรหน้าเที่ยวบ้าง เรามาดูกัน
รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย
รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์
รวมเรื่องน่ารู้
รวมเรื่องเมืองตรัง
รวมเรื่องเมืองสตูล
รวมเรื่องเมืองกระบี่
รวมเรื่องเมืองภูเก็ต
รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช

- ตรังโซน

- ทีวีคนตรัง

- เกาะเชือก เกาะม้า

- ถ้ำมรกต

- เกาะกระดาน

- เกาะมุก

- ถ้ำเลเขากอบ

- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

- ของฝากเมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

- ถ้ำมรกต ตรัง

- เกาะกระดาน ตรัง

- เที่ยวทะเลตรัง

- เกาะไหง ตรัง

- ทัวร์เมืองตรัง

- ทัวร์ตรัง กระบี่

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

- ร้านอาหารในตรัง

- ทัวร์ทะเลตรัง

- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

- สตูล

- ท่องเที่ยวสตูล

- เกาะหลีเป๊ะ

- เกาะตะรุเตา

- เกาะไข่

- เกาะอาดัง ราวี

- ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

- เกาะดง เกาะหินซ้อน

- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล

- ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

- ทัวร์เกาะตะรุเตา

- ทัวร์ทะเลสตูล

- บริษัททัวร์ในหาดใหญ

- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี

 

- กระบี่

- ทะเลแหวก

- เกาะปอดะ

- เกาะไก่

- อ่าวโล๊ะซามะ

- เขาขนาบน้ำ

- อ่าวมาหยา

- ไร่เลย์

- เกาะพีพี

- วัดถ้ำเสือ

- สุสานหอย กระบี่

- สระมรกต

- น้ำตกร้อน

- ทัวร์กระบี่ 1 วัน

- ทัวร์กระบี่ เกาะลังกาว

- ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แหลมพรหมเทพ

- วัดฉลอง

- อ่าวฉลอง

- หาดราไวย์

- หาดกะตะ

- หาดกะรน

- ป่าตอง

- หาดกมลา

- ภูเก็ตแฟนตาซี

- ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร

- วัดพระทอง

- แหลมสิงห์

- หาดในหาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นครทูเดย์

- วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

- อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

- หมู่บ้านคีรีวง

- หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้

- หาดสิชล

- อุทยานแห่งชาติเขานัน

- น้ำตกสี่ขีด

- ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช

- เขาพลายดำ

- กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

- บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์ลังกาวี ทัวร์ทะเลแหวก สตูล ทัวร์ล่องแก่งชมธรรมชาติ มะนัง
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน (ไปเช้าวันแรก - กลับค่ำวันที่สอง)
ทัวร์เกาะลังกาวีวันเดย์ (ไปเช่า กลับเย็น )

 

 

 

 

 

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของเราคือ 41-00335
ที่ตั้งคือ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร.085 384 0228 / 075 502 938
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน