ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์

สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท)

สายด่วน 081 415 5955 (คุณใหม่)

กลับ ไปหน้าแรกของเว็บ

ท่านสมาชิก และลูกค้าของเที่ยวสนุกทัวร์ทั้งเก่า และใหม่ ท่านที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือ หรือ ท่านที่เดินทางมาจากสนามบินเชียงใหม่ได้สะดวก ลองดูโปรแกรมทัวร์ตรัง+ลังกาวี 3 วัน 2 คืน เพราะฉะนั้นท่านอยู่ภาคเหนือ จะมาเที่ยวภาคใต้ไม่ยากและใช้เวลาไม่มากอย่างที่คิด ที่สำคัญหากท่านเลือกใช้บริการทัวร์ที่ไม่หวังผลกไไรจนเกินตัวอย่างเรา ท่านก็จะได้เที่ยวตรัง ลังกาวี 3 วัน 2 คืน ที่ราคาถูกกว่าคนอื่นๆ ที่สำคัญท่านจะไม่โดนหลอกอย่างแน่นอน เพราะเราได้จดทะเบียนถูกต้องจากทาง สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ทะเบียนเลขที่ 41-00335 ท่านสามารถเช็คได้เลยก่อนท่านจะโอนเงินทุกครับ ท่านลองเลือกใช้โปรแกรมทัวร์ต่อไปนี้ดูครับกับการท่องเที่ยวทะเลตรัง+เกาะลังกาวี ในปีนีของท่าน และคณะ
วันแรก
สนามบินกระบี่ – ท่าเทียบเรือปากเมง – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก – เกาะม้า – ท่าเทียบเรือปากเมง – เมืองตรัง ทัวร์ตรัง+ลังกาวี
06.35 น
คณะเดินทางจากสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  แอร์เอเซีย  เที่ยวบินที่  FD 3070 เพื่อเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ จังหวัดกระบี่
08.35 น.
เจ้าหน้าที่ของเที่ยวสนุกทัวร์ ให้การต้อนรับคณะ  ณ สนามบินนานาชาติ จังหวัดกระบี่  จากนั่นนำท่านเดินทางสู่  ท่าเทียบเรือปากเมง  จังหวัดตรัง
09.30 น.
นำท่านเดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากเมง จังหวัดตรัง  ให้ท่านได้เข้าห้องน้ำ และเตรียมความพร้อมก่อนลงเรือ
นำท่านลงเรือเพื่อเดินทางสู่เกาะต่างๆ ในทะเลตรัง  สัมผัสกับกลิ่นอายของทะเลอันดามัน และเกาะต่าง ๆ จากนั้นนำท่านเปิดโลกใต้ทะเลอันดามันสู่ ถ้ำมรกต ชมความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้าง ความงดงามเอาไว้ ค้นหาที่มาของชื่อถ้า ลอยตัวฝ่าความมืดเข้าสู่ด้านในภูเขากลางทะเล ได้เวลาพอสมควรนาท่านออกจากถ้ำ ต่อด้วย นำท่านเดินทางสู่ เกาะกระดาน เกาะที่มีความสำคัญที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทรแห่งเดียวของโลก ให้ท่านดาน้าชมปะการังหน้าเกาะสัมผัสกับปะการังหลากชนิด
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง (1)
บ่าย
จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ เกาะเชือก ชมปะการังอ่อนหลากสีสรรค์และปลาการ์ตูนมากมาย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เกาะม้า เกาะที่มีปะการังอ่อน 7 สี ดำน้ำดูปะการัง ดอกไม้ ทะเล หลายชนิด ดูชีวิตต่าง ๆ ของโลกใต้ทะเล ที่ถือได้ว่ายังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก จนได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่  ท่าเทียบเรือปากเมง
16.00 น.
นำท่านเดินทางถึง ท่าเรือปากเมง  ให้ท่านได้มีเวลาในการเข้าห้องน้ำ
16.30 น.
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่  อำเภอเมืองตรัง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)   ทัวร์ทะเลตรัง ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
พัก
Eco  Inn  Hotel  Trang  ( หรือเทียบเท่าระดับ  3 ดาว )    ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
ตรัง–ท่าเทียบเรือตำมะลัง–สุสานพระนางมัสสุหรี–พิพิธภัณฑ์มหาธีร์–เคเบิ้ลคาร์–ตลาดกัวฮ์   
06.00 น.
นำท่านเดินทางสู่  ท่าเทียบเรือตำมะลัง  จังหวัดสตูล  บริการอาหารเช้าบนรถ  (3)  แบบกล่อง + น้ำดื่ม  
09.00 น.
นำท่านเดินทางถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง  ให้ท่านมีเวลาในการแลกเงิน และเข้าห้องน้ำก่อนลงเรือ
09.30 น.
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่หมู่เกาะแห่งมนต์ขลัง “เกาะลังกาวี” โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ ระหว่างนั่งเรือทีมงานมีบริการน้ำหวาน  และขนมบริการ พร้อมทั้งดูหนังที่ทางเรือเฟอร์รี่เปิดบริการ
10.30 น.
นำท่านเดินทางถึง เกาะลังกาวี ตรวจหนังสือเดินทาง จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม      
พระนางมัสสุรี ผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน บัดนี้ช่วงเวลาได้ผ่านพ้นมาแล้ว เกาะลังการวี ความเจริญรุ้งเรืองขึ้น ต่างคนก็ต่างหลั่งไหลมาเพื่อชม สุสานของพระนางฯ และขอพร (ตามความเชื่อ)
พิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์  มูฮัมหมัด ชมของที่ระลึกที่นานาประเทศมอบไว้ให้แก่อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำนวนมาก อาทิ เครื่องแก้วคริสตัล รถยนต์  ผ้าไหม ฯลฯ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่    เคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) ณ สถานีกระเช้าต้นทาง มีหมู่บ้าน Oriental Village ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามมุมต่างๆ เช่น สะพานญี่ปุ่น มุมของที่ระลึก  ท่านจะได้นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 700 เมตร  ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Clncang ภายในอ้อมกอดธรรมชาติที่เงียบสงบของเกาะลังกาวี และทัศนียภาพของเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติ สายลม  ท้องทะเลสีคราม
เย็น
ได้อันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ง ณ ย่านตลาดกัวฮ์ ให้ท่านได้เลือกสินค้าปลอดภาษีได้อย่างจุใจ อาทิ เหล้า บุหรี่ โรตี เครื่องสำอาง น้ำหอม ช้อคโกแลต เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัวนานาชนิด ฯลฯ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร (5)   จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก
พัก
BAHAGIA  HOTEL  (หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว)    ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
ดาตารันตา – ท่าเทียบเรือตำมะลัง – สนามบินกระบี่
07.00 น.
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (6)  
08.00 น.
จากนั้นนำ คณะเดินทางสู่ ท่าเรือกัวฮ์  เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น พร้อมถ่ายภาพคู่กับ  ดาตารันตา พญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก หรือจะเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี  บริเวณท่าเรือกัวฮ์ ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
09.00 น.
จากนั่นนำท่านเดินทางกลับโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ (VIP)  พร้อมอุปกรณ์นิรภัย เช่นเสื้อชูชีพ
10.00 น.
นำท่านเดินทางถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง  จังหวัดสตูล  จากนั่นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติกระบี่
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน  ณ  ร้านอาหาร  (7)
บ่าย
จากนั่นนำท่านเดินทางต่อสู่  สนามบินนานาชาติ  จังหวัดกระบี่ 
17.30 น.
นำท่านเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ  จังหวัดกระบี่  ทีมงานอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่านในการจัดเก็บสัมภาระ พร้อมทั้งอำลาคณะ
19.00 น.
คณะเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  แอร์เอเซีย  เที่ยวบินที่  FD 3075
21.05 น.
คณะเดินทางถึง  สนามบินดอนเมือง  กรุงเทพ ฯ  โดยสวัสดิภาพ  ด้วยร้อยยิ้มและความประทับใจ
*** สิ้นสุดรายการนำเที่ยว ***
*** โปรแกรมและเวลา  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***
*** แต่จะคำนึกถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ ***
อัตราค่าบริการ
ผู้เดินทาง
เริ่มต้นจากกระบี่
ราคารวมตั๋ว
ผู้ใหญ่   ( พักห้องละ   2   ท่าน )
6,500 บาท
10,900 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ ( รับ - ส่ง สนามบินกระบี่ – ตรัง – สตูล – สนามบินกระบี่ )
 2. ค่ารถนำเที่ยวบนเกาะลังกาวี
 3. ค่าอาหาร  7  มื้อ  ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว + ของว่างตลอดการเดินทาง
 4. ค่าที่พัก  2 คืน ระบุตามรายการ ( พักห้องละ 2 – 3 ท่าน )
 5. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำทะเลตรัง
 6. ค่าเรือนำเที่ยวทะเลตรัง
 7.  ค่าเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศเดินทางสู่เกาะลังกาวี
 8. ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ
 9. ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ  1,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล  500,000 บาท
 10. ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  ( กรณีลูกค้าต้องการให้ออกใบเสร็จแบบหัก  ณ  ที่จ่าย)
 3. ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
หมายเหตุ 
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ การจราจล และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ ทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทำร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
- บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
- เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
- เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
 1. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 50% ของราคาทัวร์ ต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ ไลน์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 3. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
 4. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
 5. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด
                ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด 
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ของจังหวัดพังงา
ลังกาวีทรีดีอาร์ทมิวเซี่ยม (Lungkawi 3D Art Museum) มีอะไรหน้าเที่ยวบ้าง เรามาดูกัน
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41/00335 โทร.085 384 0228 / 075 502 938 ที่ตั้ง10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
ทัวร์ตรัง+ลังกาวี , ทะเลตรัง ลังกาวี 3 วัน 2 คืน