ทัวร์เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน ; หาดใหญ่-เชียงใหม่ ราคาถูก ; เที่ยวหาดใหญ่ เชียงใหม่ ; แพคเกจหาดใหญ่ เชียงใหม่  ไปทัวร์เชียงใหม่หน้าแรก
ท่านจะเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวทางภาคเหนือช่วงปลายปีนี้แนะนำบินตรงจากหาดใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวตามรายการนี้เป็นทัวร์ดี พักดีระดับ 4-5 ดาว เที่ยวแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบครับ
เที่ยวแบบพักผ่อน ไม่เน้นโปรแกรมทัวร์เยอะ ไม่กำหนดเวลา และเร่งคณะจนเกินงาม
เน้นเที่ยวไปด้วยกัน ยืดยุ่นโปรแกรมทัวร์ได้ตามความต้องการของคณะ
เที่ยว 5 วัน 4 คืน (เชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน) พักระดับ 4-5 ดาว
วันแรก
สนามบินหาดใหญ่-สนามบินเชียงใหม่-ดอยอินทนนท์
07.30 น.
ทุกท่านมาพร้อมกันที่สนามบินหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ช่วยคณะในการเช็คอิน พร้อมโหลดกระเป๋า จากนั้นรอเวลาขึ้นเครื่อง
09.15 น.
พร้อมกันออกเดินทางสู่ เชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3065
11.20 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ จากนั้นรอรับกระเป๋า และเตรียมตัวเดินทางไปที่รถ
การเดินทางตลอดทริป จะใช้เป็นรถตู้ และรถท้องถิ้นในบ้างจุดครับ เพื่อความสะดวกในการขึ้นเขา และความปลอดภัยในการเดินทางครับ
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (เป็นแบบอาหารเซ็ตโต๊ะ กับข้าว 6-7 อย่างครับ) (1)
จากนั้น
เราจะเดินทางกันต่อ เพื่อไปยัง ดอยอินทนนท์ ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ถึงดอยอินทนนท์ ครับ นำคณะแวะจุดต่างๆ บนดอยอินทนนท์ดังนี้ ครับ
1. น้ำตกวชิรธาร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงามที่สุด ซึ่งมีต้นกำเนิดของน้ำตกมาจากยอดดอยอินทนนท์ ด้วยความสูง 80 เมตร
2. จุดชมวิวสูงสุดแดนสยาม ซึ่งเป็นจุดที่เป็นแลนด์มาร์คของยอดดอยอินทนนท์เลยครับ
3. พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ เป็นพระเจดีย์ที่ประชาชนร่วมใจกันสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ถือเป็นพระเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศไทย 4. ตลาดหมู่บ้านชาวเขา เที่ยวตลาดของชนเผาชาวเขา ที่อาศัยอยู่บนดอยอินทนนท์ ซึ่งมีอยู่ 2 เผาหลักๆด้วยกันคือ เผ่าม้ง และเผ่ากะเหรี่ยง
พัก
จากนั้นพาคณะเข้าสู่ รีสอร์ทที่พัก ณ  Touch Star Resort หรือ รีสอร์ทระดับเดียวกัน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองหนาวครับ) (2)
วันที่สอง
ดอยอินทนนท์ - แม่แจ่ม- สวนสนบ่อแก้ว – ออบหลวง – พระธาตุดอยกองมู – แม่ฮ่องสอน
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (3)
พร้อมรับบรรยากาศยามเช้าของเมืองหนาว
จากนั้น
ตามเวลาที่ไกด์นัดหมายนำคณะเดินทางไป จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แวะ
ถ่ายรูปตามเส้นทาง แม่แจ่ม ซึ่งเดือน ก.ย.- ต.ค. จะเป็นช่วงที่มีทุ่งนาขั้นบันไดท่ามกลายสายหมอกตลอดเส้นทางครับ เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางในฝันของหลายๆท่านเลยทีเดียวครับ
แวะถ่ายรูปที่ สวนสนบ่อแก้ว ซึ่งเป็นจุดที่มีต้นสนสวยๆ ถูกปลูกมา เพื่อเป็นจุดท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาได้ถ่ายรูปตามมุมต่างๆ ครับ
จากนั้น
แวะชมบรรยากาศ และถ่ายรูปกันที่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง ที่มีหินรูปลักษณ์แปลกตาและดินแดนของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานคือ รูปเขียนฝาผนัง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)
จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยกองมู มีจุดที่น่าสนใจของวัดนี้อยู่ 3 ส่วน คือ พระเจดีย์องค์ใหญ่ พระเจดีองค์เล็ก วิหารวัดพระธาตุดอยกองมู และจุดชมวิวสูงสุดของพระธาตุดอยกองมู จากนั้นเดินทางสู่ ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนครับ
พัก
นำคณะเช็คอินเข้าที่พัก  ณ The Imperial Mae Hong Son Resort
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (5)
จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
แม่ฮ่องสอน – ปางอุ๋ง - หมู่บ้านรักไทย – ภูโคลน – ปาย In Love – สะพานเหล็ก – ปาย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (6)
07.00 น.
จากนั้นเดินทางไป ชมปางอุ๋ง สวิสแลนด์ของเมืองไทย กับบรรยากาศยามเช้า ท่ามกลางบึงน้ำขนาดใหญ่ และสายหมอกยามเช้าครับ
จากนั้น
พร้อมกันเดินทางสู่ หมู่บ้านรักไทย ชมหมู่บ้านชาวจีนยูนนานอดีตทหารจีน กองพล 93 หรือ กองกำลังก๊กมินตั๊ง ที่นี่เป็นแหล่งปลูกชา และพืชเมืองหนาวอย่างดีเลยครับ
จากนั้นเดินทางสู่ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ภูโคลน Unseen in Thailand เป็นตะกอน โคลนที่ปนเปื้อนมากับน้ำใต้พิภพ ช่วยในการหมุนเวียนโลหิต เสริมสร้างสุขภาพผิวให้สดใส ซึ่งเป็นแหล่งโคลนเช่นนี้อยู่เพียง 3 แห่งเท่านั้นในโลก ให้ท่านได้เลือกใช้บริการต่างๆของ ภูโคลนคันทรี่คลับ อาทิ นวดแผนไทย พอกตัว พอกหน้าด้วยโคลนธรรมชาติ อบซาวน่า และแช่น้ำแร่บริสุทธิ์ ชมวิวทิวทัศน์ป่าเขาที่งดงาม ผ่อนคลายอริยาบทตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายใช้บริการต่างๆของภูโคลน)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่  อ.ปาย แวะจุดชมวิวยอดนิยม ที่ COFFEE IN LOVE  เพื่อเก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นเดินทางไปจุดถ่ายรูปและชมบรรยากาศ ณ สระพานเหล็กประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปายที่กลายเป็นแหล่องท่องเที่ยวพลาดไม่ได้สำหรับท่านที่มาเที่ยวปาย ครับ
จากนั้น
พาคณะเช็คอินเข้ารีสอร์ทที่พัก  ณ MEDIO DE PAI BOUTIQE HOTL หรือ ระดับเดียวกัน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (8)
จากนั้นอิสระย่านถนนคนเดินเมืองปาย ซึ่งห่างจากโรงแรมเพียง 40 เมตรครับ
วันที่สี่
ปาย – เชียงใหม่ – ดอยสุเทพ – ดอยปุย – อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – ถนนคนเดินเชียงใหม่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท (9)
พร้อมชมบรรยากาศยามเช้าของเมืองปายครับ
จากนั้นเดินทางสู่ เชียงใหม่ ไปยัง ดอยสุเทพ ชมพรรณไม้ และสักการะพระธาตุดอยสุเทพ จากนั้นเดินทางไปชม หมู่บ้านชาวเขา และเลือกซื้อสินค้า ที่ตลาดชาวเขา บนดอยปุย
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (10)
จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่ง มีการจัดแสดง ต้นไม้ พรรณไม้ และดอกไม้นานา ชนิด ที่เคยจัดงานพืชสวนโลกในสมัยก่อนครับ
จากนั้นเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อเข้าโรงแรมที่พัก
เช็คอิน
เข้าที่พัก ณ THE EMPERIAL MAEPING CHIANG MAI หรือ ระดับเดียวกัน
ค่ำ
ไปเดินเล่น ช้อปปิ้ง ทานอาหารค่ำ อิสระที่ย่านถนนคนเดินเมืองเชียงใหม่ ตามอัธยาศัย รถตู้จะไปส่ง แล้วเราแยกกันกลับโรงแรมตามสะดวกเลยครับ
วันที่ห้า
เชียงใหม่ – สนามบินหาดใหญ่
05.00 น.
นัดพร้อมกันที่ล็อบบี้ จากนั้นออกเดินทางไปสนามบินเชียงใหม่
เมื่อถึงสนามบินเชียงใหม่ไกด์ ช่วยคณะเช็คอินและโหลดกระเป๋า
จากนั้นระหว่างรอขึ้นเครื่องกลับ ให้ท่านอิสระรับประทานอาหารเช้า หรือ กาแฟ ที่ร้านต่างๆ ในสนามบินเชียงใหม่
06.45 น.
พร้อมกันออกเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3064
08.45 น.
ทุกท่านเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ครับ
ชาวใต้บ้านเรา อยากเที่ยวภาคเหนือ เลือกใช้เที่ยวสนุกทัวร์ เราจัดทัวร์ตรงไม่ส่งต่อให้บริษัททัวร์อื่นๆ ทำให้ ท่านมั่นใจได้
อัตราค่าบริการ:: ค่าทัวร์
จำนวนผู้เดินทาง
ราคาต่อท่าน
กรณีไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาต่อท่าน
กรณีรวมตั๋วเครื่องบิน
จำนวนผู้เดินทางผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
8,899 บาท
15,299 บาท
เปลี่ยนแปลงตามวันที่จองตั๋ว
เด็กอายุ 3-11 ปี เป็นบุคคลที่ 3 ในห้อง ไม่เสริมเตียง
7,900 บาท
14,300 บาท
เปลี่ยนแปลงตามวันที่จองตั๋ว
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
4,500 บาท
ราคานี้รวมดังนี้ ::
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินตามเส้นทาง (กรณีซื้อทัวร์แบบรวมตั๋วเท่านั้น)
 2. ค่าห้องพัก 3 คืน ตามโปรแกรมทัวร์
 3. ค่าอาหาร 10 มื้อตามโปรแกรมทัวร์
 4. ค่าเข้าชมตามโปรแกรมทัวร์
 5. ค่ารถตู้ 3 คันนำเที่ยวตามเส้นทางในโปรแกรมทัวร์
 6. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตามเส้นทาง
 7. ค่าขนม+น้ำดื่ม แจกวันละ 1 รอบ
 8. ค่าประกันภัยการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม ::
 1. ค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นนอกเหนือที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
 2. ค่ามินิบาร์ หรือ บริการเรียกใช้พิเศษต่างๆ
 3. ค่าออกบิล หรือ ค่าภาษีทุกประเภท
 4. ค่าเปลี่ยนแปลงชื่อกรณีจองตั๋วไปแล้ว
โปรแกรมทัวร์ และแพคเกจทัวร์เชียงใหม่ ภาคเหนือ ปลายปี 58 - ต้นปี 59 จ่องด่วน
เที่ยงสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com ใบประกอบการเลขที่ 41-00335
ที่ตั้งสำนักงาน :: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
ทัวร์เชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน ; หาดใหญ่-เชียงใหม่ ราคาถูก ; เที่ยวหาดใหญ่ เชียงใหม่ ; แพคเกจหาดใหญ่ เชียงใหม่