ทัวร์ทะเลตรัง จากสนามบินตรัง ; ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน จากตรัง ; เที่ยวตรังกับคนในพื้นที่ ; เที่ยวทะเลตรังกับทัวร์ไหนดี
กลับไปทัวร์หน้าแรก
ทะเลตรัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอันดามัน มีท่าเรือท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางไปทริปทะเลตรังวันเดย์ทัวร์ได้หลักๆ อยู่ 3 ท่าเรือด้วยกัน คือ ท่าเรือหาดยาว , ท่าเรือควนตุ่งกู , และท่าเรือปากเมง แต่ท่าเรือหลักที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปได้สะดวกที่สุดก็คือ ท่าเรือหาดปากเมง นั้นเอง ครับ แต่ท่านไม่ต้องลำปากเดินทางไปเองถึง ท่าเรือปากเมง ครับ สำหรับท่านที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ แบบแพคเกจทัวร์ของเราจะมรรถรับ ส่ง ท่านถึงสนามบินตรังเลยครับ โดยท่านจะซื้อแพคเกจทัวร์ทะเลตรัง แบบรวมตั๋วเครื่องบินเลย หรือ แพคเกจทัวร์ตรังแบบไม่รวมตั๋วเครื่องบินก็ได้ครับ ดังแพคเกจทัวร์ทะเลตรัง 1 คืน 2 วัน นี้ครับ
วันแรก
สนามบินดอนเมือง-สนามบินตรัง-ทัวร์ทะเลตรัง1 วัน-พักในเมืองตรัง
05.55 น.
ทุกท่านเช็คอิน ณ เคาร์เตอร์สายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่ DD7400
07.20 น.
ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่ สนามบินตรังด้วยสายการบินนกแอร์
08.35 น.
เดินทางถึง สนามบินตรัง เจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับ จากนั้นนำคณะขึ้นรถ เพื่อเดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง
เมื่อถึงท่าเรือปากเมง เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย เพื่อพร้อมสำหรับชุดที่สามารถเปียกน้ำได้ จากนั้นลงเรือไปดำน้ำจุดแรก ณ เกาะเชือก แหล่งดำน้ำดูปะการังของทะเลตรัง และต่อด้วยทริปดำน้ำดูปะการังที่ เกาะไหง ซึ่งเป็นเกาะที่มีชายหาดสวยงามมากครับ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นเมื่อคณะอาหารย่อยแล้ว นำคณะเดินทางไปดำดูปะการังกันต่อที่ เกาะกระดาน ทะเลตรัง จุดนี้จะมีจุดเด่นเรือชายหาดที่ขาวละเอียด และน้ำทะเลใสมากครับ
จากนั้นเราดูเวลาน้ำที่เมื่อสามารถเขาถ้ำ มรกรกตได้ เราจะนำคณะไปชม หนึ่งในแหล่องท่องเที่ยวสุกยอดของทะเลตรัง นั้นก็คือ การลอดถ้ำมรกต ทะเลตรังครับ เข้าไปด้านในถ้ำพร้อมๆ กัน
เมื่อท่านเบื่อแล้วนำคณะออกจากถ้ำ เพื่อเดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากเมงต่อไปครับ
ถึง
ท่าเรือปากเมง เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย เตรียมตัวขึ้นรถ เพื่อเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พักครับ
อาหารค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พัก
นำคณะเข้าพัก ณ โรงแรมที่ท่านเลือก ตามราคาที่ท่านพอใจครับผม
วันที่สอง
สถานีรถไฟกันตัง-ถ้ำเลเขากอบ-สนามบินตรังครับ
เช้า
ไปรับประทานอาหารเช้าแบบชาวตรังกันครับ
จากนั้นเดินทางไปถ่ายรูปกันที่ สถานีรถไฟกันตัง และนั่งรถผ่านชมเมืองเก่ากันตัง ซึ่งเคยเป็นท่าเรือที่เจริญที่สุดในน่าน้ำอันดามันในอดีต ครับ
จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์พระยารัษฏา เจ้าผู้ครองนครตรัง และผ่านชมต้นยางพาราต้นแรกของเมืองไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอกันตังนี่เองครับ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้นเดินทางไปลอดท้องมังกร ที่ ถ้ำเลขเขากอบ ก่อนที่จะนำคณะเดินทางสู่ สนามบินตรังครับ
17.55 น.
คณะเดินทางกลับสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่ DD7411
19.25 น.
คณะเดินทางถึง ดอนเมืองโดยสวัสดิภาพครับ
ราคา: ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง/วันที่เดินทาง/โรงแรมที่เลือก/มื้ออาหารที่เลือกครับ
สอบถามที่ 075 502 938 // 085 384 0228 // 081 415 5955
เที่ยวทะเลตรัง เลือกทัวร์คนในพื้นที่ ราคาถูกกว่าแน่นอนครับผม
รวมแพคเกจทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน
ท่านสามารถเลือกท่องเที่ยวทะเลตรัง แบบเพคเจกทัวร์ในราคาถูกๆ กับไกด์ในพื้นที่ได้ โดยเลือกโปรแกรมทัวร์แล้วโทรสอบถามราคาที่ 075 502 938 / 085 384 0228
ข้อมูลจังหวัดตรัง และทัวร์ทะเลตรัง
เที่ยวตรัง |  บริการนำเที่ยวตรัง |  จองห้องพักที่ตรัง |  เกาะรอก  |  เกาะในจังหวัดตรัง  |  งานวิวาห์ใต้สมุทร  |  เกาะกระดาน  |  ทัวร์เกาะรอก 2 วัน 1 คืน  |  เกาะตะเกียง  |  รถเช่าในตรัง  | 
แพคเกจทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (เลือกได้ตามชอบเลยครับ)
ทัวร์ทะเลตรัง ถ้ำเลเขากอบ 2 วัน 1 คืน  | ทัวร์ทะเลตรัง จากสนามบินตรัง 2 วัน 1 คืน  |  ทัวร์ทะเลตรัง ถ้ำเลสเตโกดอน 2 วัน 1 คืน  | ทัวร์ทะเลแหวก หยงสตาร์ 2 วัน 1 คืน  | ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน  ทัวร์ทะเลตรัง ราคาถูก 2 วัน 1 คืน  | 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบประกอบการเลขที่ 41-00335
ที่ตั้ง 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 075 502 938 // 085 384 0228 // 081 415 5955
ทัวร์ทะเลตรัง จากสนามบินตรัง ; ทัวร์ตรัง 2 วัน 1 คืน จากตรัง ; เที่ยวตรังกับคนในพื้นที่ ; เที่ยวทะเลตรังกับทัวร์ไหนดี