ทัวร์ปาย จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน ; ทัวร์หาดใหญ่ ปาย , ทัวร์หาดใหญ่ แม่ฮ่องสอน ปาย ; ทัวร์หาดใหญ่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
โปรแกรมทัวร์ปาย จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทาง : 23-25 ต.ค / 5-7 ธ.ค / 1-3 ม.ค 2559
หรือ กรุ๊ปเหมาส่วนตัวครบ 8 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน
วันแรก
สนามบินหาดใหญ่-สนามบินเชียงใหม่-พระธาตุศรีจอมทอง- อุทยานออบหลวง –สวนสนบ่อแก้ว- แม่สะเรียง     แม่ฮ่องสอน – พระธาตุดอยกองมู   
07.00 น.
ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน พร้อมทั้งโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องครับ
09.15 น.
นำทุกท่านเดินทางสู่ เชียงใหม่จากสนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3065
11.20 น.
เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ ตรวจเช็คสัมภาระแล้วนำท่านเดินทาง โดยรถตู้ปรับอาศ VIP TOYOTA D4D ตัวใหม่นั่งสบาย
จากนั้น
นำท่าสักการะ พระธาตุศรีจอมทอง  เป็นพระธาตุประจำของท่านที่เกิดปีชวด ตั้งอยู่บนเนินสูงที่เรียกว่า “ดอยจอมทอง” อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   พระธาตุจอมทองนี้มีความพิเศษกว่าพระธาตุทุกองค์ คือ พระบรมธาตุเพียงแห่งเดียวที่สามารถสักการะและสรงน้ำได้โดยตรงและเห็นองค์พระบรมสารีริกธาตุได้ เพราะแม้จะมีเจดีย์อยู่ในวัดแต่พระบรมธาตุกลับประดิษฐานอยู่ภายในกู่ปราสาทปิดทอง ตั้งอยู่ในวิหารจัตุรมุข ซึ่งสร้างโดยพระเมืองแก้ว เมื่อถึง วันวิสาขบูชา และ วันมาฆะบูชา ของทุกปี จะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมทอง โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกมาให้คนทั่วไปได้สักการะและสรงน้ำ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย
นำท่าน สู่ อุทยานออบหลวง หรือ แกรนแคนยอนเมืองไทย  ชมความงามของแม่น้ำแม่แจ่มไหลผ่านช่องเขาขาดสูงชัน จากนั้น จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนสนบ่อแก้ว อยู่บนเส้นทางสายฮอด - แม่สะเรียง กิโลเมตรที่ 36 สวนสนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจวัตถุดิบเพื่อทำเยื่อกระดาษและเป็นแปลงทดลองปลูกพืชจำพวกสนสามใบ และยูคาลิบตัส ในเนื้อที่ทั้งหมด 2,072 ไร่ อากาศของที่นี่ชื้นและเย็นตลอดปีได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่ อ. แม่สะเรียง
จากนั้น
นำท่านเดินทางต่อสู่ จ.แม่ฮ่องสอน นำท่านสู่ วัดพระธาตุดอยกองมู องค์พระธาตุคู่ดูเด่นเป็นสง่าคู่เมืองแม่ฮ่องสอนชมทัศนียภาพอันแสนงดงามยามเย็น
พร้อมชมทัศนียภาพรอบเมืองแม่ฮ่องสอนจากที่สูง พร้อมอิสระท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารใบเฟริน ร้านอาหารชื่อดังแห่งเมือง
แม่ฮ่องสอน หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม แม่ฮ่องสอนเมาท์เทนอินท์ แอนท์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่าhttp://www.mhsmountaininn.com/startup.html ที่พักย่านใจกลางของเมืองสามหมอก ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นบริเวณถนนคนเดินหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
ปางอุ๋ง – หมู่บ้านรักไทย – ถ้ำปลา - ภูโคลน - อ.ปาย – COFFEE IN LOVE – วัดน้ำฮู –  สะพานเหล็ก – วัดพระธาตุแม่เย็น – บรรยากาศเมืองปายยามค่ำคืน
05.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง สัมผัสหมอกยามเช้าเหนือลำน้ำโครงการพระราชดำริ ชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทะเลสาบ กับบรรยากาศสุดโรแมนติก จากนั้นเดินทางเข้าชม หมู่บ้านรักไทย หมู่บ้านที่มีเขตแดนติดพม่า ชมบ้านดินภูมิปัญญาท้องถิ่น
บริการอาหารเช้าที่ บ้านรักไทย
จากนั้น
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ภูโคลน Unseen in Thailand เป็นตะกอน โคลนที่ปนเปื้อนมากับน้ำใต้พิภพ ช่วยในการหมุนเวียนโลหิต เสริมสร้างสุขภาพผิวให้สดใส ซึ่งเป็นแหล่งโคลนเช่นนี้อยู่เพียง 3 แห่งเท่านั้นในโลก ให้ท่านได้เลือกใช้บริการต่างๆของภูโคลน คันทรี่คลับ อาทิ นวดแผนไทย พอกตัว พอกหน้าด้วยโคลนธรรมชาติ อบซาวน่า และแช่น้ำแร่บริสุทธิ์ ชมวิวทิวทัศน์ป่าเขาที่งดงาม ผ่อนคลายอริยาบทตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายใช้บริการต่างๆของภูโคลน)
จากนั้น
นำท่านสู่ ถ้ำปลา บริเวณโดยรอบเป็นลำธารและป่าเขา ถ้ำปลาตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 2 เมตร ลึก 1.50 เมตร ภายในแอ่งน้ำมีน้ำไหลออกจากถ้ำใต้ภูเขาอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นสถานที่ที่มีความพิเศษ แตกต่างไปจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เนื่องจากว่าภายในถ้ำมีความมหัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่ง ก็คือ บรรดาหมู่ปลาจำนวนมากที่มาอยู่อาศัยในถ้ำแห่งนี้นี่เอง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเลมอนฮิลล์ ปางมะผ้า
บ่าย
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่.ปาย พาแวะจุดชมวิวยอดฮิต  ที่ Coffee In Love ซึ่งเป็นจุดชมวิวและเป็นร้านกาแฟยอดนิยมที่มีวิวสวยงาม จากนั้นนำท่านนมัสการ พระอุ่นเมือง ที่ วัดน้ำฮู ซึ่งสามารถเปิดเศียรและมีน้ำมนต์ซึมตลอดเวลา จากนั้นแวะ ชม สะพานเหล็กประวัติศาสตร สะพานข้ามแม่น้ำปาย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เมืองปาย ชมพระอาทิตย์ตก ณ วัดพระธาตุแม่เย็น วัดที่อยู่บนยอดเขา ศิลปะล้านนาผสมไทยใหญ่
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเมืองปาย
หลังอาหารนำเที่ยวชม เมืองปาย ชมบรรยากาศเมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่มีเสน่ห์มีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม สงบ เรียบง่าย อิสระชิมโรตีปายแสนอร่อย เที่ยวชมร้านมิตรไทย เลือกซื้อเสื้อปาย การ์ดสวยๆหรือฟังเพลงตามอัธยาศัย
พักที่
ปาย ธารา รีสอร์ท
วันที่สาม
ปาย - ห้วยน้ำดัง – เชียงใหม่ – บ้านบ่อสร้าง –ดอยสุเทพ
0500 น.
นำท่านเดินทางสู่ ห้วยน้ำดังเพื่อชมทะเลหมอกความงามในยามเช้าและสูดอากาศบริสุทธิ์
ท่ามกลางยอดขุนเขาอันงดงามมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 179.5 ตารางกิโลเมตร
หรือ 112,187.5 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อน
ภูเขาที่สูงที่สุด คือ ดอยช้าง เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีลำห้วยน้อยใหญ่มากมาย
ฤดูหนาวอากาศเย็น ลมแรง (อาหารเช้าแบบกล่อง) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่จ.เชียงใหม่
1200 น.
บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ บ่อสร้าง (สันกำแพง)  ท่านสามารถเดินชม การทำร่ม ซึ่งส่วนมากจะทำกันใต้ถุนบ้าน และนำออกมาเรียงราย เพื่อผึ่งแดดให้ แห้ง ทำให้ดูสวยงามด้วยสีสันและลวดลายสะดุดตา ร่มที่ผลิตใน หมู่บ้านบ่อสร้าง นี้มี 3 ชนิด คือ ร่มที่ทำด้วย ผ้าแพร ผ้าฝ้าย และกระดาษสา ซึ่งแต่ละชนิดมีวิธีทำอย่างเดียวกันได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่
จากนั้น
ได้เวลาอันสมควรเปลี่ยนพาหนะการเดินทางเป็นรถท้องถิ่นนำท่านเดินทางสู่ ดอยสุเทพ ระหว่างทางขึ้นดอยสักการะอนุเสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย ผู้สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพและเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาเลื่อมใสของชนชาวเหนือก่อน จากนั้นนำท่านสักการะองค์พระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นที่สักการะของชาวเมืองเชียงใหม่  สร้างในสมัยพระเจ้ากือนา  ที่เหลืองอร่ามทั้งองค์ ประดิษฐานอยู่บนดอยสุเทพ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,051 ฟุตและเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่เมืองเชียงใหม่ท่านจะได้ชมทิวทัศน์โดยรอบตัวเมืองเชียงใหม่ จากยอดดอยบริเวณลานพระธาตุ
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
พัก
นำคณะเข้าพัก ณ โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่
วันที่สี่
สนามบินเชียงใหม่- สนามบินหาดใหญ่
04.45 น.
นำคณะเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่
อาหารเช้า
รับประทานอาหารตามอัธยาศัย ระหว่างรอเช็คอิน ณ สนามบินเชียงใหม่
06.46 น.
นำคณะเดินทางกลับสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3064
08.45 น.
เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ราคา : ราคาท่านสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ เพราะราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง และวันที่เดินทางที่ท่านต้องการเดินทาง กรุ๊ปส่วนตัว ครบ 8 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน

ทัวร์หน้าแรก
ทัวร์สตูล

ท่องเที่ยวสตูล

เกาะหลีเป๊ะ

เกาะตะรุเตา

เกาะไข่

เกาะอาดัง ราวี

ร่องน้ำจาบัง

- เกาะหินงาม

เกาะดง เกาะหินซ้อน

ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

ทัวร์สตูล

ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

ทัวร์เกาะตะรุเตา

ทัวร์ทะเลสตูล

ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน

ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน

ทัวร์สตูล เกาะลังกาวี

ทัวร์เกาะลังกาวี ล่องแก่งสตูล

ทัวร์หาดใหญ่

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน

เกาะหลีเป๊ะ สตูล

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

วัดชนาธิปเฉลิม

น้ำตกยาโรย

ถ้ำลอดปูยู

เมนูอาหารค่ำบนเกาะหลีเป๊ะ

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ

ทัวร์ลังกาวี ทะเลแหวกสตูล 2 วัน 1 คืน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 4 วัน 3 คืน

ทัวร์หาดใหญ่ ลังกาวี

เที่ยวหลีเป๊ะ สตูล
ข้อมูลตรัง

ทีวีคนตรัง

เกาะเชือก เกาะม้า

ถ้ำมรกต

เกาะกระดาน

เกาะมุก

ถ้ำเลเขากอบ

ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)

ร้านอาหารในจังหวัดตรัง

ของฝากเมืองตรัง

ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง

ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน

ถ้ำมรกต ตรัง

เกาะกระดาน ตรัง

เที่ยวทะเลตรัง

เกาะไหง ตรัง

ทัวร์เมืองตรัง

ทัวร์ตรัง กระบี่

ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

ทัวร์ตรัง มาเลเซีย

ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ

ร้านอาหารในตรัง

ทัวร์ทะเลตรัง

ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี

ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน

ถนนคนเดินเมืองตรัง

บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง

ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ตรังวันเดย์ทริป

ทัวร์สตูล ตรัง 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ทะเลตรัง

ทัวร์ทะเลตรัง 1 วัน

ทัวร์ตรัง ลังกาวีจากกรุงเทพฯ

ทัวร์ตรัง ปีนัง ลังกาวี 4 วัน 3 คืน

 

โปรแกรมทัวร์ และแพคเกจทัวร์เชียงใหม่ ภาคเหนือ ปลายปี 58 - ต้นปี 59 จ่องด่วน

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบประกอบการเลขที่ 41-00335
10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 075 502 938  / 085 384 0228 / 081 415 5955
ID Line: teaw_sanook
ทัวร์ปาย จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน ; ทัวร์หาดใหญ่ ปาย , ทัวร์หาดใหญ่ แม่ฮ่องสอน ปาย ; ทัวร์หาดใหญ่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน