มาเที่ยวใต้สิงหนึ่งที่ท่านมาแล้วต้องสัมผัสให้ได้นั้นก็คือ อาหารใต้ โดยเฉพาะจังหวัดตรัง ที่เขาขนานนามกันว่าเมืองแห่ง คนชังกิน คือ มีของให้เลือกรับประทานได้ตลอดทั้งวัน เช่น ตอนเช้าก็เป็นติ่มซำ กาแฟ หมู่ย่าง ขนมเค้ก และร้านอาหารใต้อีกมากมายครับ ท่านที่อยากมาลองอาหารที่ตรังแนะนำซื้อทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน เพื่อให้ท่านที่มาแล้วประทับใจ และเที่ยวอย่างไม่รีบ คือ นึกยากทานอะรัยก็ทาน ได้เลยครับ
ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน
วันแรก
สนามบินตรัง-ถ้ำเลสเตโกดอน-สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย
ตามเวลาที่ท่านมา
เรารอรับท่าน ณ สนามบินตรัง จากนั้นพาคณะเดินทางสู่ จุดแรกของทริป ณ ถ้ำเลสเตโกดอน ซุ่งเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ กว้าง และยาวถึง 4 กิโลเมตร การเข้าชมถ้ำนั้นท่านจะต้องนั่งเรือคายัง โดยมีไกด์ท้องถิ่นนำทาง ด้านในจะมีหินงอกหินย้อย และจุดที่น่าสนใจอีกมากครับ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้นเดินทางสู่ สวนธรรมชาติ หรือ ที่นักท่องเที่ยวรู้จักในนามสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย ให้ท่านสนุกกับการเดินชมธรรมชาติ และถ่ายรูป ณ สะพานเรือนยอดไม้สีแดงครับ
จากนั้นเดินทางสู่ ตัวเมืองตรัง
เข้าพัก
นำคณะเข้าพัก ณ โรงแรมในตัวเมืองตรัง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
วันที่สอง
ตรัง-ท่าเรือปากเมง-ถ้ำมรกต-เกาะเชือก-เกาะไหง-เกาะกระดาน
เช้า
รับประทานอาหารเช้าแบบชาวตรัง ณ ร้านติ่มซำ
จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือปากเมง
09.30 น.
ลงเรือเพื่อไปชมความงามของ ถ้ำมรกต หนึ่งในอันซีนที่ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการว่ายน้ำเข้าไปในถ้ำ และจะไปเจอกับชายหาดแสนสวยในถ้ำที่บ้างช่วงเวลาจะมีแสงสะท้อน
เป็นสีมรกตเลยครับ
จากนั้นเดินทางสู่ เกาะเชือก จุดดำน้ำดูปะการัง และฝูงปลาอีกมากมายครับ ปะการังที่จุดนี้มีหลากหลายเช่น เขากว่าง สมอง หญ้าทะเลครับ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนหน้าหาดเกาะไหง และถ่ายรูปบริเวณโซลท่าเรือเกาะไหงรีสอร์ทครับ
จากนั้นเดินทางสู่ เกาะกระดาน เกาะที่มีชายหาดสวยงาม และเป็นจุดดำน้ำตื้นที่ดีเลยครับ
เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมนำคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากเมง
16.00 น.
ถึงท่าเรือปากเมงให้ท่านมีเวลาเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและเลือกซื้อของซูวีเนียร์ต่างๆ ก่อนที่จะเดินทางต่อเข้าโรงแรมที่พัก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
วันที่สาม
ถ้ำเลสเตโกดอน-สนามบินตรัง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สุดยอดของจังหวัดตรังอีกจุดหนึ่ง ซึ่ง เราจะได้ลอดท้องมังกรกันที่นี้ครับ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ตาเวลาเที่ยวบิน
ส่งคณะขึ้นเครื่อง ณ สนามบินตรัง ครับผม
ราคาทัวร์: รบกวนท่านสอบถามที่เจ้าหน้าที่บริษัทครับ เพราะราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง และวันที่ที่ท่านเลือกจะเดินทาง รวมทั้งระดับห้องพักที่ท่านยากได้ด้วยครับผม
ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ฯ โทร.075 502 938 / 085 384 0228 / 081 415 5955
กลับไปหน้าแรก
- ตรังโซน
- ทีวีคนตรัง
- เกาะเชือก เกาะม้า
- ถ้ำมรกต
- เกาะกระดาน
- เกาะมุก
- ถ้ำเลเขากอบ
- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง
- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง
- ของฝากเมืองตรัง
- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง
- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน
- ถ้ำมรกต ตรัง
- เกาะกระดาน ตรัง
- เที่ยวทะเลตรัง
- เกาะไหง ตรัง
- ทัวร์เมืองตรัง
- ทัวร์ตรัง กระบี่
- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาว
- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย
- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ
- ร้านอาหารในตรัง
- ทัวร์ทะเลตรัง
- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาว
- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน
- สตูล
- ท่องเที่ยวสตูล
- เกาะหลีเป๊ะ
- เกาะตะรุเตา
- เกาะไข่
- เกาะอาดัง ราวี
- ร่องน้ำจาบัง
- เกาะหินงาม
- เกาะดง เกาะหินซ้อน
- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล
- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน
- ทัวร์สตูล
- ทัวร์สตูล เกาะลังกาว
- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
- ทัวร์เกาะตะรุเตา
- ทัวร์ทะเลสตูล
- บริษัททัวร์ในหาดใหญ
่- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน
- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน
- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน
- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน
- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน
- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน
- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี
- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
 
ท่องเที่ยวสตูล :
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์จากหาดใหญ่  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 4 วัน 3 คืน จากกรุงเทพฯ  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์จากหาดใหญ๋  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 4 วัน 3 คืน จากกรุงเทพฯ  | เกาะอาดัง สตูล  | หมู่เกาะตะรุเตา สตูล  | เกาะดง สตูล  | น้ำตกยาโรย  | ตลาดวังประจัน  | การเดินทางไปเกาะตะรุเตา  | หาดชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะ | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์จากหาดใหญ๋  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 4 วัน 3 คืน จากกรุงเทพฯ  | เกาะอาดัง สตูล  | หมู่เกาะตะรุเตา สตูล  | เกาะดง สตูล  | น้ำตกยาโรย  | ตลาดวังประจัน  | การเดินทางไปเกาะตะรุเตา  | หาดชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะ  | เกาะอาดัง สตูล  | หมู่เกาะตะรุเตา สตูล  |  เกาะดง สตูล | น้ำตกยาโรย  | ตลาดวังประจัน  | การเดินทางไปเกาะตะรุเตา  | หาดชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะ  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืนจากหาดใหญ่  | อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา  | เกาะไข่ สตูล  | ทัวร์เกาะราวี สตูล  | เกาะหลีเป๊ะ สตูล  | น้ำตกโตนปลิว สตูล  | น้ำตกธาราสวรรค์  | เกาะสาหร่าย สตูล  | เกาะหลีเป๊ะ (Koh Lipe)  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน อาหาร 4 มื้อ  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 4 วัน 3 คืนจากกรุงเทพ  | อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา  | เกาะหินงาม สตูลเกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟเมืองไทย  | อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  | น้ำตกวังสายทอง  | กิจกรรมบนเกาะหลีเป๊ะ  | เกาะเขาใหญ่ สตูล  | เกาะหินงาม (ทริปเกาะหลีเป๊ะ)  | 
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน อาหาร 4 มื้อ  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 4 วัน 3 คืนจากกรุงเทพ  | อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา  | เกาะหินงาม สตูล  | เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟเมืองไทย  | อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  | น้ำตกวังสายทอง  | กิจกรรมบนเกาะหลีเป๊ะ  | เกาะเขาใหญ่ สตูล  | เกาะหินงาม (ทริปเกาะหลีเป๊ะ)  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน |ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืนจากกรุงเทพฯ (รถตู้) | ตั๋วเรือไปเกาะหลีเป๊ะ สตูล   | เกาะหลีเป๊ะ สตูล   | ร่องน้ำจาบังกับปะการังที่สวยงาม   | วัดชนาธิปเฉลิม |คฤหาสน์กูเด็น สตูล   | แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะตะรุเตา   | เกาะหลีเป๊ะกับหาดชาวเล   | แพคเกจทัวร์เกาะตะรุเตา
ท่องเที่ยวกระบี่ :
กระบี่- ทะเลแหวก - เกาะปอดะ - เกาะไก่ - อ่าวโล๊ะซามะ - เขาขนาบน้ำ - อ่าวมาหยา - ไร่เลย์ - เกาะพีพี - วัดถ้ำเสือ - สุสานหอย กระบี่ - สระมรกต - น้ำตกร้อน - ทัวร์กระบี่ 1 วัน- ทัวร์กระบี่ เกาะลังกาวี - ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน- ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน
ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช:
- นครทูเดย์ - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - อุทยานแห่งชาติเขาหลวง - หมู่บ้านคีรีวง - หาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ - หาดสิชล - อุทยานแห่งชาติเขานัน - น้ำตกสี่ขีด - ถ้ำหงส์ นครศรีธรรมราช - เขาพลายดำ - กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช - บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน
ท่องเที่ยวภูเก็ต:
- แหลมพรหมเทพ- วัดฉลอง - อ่าวฉลอง - หาดราไวย์ - หาดกะตะ - หาดกะรน - ป่าตอง- หาดกมลา - ภูเก็ตแฟนตาซี - ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร - วัดพระทอง - แหลมสิงห์ - หาดในหาน
รวมแพคเกจทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน
ท่านสามารถเลือกท่องเที่ยวทะเลตรัง แบบเพคเจกทัวร์ในราคาถูกๆ กับไกด์ในพื้นที่ได้ โดยเลือกโปรแกรมทัวร์แล้วโทรสอบถามราคาที่ 075 502 938 / 085 384 0228
ที่ตรังบริษัท : 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
ใบประกอบธุรกิจเลขที่ 41-00335 ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน