โปรแกรมทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน ; ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน ; ท่องทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน , เที่ยวทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน
ทะเลตรัง ทะเลอันดามัน คือแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลช่วงหน้าร้อนที่หลายๆ คนต้องมาสักครั้งในชีวิต เพราะที่นี้มี ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะไหง เกาะมุก เกาะเชือก ให้ท่านได้แหวกว่ายท่ามกลางฝูงปลาอีกมากมาย และนอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวบนฝั่งอีกหลายจุดที่ท่านต้องมาชมให้ได้กับ โปรแกรมทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน ท่านสามารถมาเที่ยวได้สะดวกโดยบินมาลงสนามบินตรังได้เลยครับ
โปรแกรมทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน
วันแรก
สนามบินตรัง-สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย-ถ้ำเลสเตโกดอน
ตามเวลาเที่ยวบิน
มัคคุเทศก์รอรับคณะ ณ สนามบินตรัง จัดเก็บสัมภาระขึ้นรถ จากนั้นเดินทางไปยังสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย ไปชมพรรณไม้ต่างๆ แต่ไปถ่ายรูปที่เป็นจุดไฮไลน์ของที่นี่นั้นก็คือ สะพานแขวน ที่ตั้งอยู่บนยอดไม้ ถ่ายรูปออกมาสวยงามมากครับ
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
จากนั้นเดินทางสู่ ถ้ำเสสเตโกดอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
เมื่อ
ถึงถ้ำเลสเตโกดอน ให้ท่านมีเวลาเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย เป็นชุดที่สามารถเปียกน้ำได้ครับ จากนั้นก็มารับฟังวิธีการใช้เรือคายัค เพราะการเข้าไปในถ้ำจะต้องพายเรือคายัคเข้าไป ชมตามจุดต่างๆ ที่มีเรื่องราวแตกต่างกันไป ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พัก
พัก
เช็คอินเข้าที่พัก ณ  โรงแรมในตัวเมืองตรัง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร  (เที่ยวสนุกทัวร์)
วันที่สอง
ทัวร์ทะเลตรังวันเดย์ทริป
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางไปลงเรือที่ท่าเรือปากเมง
09.30 น.
ลงเรือไปดำน้ำดูปะการังกันเป็นทริปทะเลตรังวันเดย์ทริป ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น
- เกาะเชือก ทะเลตรัง
- เกาะไหง
- เกาะกระดาน
- เกาะมุก ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ถ้ำมรกต หนึ่งในไฉไลน์ของโปรแกรมทัวร์นี้
อาหารเที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์
เดินทางกลับมาท่าเรือปากเมง แล้วเดินทางต่อสู่ที่พักครับ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
วันที่สาม
ตรัง-ถ้ำเลเขากอบ-สนามบินตรัง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านติ่มซำ
จากนั้นเดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ ท่านจะได้นั่งเรือท้องแบนซึ่งมีฝีพายพายเรือให้ท่านอย่างสะดวก เข้าไปในถ้ำดูหินงอกหินย้อน จากนั้นมาออทางเส้นทางลอดท้องมังกร อันสุดเสียที่ทุกท่านจะต้องประทับใจอย่างไม่รู้ลืม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
เวลาเที่ยวบิน
เราจะไปส่งคณะที่สนามบินตรังตามเวลาเที่ยวบินของท่านครับ
ราคาทัวร์: รบกวนท่านสอบถามที่เจ้าหน้าที่บริษัทครับ เพราะราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง และวันที่ที่ท่านเลือกจะเดินทาง รวมทั้งระดับห้องพักที่ท่านยากได้ด้วยครับผม
ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ฯ โทร.075 502 938 / 085 384 0228 / 081 415 5955
กลับไปหน้าแรก
- ตรังโซน
- ทีวีคนตรัง
- เกาะเชือก เกาะม้า
- ถ้ำมรกต
- เกาะกระดาน
- เกาะมุก
- ถ้ำเลเขากอบ
- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง
- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง
- ของฝากเมืองตรัง
- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง
- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน
- ถ้ำมรกต ตรัง
- เกาะกระดาน ตรัง
- เที่ยวทะเลตรัง
- เกาะไหง ตรัง
- ทัวร์เมืองตรัง
- ทัวร์ตรัง กระบี่
- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาว
- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย
- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ
- ร้านอาหารในตรัง
- ทัวร์ทะเลตรัง
- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาว
- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน
- สตูล
- ท่องเที่ยวสตูล
- เกาะหลีเป๊ะ
- เกาะตะรุเตา
- เกาะไข่
- เกาะอาดัง ราวี
- ร่องน้ำจาบัง
- เกาะหินงาม
- เกาะดง เกาะหินซ้อน
- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล
- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน
- ทัวร์สตูล
- ทัวร์สตูล เกาะลังกาว
- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
- ทัวร์เกาะตะรุเตา
- ทัวร์ทะเลสตูล
- บริษัททัวร์ในหาดใหญ
่- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน
- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน
- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน
- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน
- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน
- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน
- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี
- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
 
ท่องเที่ยวสตูล :
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์จากหาดใหญ่  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 4 วัน 3 คืน จากกรุงเทพฯ  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์จากหาดใหญ๋  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 4 วัน 3 คืน จากกรุงเทพฯ  | เกาะอาดัง สตูล  | หมู่เกาะตะรุเตา สตูล  | เกาะดง สตูล  | น้ำตกยาโรย  | ตลาดวังประจัน  | การเดินทางไปเกาะตะรุเตา  | หาดชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะ | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์จากหาดใหญ๋  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 4 วัน 3 คืน จากกรุงเทพฯ  | เกาะอาดัง สตูล  | หมู่เกาะตะรุเตา สตูล  | เกาะดง สตูล  | น้ำตกยาโรย  | ตลาดวังประจัน  | การเดินทางไปเกาะตะรุเตา  | หาดชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะ  | เกาะอาดัง สตูล  | หมู่เกาะตะรุเตา สตูล  |  เกาะดง สตูล | น้ำตกยาโรย  | ตลาดวังประจัน  | การเดินทางไปเกาะตะรุเตา  | หาดชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะ  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืนจากหาดใหญ่  | อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา  | เกาะไข่ สตูล  | ทัวร์เกาะราวี สตูล  | เกาะหลีเป๊ะ สตูล  | น้ำตกโตนปลิว สตูล  | น้ำตกธาราสวรรค์  | เกาะสาหร่าย สตูล  | เกาะหลีเป๊ะ (Koh Lipe)  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน อาหาร 4 มื้อ  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 4 วัน 3 คืนจากกรุงเทพ  | อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา  | เกาะหินงาม สตูลเกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟเมืองไทย  | อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  | น้ำตกวังสายทอง  | กิจกรรมบนเกาะหลีเป๊ะ  | เกาะเขาใหญ่ สตูล  | เกาะหินงาม (ทริปเกาะหลีเป๊ะ)  | 
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน อาหาร 4 มื้อ  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 4 วัน 3 คืนจากกรุงเทพ  | อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา  | เกาะหินงาม สตูล  | เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟเมืองไทย  | อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  | น้ำตกวังสายทอง  | กิจกรรมบนเกาะหลีเป๊ะ  | เกาะเขาใหญ่ สตูล  | เกาะหินงาม (ทริปเกาะหลีเป๊ะ)  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน |ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืนจากกรุงเทพฯ (รถตู้) | ตั๋วเรือไปเกาะหลีเป๊ะ สตูล   | เกาะหลีเป๊ะ สตูล   | ร่องน้ำจาบังกับปะการังที่สวยงาม   | วัดชนาธิปเฉลิม |คฤหาสน์กูเด็น สตูล   | แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะตะรุเตา   | เกาะหลีเป๊ะกับหาดชาวเล   | แพคเกจทัวร์เกาะตะรุเตา
รวมแพคเกจทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน
ท่านสามารถเลือกท่องเที่ยวทะเลตรัง แบบเพคเจกทัวร์ในราคาถูกๆ กับไกด์ในพื้นที่ได้ โดยเลือกโปรแกรมทัวร์แล้วโทรสอบถามราคาที่ 075 502 938 / 085 384 0228
ที่ตรังบริษัท : 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
ใบประกอบธุรกิจเลขที่ 41-00335
โปรแกรมทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน ; ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน ; ท่องทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน , เที่ยวทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน