เที่ยวทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน ; เที่ยวตรังเดย์ทริป ; เที่ยวตรัง ถ้ำมรกต ; เที่ยวทะเลตรังราคาถูก ; เที่ยวทะเลตรัง 1 คืน 2 วัน
วันแรก
สนามบินตรัง-ถ้ำเลเขากอบ-สถานีรถไฟกันตัง -เข้าโรงแรม
เวลาตามเที่ยวบิน
เรารอรับคณะตามเวลาเที่ยวบินที่ท่านมาถึง ณ สนามบินตรัง จากนั้นเดินทางสู่ อำเภอห้วยยอด เพื่อไปล่องเรือชม ความงามของถ้ำเลเขากอบ และลอดท้องมังกรธรรมชาติที่สุดตื่นเต้น
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย
นำคณะไป ถ่ายรูป ณ สถานีรถไปกันตรัง ซึ่งเป็นสถานนีสุดท้ายของสายอันดามัน ที่มีเอกลักษณ์ด้วยการจัดโซล และตกแต่งด้วยสีน้ำตาล เหลือง
จากนั้นนำคณะมาชมของ เก่าๆ ที่พิพิธภัณฑ์ พระยารัฎฎาฯ จากนั้นก่อนกลับแวะชม ต้นยางพาราต้นแรก พร้อมทั้งถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
เช็คอิน
เช็คอินเข้าที่พัก ณ โรงแรมในตัวเมืองตรัง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
วันที่สอง
ทัวร์ทะเลตรังเดย์ทริป
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านติ่มซำในเมืองตรัง
จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง
09.30 น.
เราจะลงเรือไปพร้อมกับไกด์ทางทะเล เพื่อไปเล่นน้ำและดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นตามจุดต่างๆ ดังนี้
- ถ้ำมรกต (ตั้งอยู่ที่เกาะมุก)
- เกาะเชือก
- เกาะไหง
- เกาะกระดาน
อาหารเที่ยง
อาหารเที่ยงเป็นแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือครับ
15.00 น.
นำคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากเมง
เมื่อถึงท่าเรือปากเมง เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย จากนั้นเดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พัก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ
วันที่สาม
เดินทางกลับ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เวลาตาไฟร์
ตามเวลาที่ท่านนัดหมาย เราจะมารับท่าน เพื่อเดินทางไปส่งท่านขึ้นเครื่อง ณ สนามบินตรัง
ราคาทัวร์: รบกวนท่านสอบถามที่เจ้าหน้าที่บริษัทครับ เพราะราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง และวันที่ที่ท่านเลือกจะเดินทาง รวมทั้งระดับห้องพักที่ท่านยากได้ด้วยครับผม
ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ฯ โทร.075 502 938 / 085 384 0228 / 081 415 5955
กลับไปหน้าแรก
- ตรังโซน
- ทีวีคนตรัง
- เกาะเชือก เกาะม้า
- ถ้ำมรกต
- เกาะกระดาน
- เกาะมุก
- ถ้ำเลเขากอบ
- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง
- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง
- ของฝากเมืองตรัง
- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง
- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน
- ถ้ำมรกต ตรัง
- เกาะกระดาน ตรัง
- เที่ยวทะเลตรัง
- เกาะไหง ตรัง
- ทัวร์เมืองตรัง
- ทัวร์ตรัง กระบี่
- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาว
- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย
- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ
- ร้านอาหารในตรัง
- ทัวร์ทะเลตรัง
- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาว
- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน
- สตูล
- ท่องเที่ยวสตูล
- เกาะหลีเป๊ะ
- เกาะตะรุเตา
- เกาะไข่
- เกาะอาดัง ราวี
- ร่องน้ำจาบัง
- เกาะหินงาม
- เกาะดง เกาะหินซ้อน
- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล
- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน
- ทัวร์สตูล
- ทัวร์สตูล เกาะลังกาว
- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
- ทัวร์เกาะตะรุเตา
- ทัวร์ทะเลสตูล
- บริษัททัวร์ในหาดใหญ
่- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน
- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน
- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน
- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน
- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน
- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน
- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี
- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
 
ท่องเที่ยวสตูล :
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์จากหาดใหญ่  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 4 วัน 3 คืน จากกรุงเทพฯ  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์จากหาดใหญ๋  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 4 วัน 3 คืน จากกรุงเทพฯ  | เกาะอาดัง สตูล  | หมู่เกาะตะรุเตา สตูล  | เกาะดง สตูล  | น้ำตกยาโรย  | ตลาดวังประจัน  | การเดินทางไปเกาะตะรุเตา  | หาดชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะ | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์จากหาดใหญ๋  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 4 วัน 3 คืน จากกรุงเทพฯ  | เกาะอาดัง สตูล  | หมู่เกาะตะรุเตา สตูล  | เกาะดง สตูล  | น้ำตกยาโรย  | ตลาดวังประจัน  | การเดินทางไปเกาะตะรุเตา  | หาดชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะ  | เกาะอาดัง สตูล  | หมู่เกาะตะรุเตา สตูล  |  เกาะดง สตูล | น้ำตกยาโรย  | ตลาดวังประจัน  | การเดินทางไปเกาะตะรุเตา  | หาดชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะ  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืนจากหาดใหญ่  | อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา  | เกาะไข่ สตูล  | ทัวร์เกาะราวี สตูล  | เกาะหลีเป๊ะ สตูล  | น้ำตกโตนปลิว สตูล  | น้ำตกธาราสวรรค์  | เกาะสาหร่าย สตูล  | เกาะหลีเป๊ะ (Koh Lipe)  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน อาหาร 4 มื้อ  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 4 วัน 3 คืนจากกรุงเทพ  | อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา  | เกาะหินงาม สตูลเกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟเมืองไทย  | อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  | น้ำตกวังสายทอง  | กิจกรรมบนเกาะหลีเป๊ะ  | เกาะเขาใหญ่ สตูล  | เกาะหินงาม (ทริปเกาะหลีเป๊ะ)  | 
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน อาหาร 4 มื้อ  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 4 วัน 3 คืนจากกรุงเทพ  | อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา  | เกาะหินงาม สตูล  | เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟเมืองไทย  | อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  | น้ำตกวังสายทอง  | กิจกรรมบนเกาะหลีเป๊ะ  | เกาะเขาใหญ่ สตูล  | เกาะหินงาม (ทริปเกาะหลีเป๊ะ)  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน |ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืนจากกรุงเทพฯ (รถตู้) | ตั๋วเรือไปเกาะหลีเป๊ะ สตูล   | เกาะหลีเป๊ะ สตูล   | ร่องน้ำจาบังกับปะการังที่สวยงาม   | วัดชนาธิปเฉลิม |คฤหาสน์กูเด็น สตูล   | แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะตะรุเตา   | เกาะหลีเป๊ะกับหาดชาวเล   | แพคเกจทัวร์เกาะตะรุเตา
รวมแพคเกจทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน
ท่านสามารถเลือกท่องเที่ยวทะเลตรัง แบบเพคเจกทัวร์ในราคาถูกๆ กับไกด์ในพื้นที่ได้ โดยเลือกโปรแกรมทัวร์แล้วโทรสอบถามราคาที่ 075 502 938 / 085 384 0228
ที่ตรังบริษัท : 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
ใบประกอบธุรกิจเลขที่ 41-00335
เที่ยวทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน ; เที่ยวตรังเดย์ทริป ; เที่ยวตรัง ถ้ำมรกต ; เที่ยวทะเลตรังราคาถูก ; เที่ยวทะเลตรัง 1 คืน 2 วัน