ทัวร์ทะเลตรัง ถ้ำเลสเตโกดอน ; ทัวร์ทะเลตรัง-ถ้ำเลสเตโกดอน ; ถ้ำเลสเตโกดอน เที่ยวทะเลตรัง
วันแรก
สนามบินตรัง-ถ้ำเลสเตโกดอน-เมืองตรัง
ตามเวลาเที่ยวบิน
รับคณะ ณ สนามบินตรัง จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ถ้ำเลสเตโกดอน ซึ่งเป็นถ้ำทีสมัยดึกดำบันเคยเป็นที่อยู่อาศัยของช้างสเตโกดอน เราเข้าไปล่องเรือคายัค พร้อมกับชมหินงอกหินย้อย ระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินชมประมาณ 2 ชม.ครับ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ที่พัก
นำคณะเช็คอินเข้าที่พัก ณ โรงแรมในตัวเมืองตรัง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
วันที่สอง
เที่ยวทะเลตรังไปเช้า-กลับเย็น
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารแบบเมืองตรัง
เมื่อเสร็จแล้วนำคณะเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือปากเมง
09.30 น.
มัคคุเทศก์ของเที่ยวสนุกทัวร์นำคณะลงเรือ เพื่อเดินทางสู่ จุดดำน้ำต่างๆ ในทะเลตรัง
เริ่มกันที่จุดแรก คือ ถ้ำมรกต ซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะมุก เป็นจุดไปดูชายหาดในถ้ำ พร้อมถ่ายรูป แต่ความสนุกอยู่ที่ตอนว่ายน้ำเข้าไป
จากนั้นนำคณะเดินทางไปดำน้ำดูปะการังที่เกาะเชือก ซึ่งมีปะการังนานาชนิดให้ท่านได้ดู
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์
นำคณะไปถ่ายรูปมุมสวยๆ กันที่ เกาะไหง จากนั้นเดินทางไปดำน้ำดูปะการังต่อที่ เกาะกระดาน เกาะนี้มีจุดเด่นที่ชายหาดสีขาวละเอียด และนำทะเลใสมากๆ ครับ
15.00 น.
นำคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากเมง
เมื่อถึงท่าเรือปากเมงนำคณะเดินทางต่อสู่ โรงแรมที่พัก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
วันที่สาม
เดินทางกลับ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เวลาตาไฟร์
ตามเวลาที่ท่านนัดหมาย เราจะมารับท่าน เพื่อเดินทางไปส่งท่านขึ้นเครื่อง ณ สนามบินตรัง
ราคาทัวร์: รบกวนท่านสอบถามที่เจ้าหน้าที่บริษัทครับ เพราะราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง และวันที่ที่ท่านเลือกจะเดินทาง รวมทั้งระดับห้องพักที่ท่านยากได้ด้วยครับผม
ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ฯ โทร.075 502 938 / 085 384 0228 / 081 415 5955
กลับไปหน้าแรก
- ตรังโซน
- ทีวีคนตรัง
- เกาะเชือก เกาะม้า
- ถ้ำมรกต
- เกาะกระดาน
- เกาะมุก
- ถ้ำเลเขากอบ
- ที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
- ร้านอาหารในจังหวัดตรัง
- บริษัททัวร์ในจังหวัดตรัง
- ของฝากเมืองตรัง
- ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะลเตรัง
- ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน
- ถ้ำมรกต ตรัง
- เกาะกระดาน ตรัง
- เที่ยวทะเลตรัง
- เกาะไหง ตรัง
- ทัวร์เมืองตรัง
- ทัวร์ตรัง กระบี่
- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาว
- ทัวร์ตรัง มาเลเซีย
- ทัวร์ถ้ำเลเขากอบ
- ร้านอาหารในตรัง
- ทัวร์ทะเลตรัง
- ทัวร์ตรัง เกาะลังกาว
- ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน
- สตูล
- ท่องเที่ยวสตูล
- เกาะหลีเป๊ะ
- เกาะตะรุเตา
- เกาะไข่
- เกาะอาดัง ราวี
- ร่องน้ำจาบัง
- เกาะหินงาม
- เกาะดง เกาะหินซ้อน
- บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล
- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน
- ทัวร์สตูล
- ทัวร์สตูล เกาะลังกาว
- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
- ทัวร์เกาะตะรุเตา
- ทัวร์ทะเลสตูล
- บริษัททัวร์ในหาดใหญ
่- ทัวร์สตูล 2 วัน 1 คืน
- ทัวร์สตูล 3 วัน 2 คืน
- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน
- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน
- ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
- ทัวร์สตูล ลังกาวี 4 วัน 3 คืน
- ทัวร์ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี 3 วัน
- ล่องแก่งสตูล เกาะลังกาวี
- ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
 
ท่องเที่ยวสตูล :
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์จากหาดใหญ่  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 4 วัน 3 คืน จากกรุงเทพฯ  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์จากหาดใหญ๋  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 4 วัน 3 คืน จากกรุงเทพฯ  | เกาะอาดัง สตูล  | หมู่เกาะตะรุเตา สตูล  | เกาะดง สตูล  | น้ำตกยาโรย  | ตลาดวังประจัน  | การเดินทางไปเกาะตะรุเตา  | หาดชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะ | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์จากหาดใหญ๋  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 4 วัน 3 คืน จากกรุงเทพฯ  | เกาะอาดัง สตูล  | หมู่เกาะตะรุเตา สตูล  | เกาะดง สตูล  | น้ำตกยาโรย  | ตลาดวังประจัน  | การเดินทางไปเกาะตะรุเตา  | หาดชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะ  | เกาะอาดัง สตูล  | หมู่เกาะตะรุเตา สตูล  |  เกาะดง สตูล | น้ำตกยาโรย  | ตลาดวังประจัน  | การเดินทางไปเกาะตะรุเตา  | หาดชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะ  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืนจากหาดใหญ่  | อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา  | เกาะไข่ สตูล  | ทัวร์เกาะราวี สตูล  | เกาะหลีเป๊ะ สตูล  | น้ำตกโตนปลิว สตูล  | น้ำตกธาราสวรรค์  | เกาะสาหร่าย สตูล  | เกาะหลีเป๊ะ (Koh Lipe)  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน อาหาร 4 มื้อ  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 4 วัน 3 คืนจากกรุงเทพ  | อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา  | เกาะหินงาม สตูลเกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟเมืองไทย  | อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  | น้ำตกวังสายทอง  | กิจกรรมบนเกาะหลีเป๊ะ  | เกาะเขาใหญ่ สตูล  | เกาะหินงาม (ทริปเกาะหลีเป๊ะ)  | 
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน อาหาร 4 มื้อ  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 4 วัน 3 คืนจากกรุงเทพ  | อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา  | เกาะหินงาม สตูล  | เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟเมืองไทย  | อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  | น้ำตกวังสายทอง  | กิจกรรมบนเกาะหลีเป๊ะ  | เกาะเขาใหญ่ สตูล  | เกาะหินงาม (ทริปเกาะหลีเป๊ะ)  | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน |ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืนจากกรุงเทพฯ (รถตู้) | ตั๋วเรือไปเกาะหลีเป๊ะ สตูล   | เกาะหลีเป๊ะ สตูล   | ร่องน้ำจาบังกับปะการังที่สวยงาม   | วัดชนาธิปเฉลิม |คฤหาสน์กูเด็น สตูล   | แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะตะรุเตา   | เกาะหลีเป๊ะกับหาดชาวเล   | แพคเกจทัวร์เกาะตะรุเตา
รวมแพคเกจทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน
ท่านสามารถเลือกท่องเที่ยวทะเลตรัง แบบเพคเจกทัวร์ในราคาถูกๆ กับไกด์ในพื้นที่ได้ โดยเลือกโปรแกรมทัวร์แล้วโทรสอบถามราคาที่ 075 502 938 / 085 384 0228
ที่ตรังบริษัท : 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
ใบประกอบธุรกิจเลขที่ 41-00335
ทัวร์ทะเลตรัง ถ้ำเลสเตโกดอน ; ทัวร์ทะเลตรัง-ถ้ำเลสเตโกดอน ; ถ้ำเลสเตโกดอน เที่ยวทะเลตรัง